Forsiden

Georgia - reiseinformasjon

Norske borgere kan benytte pass eller nødpass for reiser til Georgia. Det er en viss risiko for jordskjelv siden landet befinner seg i en aktiv seismisk sone. Politiske markeringer og demonstrasjoner finner tidvis sted.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Georgia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i utbryterområdene Abkhasia og Sør-Ossetia. Departementet fraråder også alle reiser som ikke er strengt nødvendige til områder nær de administrative grensene til Abkhasia og Sør-Ossetia.

 

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Sjekk også reiseråd for grenselandene Armenia, Aserbajdsjan, Russland og Tyrkia.

Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Alle reisende oppfordres til å registrere sin reise på reiseregistrering.no og kjøpe en dekkende reiseforsikring.

Pass. Norske borgere kan benytte pass eller nødpass for innreise til Georgia.

Visum. Norske borgere trenger ikke visum til Georgia for opphold på inntil ett år.

Ved eventuelle spørsmål kan man kontakte Georgias ambassade i Oslo. For mer informasjon om innreisebestemmelser for nordmenn, se informasjon fra det georgiske utenriksdepartementet.

Andre reisebevis. Reisebevis for flyktninger (grønt eller blått reisedokument) og utlendingspass (blått eller grått reisedokument) aksepteres for innreise til Georgia. 

Sikkerheten i Georgia er relativt god så lenge man tar vanlige forholdsregler.

Trafikk. Farten er ofte høy i Georgia, og kjøretøyene i dårlig stand. Det er lavere terskel for å ta risiko i trafikken. Bilister stanser ikke nødvendigvis for fotgjengere.

Okkuperte områder. Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i utbryterområdene Abkhasia og Sør-Ossetia. Departementet fraråder også alle reiser som ikke er strengt nødvendige til områder nær de administrative grensene til Abkhasia og Sør-Ossetia. Vis stor aktsomhet hvis du skal ferdes i disse områdene.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig. Demonstrasjonene kan bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å unngå områder der demonstrasjoner finner sted, utvise aktsomhet og unngå store folkeansamlinger.

Fjellferdsel. Skal man ferdes i fjellene, anbefales det å ha følge av kjentfolk og ha med godt utstyr. Været i fjellene skifter brått. Redningstjenestene er ikke like godt utstyrt eller trent som i vesteuropeiske land. Om vinteren kan det mange steder være stor snøskredfare.

Atomforurensning: Nyttig informasjon om atomsikkerhet- og beredskap finnes på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Hva kan jeg gjøre? - DSA dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff, og vinden blåser mot Georgia.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge georgiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

Georgiske myndigheter har opprettet samlesiden Prevention of Coronavirus Spread in Georgia for informasjon om pandemien

Det er ikke lenger krav om framvisning av vaksinasjonskort, PCR-test eller antigen hurtigtest ved innreise. Informasjon om innreiserestriksjoner fra georgiske myndigheter finnes på nettsiden Entry Rules for Foreign Citizens Traveling to Georgia.

***

Reisevaksiner: Før innreise til Georgia bør man være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og hepatitt A. Vaksine mot tyfoidfeber anbefales ved lengre opphold. For mer informasjon om vaksiner, se Folkehelseinstituttets nettsider.

Det finnes flere relativt gode legesentre som kan kontaktes ved sykdom, slik som MediClub Georgia, American Medical Center Tbilisi, Medical Center Cito og IMSS Clinic. Enkelte medisiner som man får uten resept i Norge kan være reseptbelagte i Georgia.

Husk reiseforsikring! Folketrygden dekker ikke helsetjenester ved turistopphold, og det er derfor sterkt anbefalt å kjøpe en dekkende reiseforsikring ved reiser til Georgia.

Tbilisi er en trygg by, med lite synlig kriminalitet.  Noe vinningskriminalitet forekommer mot turister. Man bør utvise normal aktsomhet ved håndtering av verdigjenstander og kontanter.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det georgiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv. Georgia ligger i et jordskjelvutsatt område. Store jordskjelv har forekommet i nabolandene Tyrkia og Armenia.

Flom og jordras. Regionen Adsjara ved svartehavskysten er til tider flomutsatt. Store og raske flommer har nylig forekommet i hovedstaden, med tap av menneskeliv. Jordras forkommer også tidvis i utsatte strøk, særlig etter store nedbørsmengder.

Meld fra til ambassaden dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Språk. Georgisk er offisielt språk, med eget alfabet. Mange georgiere snakker russisk og engelsk, spesielt i Tbilisi. På landsbygda kan det være vanskeligere å kommunisere uten å kunne georgisk.

Religion. Majoriteten av befolkningen tilhører den georgisk-ortodokse kirken. Klesstilen er hovedsakelig vestlig, men det forventes at man dekker til beina (både for menn og kvinner) hvis man ønsker å besøke en av Georgias mange kirker. Her må kvinner også dekke til håret.

Menneskerettigheter. LHBTI-personer bør være oppmerksomme på at Georgia er et konservativt samfunn der mange fortsatt har negative holdninger til personer med en annen seksuell orientering enn majoriteten. Verbale og fysiske angrep på LHBTI-personer forekommer.

Telefon. Bruk av norsk sim-kort er dyrt i Georgia. Skru av roaming for å unngå store kostnader. Lokalt sim-kort kan kjøpes i ankomsthallen på flyplassen i Tbilisi. Benytt WhatsApp e.l. for kommunikasjon til Norge.

Nødtelefon: 112

Telefon ambassaden: +995 32 2 44 0800. 
E-post: emb.tbilisi@mfa.no

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på tlf. +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Vi anbefaler at du laster ned appen Reiseklar. Husk å sjekke at reiseforsikringen din er gyldig og hva den dekker. Registrer deg på www.reiseregistrering.no.

 

Georgia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Georgia.