Velg land

Gabon - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Kinshasa, DR Kongo

Gyldig pass, visum og bevis for gulfeber-vaksine er påkrevet for innreise til landet. Norge har ingen stedlig konsulær representasjon i Gabon. For informasjon om koronavirus se punktet om Helse.

Nordmenn trenger visum for å besøke Gabon. Gyldig pass, visum og bevis for gulfeber-vaksine er påkrevet for innreise til landet.

Negativ covid-19-test (PCR) er ikke lenger påkrevd for å slippe inn i landet eller ved utreise. Det anbefales å ta med dokumentasjon på at man er vaksinert mot covid-19.

Visum fås ved konsulatet i Stockholm eller som e-visa, via myndighetenes sider. Behandling av e-visa tar opp til 72 timer og kan foreløpig kun benyttes ved flyreiser til Libreville International Airport. E-visa betales og utstedes ved ankomst. Et invitasjonsbrev kreves. Behandlingen av førstegangsutstedelse av visum fra Gabons konsulat i Stockholm kan ta flere uker. Det kreves vanligvis en skriftlig invitasjon fra den myndighet/ bedrift/ organisasjon/ ambassade som er kontaktenhet for å få utstedt visum. Kommer man uten gyldig visum, vil man bli nektet innreise til landet og sendt tilbake med samme fly umiddelbart.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til landet, oppfordres reisende til å undersøke med landets nærmeste ambassade. Passet må være gyldig i minimum seks måneder fra og med innreisedatoen i Gabon.

De fleste reiser til Gabon gjennomføres uten spesielle problemer, og den personlige sikkerheten er relativt god. Den største risikoen er knyttet til dårlig infrastruktur or transportsikkerhet, spesielt utenfor de større byene. Det er ikke utarbeidet noe spesifikt norsk reiseråd for Gabon.

Det er normalt ikke farlig å kjøre alene i bil. Man bør ikke ferdes til fots etter mørkets frembrudd. Ha alltid med pass hvor du enn er for mulige stikk-kontroller.

Det er høyrekjøring i Libreville, og byen har god trafikkflyt. Trafikkpoliti er tilstede i større gatekryss i rushtiden. Trafikkulykker fører ofte til store folkeansamlinger, og dersom man har forvoldt personskade kan lynsjestemning oppstå. Av hensyn til egen sikkerhet anbefales at man kjører til nærmeste politistasjon og der melde fra om ulykken. Samtidig bør det også meldes til egne kontakter.

Veinettet utenfor Libreville er dårlig og det er nødvendig med firehjulsdrevne kjøretøy. Det er en fordel å reise flere biler sammen. Det er ofte mer eller mindre offisielle kontroller foretatt av politi og hæren. Det anbefales å rådføre seg før avreise om nødvendige dokumenter og utstyr som må fremvises ved kontroll.

Det finnes ingen redningstjeneste om ulykken er ute, og det er derfor vanskelig å få nødvendig hjelp ved behov. Det er derfor viktig å ha tilstrekkelig ekstra/reserveutstyr ved lengre turer utenfor byen.

I forbindelse med valg kan det være noe større fare for sikkerheten grunnet mulige opptøyer og en bør derfor utøve ekstra varsomhet rett før, under og rett etter valg. Man bør styre unna demonstrasjoner og større forsamlinger av folk.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Gabon oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring.

Covid-19: Den gabonesiske regjeringen har løftet en rekke covid-19-tiltak , inkludert testing og selv-isolering. Maskebruk på offentlige steder er ikke påbudt, men anbefalt på steder med mange mennesker. Det anbefales å følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til covid-19-situasjonen, som kan endre seg raskt. Myndighetenes oppdateringer kan bl.a. følges på Info Covid19 GABON | Facebook.

Standard og kvalitet på helsetjenester, klinikker og sykehus er varierende, ofte lav. Evakuering til Europa eller Sør-Afrika ved alvorlige ulykker, operasjoner og fødsler er vanlig. En heldekkende og god sykeforsikring er derfor nødvendig.

De offentlige sykehusene i landet er generelt av dårlig kvalitet, både når det gjelder utstyr, hygiene og personalets kvalifikasjoner. Det finnes private klinikker som kan behandle mindre kompliserte sykdommer.

