Georgia - reiseinformasjon

Fra og med 1. februar 2021 er det åpnet for innreise til Georgia for borgere av EU og EØS-området, inkludert for norske borgere. Reisende må medbringe en attest på negativt testresultat (PCR) som ikke er eldre enn 72 timer før innreisetidspunktet. Reisende må i tillegg ta en ny PCR-test for egen regning på tredje dags opphold i Georgia. Flyrutetilbudet til Georgia er fortsatt begrenset. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Georgia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i utbryterområdene Abkhasia og Sør-Ossetia. Departementet fraråder også alle reiser som ikke er strengt nødvendige til områder nær de administrative grensene til Abkhasia og Sør-Ossetia.

 

Sikkerhet

Sikkerheten i Georgia er relativt god så lenge man tar vanlige forholdsregler og bruker sunn fornuft.

Tbilisi var tidligere en by med mye vinningskriminalitet, men situasjonen er blitt bedre de siste årene. Man bør utvise normal aktsomhet mht håndtering av verdigjenstander og kontanter.

Det er mer risiko forbundet med å bevege seg i trafikken enn man er vant med i Norge. Farten er ofte høy, og kjøretøyene dårlige. Det er lavere terskel for å ta – og utsette andre for – risiko i trafikken. Bilister stanser ikke nødvendigvis for fotgjengere.

Langs den administrative grenselinjen til det okkuperte området Abkhasia bør man være oppmerksom på landminer. Det oppfordres til å utvise stor aktsomhet langs den administrative grenselinjen mot det okkuperte området Sør-Ossetia. Grenselinjen er ikke alltid synlig og det har forekommet tilfeller der personer som ubevisst har krysset denne har blitt anholdt av sør-ossetiske de-facto myndigheter.

Skal man ferdes i fjellene, anbefales det å ha følge av kjentfolk, samt ha med bra utstyr. Været i fjellene skifter brått. Fjellene ligger svært høyt, med topper på over 5000 meter. Det kan være kuldegrader og isende vind i høyden, samtidig som det er over 30 grader varmt i lavlandet. Redningstjenestene er ikke like godt utstyrt eller trent som i vesteuropeiske land. Om vinteren kan det mange steder være stor snøskredfare.

Generelt bør man forhøre seg med kjentfolk angående dyreliv eller andre forhold man må være oppmerksom på før man legger ut på reiser i naturen i Georgia.

Politiske demonstrasjoner finner sted jevnlig, spesielt i Tbilisi, og sammenstøt mellom politi og demonstranter forekommer. Det anbefales å unngå områder der politiske demonstrasjoner finner sted.

LHBTQI-personer bør være oppmerksomme på at Georgia er et konservativt samfunn der mange fortsatt har negative holdninger til personer med en annen seksuell orientering enn majoriteten. Det systemiske vernet av LHBTQI-personer blir gradvis bedre, men sporadiske verbale og fysiske angrep på LHBTQI-personer forekommer.

Georgia ligger i et jordskjelvutsatt område. Store jordskjelv har forekommet i nabolandene Tyrkia og Armenia. Regionen Adsjara ved svartehavskysten er til tider flomutsatt. Store og raske flommer («flash floods») har nylig forekommet i hovedstaden, med tap av menneskeliv. Jordras forkommer også tidvis i utsatte strøk, særlig etter store nedbørsmengder.
 
Følgende generelle forholdsregler anbefales for kortere eller lengre opphold i landet:

 • Bruk sunn fornuft
 • Registrer deg på reiseregistrering.no.
 • Ta kontakt med ambassaden i Tbilisi dersom en krisesituasjon skulle oppstå
 • Enhver som besøker Georgia, bør ha omfattende reiseforsikring
 • Lytt til lokale råd, og følg med i lokale media
 • Bær alltid legitimasjon
 • Unngå store folkemengder som politiske massemønstringer og demonstrasjoner, samt steder hvor det er varslet politiske demonstrasjoner
 • Vis aktsomhet i trafikken, der mange ulykker forekommer

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum til Georgia for opphold på opptil et år. Ved eventuelle spørsmål kan man kontakte Georgias ambassade i Oslo. For mer informasjon om innreisebestemmelser for nordmenn, se informasjon fra det georgiske utenriksdepartementet.

Ved innreise/transit til Georgia aksepteres følgende gyldige dokumenter i tillegg til pass:

 • nødpass
 • reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument)
 • reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument)

Det er ikke mulig å krysse grensen mellom Georgia og Russland uten å reise gjennom områder som er omfattet av Utenriksdepartementets offiielle reiseråd for Nord-Kaukasus eller tilsvarende for Abkhasia. Utenriksdepartementet fraråder derfor enhver reise over land mellom Georgia og Russland. 


Helse

Koronavirus (covid-19): Smittesituasjonen i Georgia er alvorlig, men trenden er positiv. En rekke smitteverkstiltak er på plass, men de mest inngripende smittevernstiltakene er i ferd med å bli lettet på i store deler av landet, med unntak av de store byene. Hovedstaden Tbilisi regnes fortsatt som en smitteutsatt region.

Fra og med 1. februar er det åpnet for innreise til Georgia for borgere av EU og EØS-området, inkludert for norske borgere. Reisende må medbringe en attest på negativt testresultat (PCR) som ikke er eldre enn 72 timer før innreisetidspunktet. Reisende må i tillegg ta en ny PCR-test for egen regning på tredje dags opphold i Georgia. Et skjema om reisehistorikk og oppholdssted i Georgia må leveres ved innreise, skjemaet finnes på nettsiden Application form for visitors to Georgia. Merk at reisende som har oppholdt seg i Storbritannia de siste to uker før innreise til Georgia fortsatt må i obligatorisk tolv dagers karantene.

Flyrutetilbudet til Georgia er fortsatt begrenset.

Nordmenn som befinner seg i Georgia bør holde seg oppdaterte om hvordan situasjonen utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Merk at brudd eller mangel på respekt for smittevernsbestemmelsene kan medføre straffeforfølgelse.

Georgiske myndigheter har opprettet samlesiden Prevention of Coronavirus Spread in Georgia for informasjon om pandemien og situasjonen rundt. Merk at det kan være sparsomt med informasjon på engelsk.

Norske borgere som oppholder seg i Georgia, og som opplever alvorlige symptomer på covid-19, bes ringe ordinært nødnummer i Georgia, 112. 

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

*** 

For innreise til Georgia bør man være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hepatitt A. Innleggelse på lokale sykehus anbefales ikke, men det finnes legesentre som det internasjonale miljøet bruker: MediClubGeorgia, Medical Center Cito og IMSS Clinic. Folketrygden dekker ikke helsetjenester ved turistopphold og det er derfor sterkt anbefalt å kjøpe en dekkende reiseforsikring ved reiser til Georgia.

Det er mange apotek i Tbilisi der man kan få både medisinske varer, kosmetikk og lignende. Enkelte varer som man får uten resept i Norge kan ofte være reseptbelagt i Georgia. 

Vaksine mot tyfoidfeber anbefales ved lengre opphold. Avhengig av oppholdes karakter kan ytterlige vaksiner være anbefalt.

Hiv, tuberkulose og syfilis er en stor utfordring i Georgia som i andre land i regionen.

For mer informasjon om vaksinasjoner se Folkehelseinstituttets nettsider.


Praktisk informasjon

Internasjonal telefonkode +995 (+32 for Tbilisi). GSM-dekningen er god, også utover i landet. Tidsforskjellen mellom Norge og Georgia er +to timer om sommeren og +tre timer om vinteren. 

Georgisk er offisielt språk, med eget alfabet. Mange georgiere snakker russisk, i tillegg vil enkelte beherske engelsk, spesielt i Tbilisi.

Majoriteten av befolkningen tilhører den georgisk-ortodokse kirken. Klesstilen er hovedsakelig vestlig, men det forventes at man dekker til beina (både for menn og kvinner) hvis man ønsker å besøke en av Georgias mange kirker. Her må kvinner også dekke til håret.

Strøm: Hyppige og langvarige strømbrudd var tidligere vanlig, men dette er nå betydelig bedret. Spenningsvariasjonen kan være stor. Strømforsyningen er best i hovedstaden.

Transport: Offentlig kommunikasjon er billig, men av varierende kvalitet. Mange utlendinger bruker taxi, også på lengre dagsturer utenfor hovedstaden. Det er lurt å be om pris før man setter seg inn i taxien. Taxiselskapet 009 tilbyr forhåndsbestilling og gir vanligvis fornuftige priser. I Tbilisi er appen taxify en effektiv måte å bestille taxi på. 

Kredittkort: De fleste kort kan brukes, som MasterCard og Visa på noen av hotellene og på større supermarkeder. I vanlige butikker må kontanter benyttes. Myntenheten i Georgia er lari (GEL). I juli 2019 er kursen 1 GEL = 3.03 NOK.

Helligdager: 7. januar - ortodoks jul, 19. januar - åpenbaringen, ortodoks påske - dato varierer fra år til år men sammenfaller bare unntaksvis med protestantisk/katolsk påske, 9. april - uavhengighets- og minnedag, 26. mai - uavhengighetsdagen, 28. august - St. Marys dag (Mariamoba), 14. oktober - Svetitskhovlba (feiring av første kristne kirke i Georgia), 23. november - St. Georgs dag.

Normale åpningstider er 1000-1800. Banker: 0930 – 1730

Nødnummer: Politi, ambulanse og brannvesen - 112