Fiji - reiseinformasjon

Norge er representert ved honorært norsk konsulat i Suva. Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Australia

På grunn av utbredelsen av koronaviruset har myndighetene fra den 26. mars 2020 kansellert alle internasjonale flyvninger inn til Fiji. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber

Sikkerhet

Fiji avholdt demokratisk valg i september 2014, og er ikke lenger under militært styre. Det anbefales likevel å følge den politiske situasjonen.

Norge er representert ved honorært norsk konsulat i Suva. Ansvarlig ambassade er ambassaden i Canberra. Risiko for terrorhendelser ansees som lav på Fiji. Homoseksualitet er straffbart og landet praktiserer strenge staffer for narkotikakriminalitet.

Nordmenn som oppholder seg i Fiji bør utvise vanlig aktsomhet og holde seg unna steder hvor det er demonstrasjoner, gateopptøyer og store menneskeansamlinger. Fiji er et relativt trygt land å feriere i. Ran og overfall av turister forekommer, oftest i byer/tettsteder på kvelden og om natten. Det eksisterer fortsatt etniske motsetninger mellom etniske fijianere og indere, som tidligere har resultert i opptøyer og demonstrasjoner.

Reisende bør ha reiseforsikring som dekker utgifter som kan oppstå ved reiseulykke og dødsfall, se også ambassadens artikkel om bistand til nordmenn i utlandet.

Ta ekstra godt vare på pass, kredittkort, kontanter og billetter og ikke etterlat dette i bilen. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass. Ta kopi av pass og sider med aktuelle visum, samt andre reisedokumenter og oppbevar disse adskilt fra originale dokumenter.

Veistandarden i Fiji er dårlig og det vil ofte være mennesker og dyr i vegbanen. Særlig motorsyklister er utsatt for trafikkulykker.

Sikkerhetsstandarden er dårligere enn hva norske borgere er vant med, spesielt innen risikosport og ved transport med båt mellom øyene. Rådfør deg lokalt med henhold til sikre områder for svømming og annen vannsport.

Fiji kan rammes av tropiske stormer, orkaner og sykloner med kraftig vind og store nedbørsmengder med påfølgende fare for oversvømmelser og jordskred. Orkansesongen er fra november til april, med størst frekvens i januar og februar.

Fiji ligger i et jordskjelvområde og kan således rammes enten direkte av et jordskjelv eller av en tsunami som følge av et jordskjelv lenger ute i Stillehavet.

Rett deg etter meldinger og råd fra lokale myndigheter både før, under og etter en krisesituasjon. Ta kontakt med Den norske ambassaden i Canberra dersom du har behov for assistanse.

Det anbefales at du sjekker Utenriksdepartementets offisielle reiseråd før du reiser. I tillegg anbefales du å laste ned brosjyren Reiseklar, som gir råd og hjelp til nordmenn som reiser i utlandet. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnummer er som følger: Politi 917, Brann og ambulanse 911

I krise og nødsituasjoner oppfordres publikum til å kontakte Den norske ambassaden i Canberra
Tlf: +61 2 6270 5700
E-post: emb.canberra@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter
Tlf: +47 23 95 00 00
E-post: UDops@mfa.no 

UDs reiseinformasjonssider finner du også generelle forholdsregler og UDs reisevettregler, samt gode råd før og under reisen. Utenriksdepartementet oppfordrer alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika, å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Reiseregistrering anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid, inkludert studenter og andre fastboende. 

I en krisesituasjon der det er en grunn til å anta at familie og venner kan være bekymret, oppfordrer ambassaden nordmenn i de rammede områdene til å ta kontakt med familiemedlemmer i Norge. Familiemedlemmer kan også ta kontakt med de lokale myndigheter i de rammede områdene. Generelle forholdsregler ved naturkatastrofer i Oseania finner her.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske statsborgere på turistbesøk kan oppholde seg i Fiji i inntil fire måneder uten visum. Forutsetningene er at passet er gyldig i seks måneder etter besøkets slutt, samt at du er i stand til å vise reisedokumenter og underholdstatus. Mer informasjon er tilgjengelig her.

