Velg land

Fiji - reiseinformasjon

Norge er representert ved honorært norsk konsulat i Suva. Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Australia

Fiji er åpent for innreise, men alle turister (over 16 år) må være fullvaksinerte mot covid-19 og fremlegge bevis på reiseforsikring med internasjonal dekning for covid-19. For mer informasjon om koronavirus, se punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass: Pass er eneste gyldige identifikasjonsdokument. Norske statsborgere på turistbesøk kan oppholde seg i Fiji i inntil fire måneder uten visum. Forutsetningene er at passet er gyldig i seks måneder etter besøkets slutt, samt at du er i stand til å vise reisedokumenter og underholdstatus. Mer informasjon er tilgjengelig på migrasjonsmyndighetenes nettsider.

Mistet pass: Hvis du mister passet må du melde tapet til fijiansk politi og kontakte ambassaden i Canberra. På grunn av svært store avstander i Oceania, vil det ta tid og påløpe ekstra kostnader å få erstattet pass.

Utreiseavgift: Ved utreise må alle over tolv år betale en utreiseskatt på 100 fijianske dollar.

Toll: Innførsel av natur- og dyreprodukter og husdyr er kun tillatt etter forhåndsgodkjenning av fijianske myndigheter.

Terror: Risiko for terrorhendelser ansees som lav på Fiji.

Demonstrasjoner: Fiji er ikke lenger under militært styre. Det anbefales likevel å følge den politiske situasjonen. Det eksisterer fortsatt etniske motsetninger mellom etniske fijianere og indere, som tidligere har resultert i opptøyer og demonstrasjoner. Nordmenn som oppholder seg i Fiji bør utvise vanlig aktsomhet og holde seg unna steder hvor det er demonstrasjoner, gateopptøyer og store menneskeansamlinger.

Trafikk: Veistandarden i Fiji er dårlig, og det vil ofte være mennesker og dyr i vegbanen. Særlig motorsyklister er utsatt for trafikkulykker.

Aktiviteter: Sikkerhetsstandarden er dårligere enn hva norske borgere er vant med, spesielt innen risikosport og ved transport med båt mellom øyene. Rådfør deg lokalt med henhold til sikre områder for svømming og annen vannsport.

Generelt: Du kan finne informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Smittevernråd ved reiser - FHI.

Koronavirus (covid-19): Alle innreisende over 16 år må være fullvaksinerte og fremlegge vaksinebevis. Reisende må også fremlegge bevis på reiseforsikring inklusiv internasjonal dekning for covid-19. Det er ikke lenger krav om at alle reisende må utføre covid-19 hurtigtest ved ankomst. Dersom man tester positivt for covid-19 i Fiji, må man i isolasjon i fem dager. Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger.  

Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Informasjon om covid-19-tiltakene finner du på internettsidene til Ministry of Health & Medical Services og på Government of Fiji sin offisielle Facebook-side.

Sykdommer: Denguefeber kan forekomme i sommermånedene fra november til april. Man bør derfor ta forholdsregler for å unngå mygg-/insektbitt. Det har blitt påvist utvidet spredning av zikaviruset på Fijiøyene. Zikaviruset kan overføres av mygg eller ved seksuell overføring. Symptomene er vanligvis milde og mange smittet med zikaviruset blir ikke syke. Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Malaria finnes ikke.

Mat og drikke: Turister bør ta vanlige forholdsregler når det gjelder mat og drikke i tropiske områder.

Fiji er et relativt trygt land å feriere i, men ran og overfall av turister forekommer, oftest i byer/tettsteder på kvelden og om natten. Ta ekstra godt vare på pass, kredittkort, kontanter og billetter og ikke etterlat dette i bilen.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det fijianske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Storm: Fiji kan rammes av tropiske stormer, orkaner og sykloner med kraftig vind og store nedbørsmengder med påfølgende fare for oversvømmelser og jordskred. Orkansesongen er fra november til april, med størst frekvens i januar og februar.

Jordskjelv: Fiji ligger i et jordskjelvområde og kan således rammes enten direkte av et jordskjelv eller av en tsunami som følge av et jordskjelv lenger ute i Stillehavet.

Meld fra til ambassaden i Canberra eller konsulatet i Suva dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Fiji praktiserer strenge straffer for narkotikakriminalitet.

LHBT+-personer: Samkjønnede forhold er lovlige, men kan være mindre aksepter i landlige områder sammenlignet med de større byene.

Lokale nødnumre: 

Politi: 917

Brann: 911

Ambulanse: 911

Norge er representert ved honorært norsk konsulat i Suva. Ansvarlig ambassade er ambassaden i Canberra.

Ambassadens nummer for krise og nødsituasjon: +61 2 6270 5700, e-post: emb.canberra@mfa.no

UDs døgnoperative senter: +47 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no  

Fiji. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS