Gabon - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Angola

Gabons myndigheter har suspendert alle kommersielle flyvninger (nasjonale og internasjonale), med unntak for uforutsette hendelser, medisinsk evakuering og transport av gods - samt innført en rekke andre restriksjoner. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Gabon gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til dårlig infrastruktur or transportsikkerhet, spesielt utenfor de større byene. Det er ikke laget noe norsk reiseråd for Gabon.

Ansvarlig norsk ambassade for Gabon er
Kgl. norsk ambassade i Luanda
Tlf.: +244 222 447 522/447 922 • +47 23981902/19
Fax: +244 222 446 248
Adresse: Rua Garcia Neto nº 9, Miramar, C.P 3835, Luanda, Angola
E-post: emb.luanda@mfa.no
Hjemmeside: http://www.norway.no/angola/

Faren for terror i Gabon anses som lav. Den personlige sikkerheten er relativ god. Grov voldskriminalitet er sjelden. Det er normalt ikke farlig å kjøre alene i bil. Man bør ikke ferdes til fots etter mørkets frembrudd. Ha alltid med pass hvor du enn er for mulige stikk-kontroller.

Det er høyrekjøring i Libreville, og byen har god trafikkflyt. Trafikkpoliti er tilstede i større gatekryss i rushtiden. Trafikkulykker fører til store folkeansamlinger. Dersom man har forvoldt personskade, kan lynsjestemning oppstå. Av hensyn til egen sikkerhet anbefales at man kjører til nærmeste politistasjon og der melder fra om ulykken. Samtidig bør det også meldes til egne kontakter.

Dersom man skal reise innenlands og det lar seg gjøre å fly, så anbefales dette sterkt. Veinettet utenfor Libreville er dårlig og det er nødvendig med firehjulsdrevne kjøretøy. Det er en fordel å reise flere biler sammen. Det er ofte mer eller mindre offisielle kontroller foretatt av politi og hæren. Det anbefales å rådføre seg før avreise om nødvendige dokumenter og utstyr som må fremvises ved kontroll.

Det finnes ingen redningstjeneste om ulykken er ute, og det er derfor vanskelig å få nødvendig hjelp ved behov. Det er derfor viktig å ha tilstrekkelig ekstra/ reserveutstyr ved lengre turer utenfor byen.

I forbindelse med valg kan det være noe større fare for sikkerheten grunnet mulige opptøyer og en bør derfor utøve ekstra varsomhet rett før, under og rett etter valg. Man bør styre unna demonstrasjoner og større forsamlinger av folk. Neste valg i Gabon er i august 2016.

Gabon har ikke noen lovgivning som forbyr homofili, men det er likevel store fordommer mot LHBT-personer og diskriminering kan forekomme, både fra myndigheter og private.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Gabon oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring

I krise og nødsituasjon kontaktes ambassaden på telefon +244 222 44 9936 eller +244 222 44 7922 eller UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00

Den norske ambassaden (Embaixada Real Da Noruega) har adresse 
Rua Garcia Neto 9, CP 3835 Miramar, Luanda, Angola.

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 0000 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det kreves visum for norske borgere ved innreise til Gabon. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, visum og vaksinasjonskort er gyldige.

Visum fås ved konsulatet i Stockholm. Behandlingen av førstegangsutstedelse av visum kan ta flere uker. Det kreves vanligvis en skriftlig invitasjon fra den myndighet/ bedrift/ organisasjon/ ambassade som er kontaktenhet for å få utstedt visum. Det er ikke mulig å få visum på flyplassen. Kommer man uten gyldig visum, vil man bli nektet innreise til landet og sendt tilbake med samme fly umiddelbart.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser til landet, oppfordres reisende til å undersøke med landets nærmeste ambassade.

Passet må minst ha seks måneders gyldighet fra siste dag av reisen. Tilreisende må ha gyldig gulfeber-sertifikat. I mangel av sistnevnte risikerer man å bli vaksinert på flyplassen.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen (Infos covid-19  Gabon). 

President Ali Bongo Ondimba kunngjorde 21. mars 2020 at Gabon vil iverksette et landsdekkende portforbud mellom klokken 19:30 og 06:00. Dette vil tre i kraft fra 22. mars 2020, med varighet på ubestemt tid. 