Ved utreise fra Fiji må alle over tolv år betale en utreiseskatt på 100 fijianske dollar. Pass er eneste gyldige identifikasjonsdokument. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, ev. visum etc. er gyldige.

Innførsel av natur- og dyreprodukter og husdyr er kun tillatt etter forhåndsgodkjenning av fijianske myndigheter.


Helse

Koronavirus (covid-19): På grunn av utbredelsen av viruset har myndighetene på Fiji fra den 26. mars 2020 kansellert alle internasjonale flyvninger inn til Fiji. Fra og med 29. mars opphørte også alle lokale shippingvirksomheter. Informasjon om tiltakene kan man lese på internettsidene til Ministry of Health & Medical Services og Government of Fiji sin offisielle Facebook-side. Det er myndighetene på Fiji som er ansvarlig for å oppdatere internettsidene.

Norske reisende bør for øvrig holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg, samt holde seg oppdatert på veiledning og anvisninger fra myndighetene på Fiji.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Ved reise til Fiji bør du være påpasselig med myggbeskyttelse; utbrudd av denguefeber og zikafeber forekommer.

Malaria finnes ikke. Denguefeber kan forekomme i sommermånedene fra november til april. Man bør derfor ta forholdsregler for å unngå mygg-/insektsbitt.

I løpet av de siste tre månedene har det blitt påvist utvidet spredning av zikaviruset på Fijiøyene. På tross av dette har det i 2016 blitt meldt om en nedgang i antall utbrudd av zikafeber. Zikaviruset kan overføres av mygg eller ved seksuell overføring. Symptomene er vanligvis milde og mange smittet med zikaviruset blir ikke syke. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Norske helsemyndigheter har fra 3. mai 2017 endret råd til gravide og andre reisende til områder med zika. Det er nå åpnet for mer testing for par i forbindelse med graviditet. Gravide anbefales fremdeles til å utsette ikke-nødvendige reiser til områder med zikavirus. Bruk av kondom ved seksuell aktivitet vil redusere risikoen for smitte av zikaviruset. Kvinner bør unngå å bli gravide under oppholdet ved å bruke prevensjon. Vennligst se Folkehelseinstituttets råd til gravide og andre reisende til områder med zika.

Turister bør ta vanlige forholdsregler når det gjelder mat og drikke i tropiske områder.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for telefonsamtaler til Fiji er +679. Tidsforskjell er ti-elleve timer avhengig av norsk sommer- og vintertid. Visa, Mastercard, Amex og Diners aksepteres av de fleste hoteller, restauranter, butikker og bilutleiefirmaer.

Strøm benytter 240V og trepunktsstøpsler. Det er ingen regionkoder. Det er generelt gode telefonforbindelser i Fiji, men det er vanlig at norske og australske mobiltelefoner ikke fungerer/fungerer dårlig. Mobildekningen kan være spesielt dårlig utenfor byer og på øyene.

Åpningstider for banker er 0900-1600, offentlige kontorer 0800-1630, og for butikker 0800 – 1700. Både butikker og kontorer holder normalt stengt mellom kl. 1300 og 1400

Fiji er et engelskspråklig land. Fijiansk og hindustani er også svært utbredt. I Fiji kler man seg normalt uformelt, men sømmelig. Kvinner bør dekke skuldre og knær når de beveger seg utenfor strender og turisthoteller. Det anses uhøflig å bære hatt når man besøker landsbyer. Tips er verken vanlig eller forventet.

For mer informasjon, kontakt det norske honorære konsulatet i Suva:
Royal Norwegian Consulate, Suva
Level 3, Pacific House
Butt Street, Suva
Tlf.: +679 3314 188
Faks: +679 3302 672