Skulle det være behov for lokal behandling, kan følgende sykehus være blant alternativene:

Clinique du Dr. Biyogue
B.P. 3925
Montagne Sainte
Libreville
Tel: (241-1) 742964

Clinique du Littoral
BP 2384
Port-Gentil
Tel: (241-2) 565013
Fax: (241-2) 551200

Hôpital Albert Schweitzer
B.P.118
Lambaréné
Tel: (241-2) 581099
Fax: (241-2) 581196
E-post: chercheurs@lambarene.mimcom.net 
Nettside: http://www.lambarene.org/ 

Apotek finnes, og de er forholdsvis bra utstyrte. Det anbefales likevel at man tar med et lite reiseapotek, særlig dersom man reiser utenfor de større byene.

Det er stor malariafare, også hjernemalaria forekommer og det anbefales derfor at man følger et anti-malariaprogram etter samråd med lege. Det anbefales å sove under myggnett og bruke myggstift/spray når en oppholder seg ute etter mørkets frembrudd. Sanitære og hygieniske forhold er dårlige. Vann kan ikke drikkes fra springen. Det må filtreres og kokes eller man kjøper mineralvann på flasker. Det forekommer likevel at man får diaré, amøbe eller allergiske reaksjoner fra vann/ mat og luftforurensning.

Alltid ved innreise og enkelte ganger ved utreise kreves det vaksinasjonsattest for gul feber. Andre vaksiner, som f.eks. for polio, gulsott, kolera etc. bør tas i samsvar med de anbefalinger som gis av norske helsemyndigheter.

De vanligste formene for kriminalitet som tilreisende kan bli utsatt for i Gabon, er lommetyveri og ran. Voldelig kriminalitet forekommer langt mer sjelden. Faren for terror anses som lav.

Oversvømmelser kan raskt oppstå i regntiden. Jordras kan også forekomme.

LHBT: I 2020 ble seksuell aktivitet mellom likekjønnete avkriminalisert. Likekjønnet ekteskap er ikke anerkjent. Gabon er å regne som et konservativt land hvor diskriminering og trakassering av LHBT-personer fortsatt forekommer.

Det er ingen tidsforskjell mellom Gabon og Norge, med unntak av den perioden da det er sommertid i Norge – da ligger Gabon én time etter.

Elektrisitet: Libreville (hovedstaden) har 220 volt, og vanlige norske stikkontakter kan brukes. Strømbrudd forekommer hyppig og det er nødvendig med egen generator.  Man bør benytte UPS/strømstabilisator til pc’er, tv, stereoanlegg etc.

Fransk er det offisielle språket som ofte leses og forstås av befolkningen over hele landet. Mer enn halvparten av befolkningen snakker fang, et nasjonalt språk.

Det er kun på de største hotellene man kan gjøre opp for seg med kredittkort. Norske kroner kan ikke veksles. US dollar er den gangbare valutaen. Visse lokale foretak aksepterer også euro. Det finnes bankautomater hvor man kan ta ut lokal valuta med visakort. Den lokale valutaen er Central African Franc (CAF).

Det lokale telefonnettet er upålitelig. Derfor anvender de fleste seg av mobilnett som finnes i Libreville. Disse fungerer tilfredsstillende så vel nasjonalt som internasjonalt. Internettleverandører tilbyr oppkobling med relativ god hastighet.

Det er svært viktig å få bekreftet sin billett i god tid før avreise fra Libreville. Ved avreise regner man ca. tre timers margin for innsjekking. Det må betales flyplassavgift som normalt betales ved bekreftelse av billett før avreise.

Fotografering, fremfor alt på flyplassen og på offentlige steder bør unngås.

Ansvarlig norsk ambassade for Gabon er

Kgl. norsk ambassade i Kinshasa
Tlf.: +243 831 254 402
Adresse: Residence Fikhuss Apt. 5, 65 Avenue Colonel Tshatshi, Gombe, Kinshasa

E-post: emb.kinshasa@mfa.no.

Hjemmeside

Nettsiden Norge i Gabon

Norge har ingen konsulær representasjon i Gabon.

Utenom ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post UDops@mfa.no.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Gabon.