Den gabonesiske regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å begrense spredningen av covid-19, inkludert følgende:

 • Alle kommersielle flyvninger (nasjonale og internasjonale) er suspendert, med unntak for uforutsette hendelser, medisinsk evakuering og transport av gods.
 • Alle land-, sjø- og luftgrenser er stengt, bortsett fra for frakforsendelser.
 • All togtransport er kansellert, med unntak av godstog og tog som frakter petroleumsprodukter.
 • Det er forbud mot all type transport på sjø, elv og lagune, med unntak av transport av gods.
 • All samling av religiøs, politisk eller fagforeningsrelatert art er forbudt. Sammenkomster med mer enn ti personer er også forbudt.
 • Alle førskoler, skoler og universitet er stengt. Studenter og lærere må holde seg hjemme.
 • Barer, nattklubber og restauranter (med unntak av restaurantene som tilbyr hjemlevering) er stengt.
 • Markeder vil kun være åpne for å selge mat. Moteller, klesbutikker, smykkebutikker, skreddersøm og kafeteriaer er stengt. Frisørsalonger kan bare motta en kunde om gangen.
 • Supermarkeder, bakerier, apotek, bensinstasjon, bil- og dekkverksted vil holde åpne, men kundene må holde en avstand til hverandre på minst en meter.
 • Det er kun tillatt med tre personer av gangen i private kjøretøy. For offentlig transport er det maksimalt ni passasjerer i 18-seters taxibusser, tre passasjerer i vanlig drosje, samt ti passasjerer i busser med 30 seter. Sjåfører i all kollektivtransport må bruke hansker og masker, samt ha tilgjengelig desinfiserende produkter. Passasjerer må også desinfisere hendene ved påstigning.
 • Ikke-essensielle bevegelser vil være begrenset innad i byene, mellom byene og i innlandet.

***

Standard og kvalitet på helsetjenester, klinikker og sykehus er varierende,  ofte lav. Evakuering til Europa eller Sør-Afrika ved alvorlige ulykker, operasjoner og fødsler er vanlig. En heldekkende og god sykeforsikring er derfor nødvendig.

De offentlige sykehusene i landet er generelt av dårlig kvalitet, både når det gjelder utstyr, hygiene og personalets kvalifikasjoner. Det finnes private klinikker som kan behandle mindre kompliserte sykdommer. Skulle det være behov for lokal behandling, kan følgende sykehus være blant alternativene:

Clinique du Dr. Biyogue
B.P. 3925 
Montagne Sainte 
Libreville 
Tel: (241-1) 742964 

Clinique du Littoral
BP 2384
Port-Gentil
Tel: (241-2) 565013
Fax: (241-2) 551200

Hôpital Albert Schweitzer
B.P.118 
Lambaréné 
Tel: (241-2) 581099 
Fax: (241-2) 581196 
E-post: chercheurs@lambarene.mimcom.net
Nettside: http://www.lambarene.org/

Apotek finnes, og de er forholdsvis bra utstyrte. Det anbefales likevel at man tar med et lite reiseapotek, særlig dersom man reiser utenfor de større byene.

Det er stor malariafare, også hjernemalaria forekommer og det anbefales derfor at man følger et anti-malariaprogram etter samråd med lege. Det anbefales å sove under myggnett og bruke myggstift/spray når en oppholder seg ute etter mørkets frembrudd. Sanitære og hygieniske forhold er dårlige. Vann kan ikke drikkes fra springen. Det må filtreres og kokes eller man kjøper mineralvann på flasker. Det forekommer likevel at man får diaré, amøbe eller allergiske reaksjoner fra vann/ mat og luftforurensning.

Alltid ved innreise og enkelte ganger ved utreise kreves det vaksinasjonsattest for gul feber. Andre vaksiner, som f.eks. for polio, gulsott, kolera etc. bør tas i samsvar med de anbefalinger som fås ved henvendelse til Helserådet eller andre legekontorer. 


Praktisk informasjon

Det er ingen tidsforskjell mellom Gabon og Norge, med unntak av den perioden da det er sommertid i Norge – da ligger Gabon én time etter.

Libreville (hovedstaden) har 220 volt, og vanlige norske stikkontakter kan brukes. Strømbrudd forekommer hyppig og det er nødvendig med egen generator.  Man bør benytte UPS/ strømstabilisator til pc’er, tv, stereoanlegg etc.

Fransk er det offisielle språket som ofte leses og forstås av befolkningen over hele landet. Mer enn halvparten av befolkningen snakker fang, et nasjonalt språk.

Det er kun på de største hoteller man kan gjøre opp for seg med kredittkort. Norske kroner kan ikke veksles. US dollar er den gangbare valutaen. Visse lokale foretak aksepterer også euro. Det finnes bankautomater hvor man kan ta ut lokal valuta med visakort. Den lokale valutaen er Central African Franc (XAF). 

Det lokale telefonnettet er upålitelig. Derfor anvender de fleste seg av mobilnett som finnes i Libreville. Disse fungerer tilfredsstillende så vel nasjonalt som internasjonalt. Internettleverandører tilbyr oppkobling med relativ god hastighet.

Det er svært viktig å få bekreftet sin billett i god tid før avreise fra Libreville. Ved avreise regner man ca. tre timers margin for innsjekking. De fleste flyselskaper i dag forlanger at den reisende personlig skal sjekke inn sin bagasje. Det må betales flyplassavgift som normalt betales ved bekreftelse av billett før avreise.

Fotografering, fremfor alt på flyplassen og på offentlige steder bør unngås