Georgia - reiseinformasjon

Georgia er generelt et trygt reisemål. Norske borgere kan benytte pass eller nødpass for reiser til Georgia. Det er en viss risiko for jordskjelv siden landet befinner seg i en aktiv seismisk sone. Politiske markeringer og demonstrasjoner finner tidvis sted. Reisende oppfordres til å registrere seg på reiseregistering.no og kjøpe en dekkende reiseforsikring.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18.02.2013 - FORTSATT GYLDIG

Georgia - reiseråd

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i utbryterområdene Abkhasia og Sør-Ossetia. Departementet fraråder også alle reiser som ikke er strengt nødvendige til områder nær de administrative grensene til Abkhasia og Sør-Ossetia.

 

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Sjekk også reiseråd for grenselandene ArmeniaAserbajdsjanRussland og Tyrkia.

Alle reisende oppfordres til å registrere sin reise på reiseregistrering.no og kjøpe en dekkende reiseforsikring.

Pass: Norske borgere kan benytte pass eller nødpass for innreise til Georgia.

Barn eller ungdom under 18 år som skal reise alene bør bli utstyrt med en fullmakt fra foresatte. Skal du reise med andres barn, anbefaler vi at du tar med fullmakt fra barnets foresatte. Du kan i passkontrollen bli bedt om å dokumentere at du har rett til å reise med barnet.

Visum: Norske borgere trenger ikke visum til Georgia for opphold på inntil ett år.

For mer informasjon om innreisebestemmelser for nordmenn, se informasjon fra det georgiske utenriksdepartementet.

Andre reisebevis: Reisebevis for flyktninger (grønt eller blått reisedokument) og utlendingspass (blått eller grått reisedokument) aksepteres for innreise til Georgia.

Sikkerheten i Georgia er relativt god så lenge man tar vanlige forholdsregler.

Trafikk: Farten er ofte høy i Georgia, og kjøretøyene i dårlig stand. Det er lavere terskel for å ta risiko i trafikken. Bilister stanser ikke nødvendigvis for fotgjengere. Trafikkbildet er preget av flere ulykker og et mer aggressivt kjøremønster enn det norske, og man rådes til å utvise ekstra oppmerksomhet både som bilist og som fotgjenger. 

Okkuperte områder: Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i utbryterområdene Abkhasia og Sør-Ossetia. Departementet fraråder også alle reiser som ikke er strengt nødvendige til områder nær de administrative delelinjene til Abkhasia og Sør-Ossetia. Vis stor aktsomhet hvis du skal ferdes i disse områdene. De administrative delelinjene er ofte umerket, og det kan være en risiko for at man krysser delelinjene utilsiktet for eksempel ved vandreturer i fjellene.

Demonstrasjoner: Politiske markeringer og demonstrasjoner er ikke uvanlig. Demonstrasjonene kan bli voldelige og føre til sammenstøt med politi. Det oppfordres til å unngå områder der demonstrasjoner finner sted, utvise aktsomhet og unngå store folkeansamlinger.

Fjellferdsel: Skal man ferdes i fjellene, anbefales det å ha følge av kjentfolk og ha med godt utstyr. Været i fjellene skifter brått. Om vinteren kan det mange steder være stor snøskredfare og i perioder med mye regn og snøsmelting kan det være fare for jordskred. Vær oppmerksom på territoriale løshunder og gjeterhunder i fjellområdene.

Reisevaksiner: Tabell over aktuelle reisevaksiner ved reise til Georgia finnes på Folkehelseinstituttets nettsider. Vaksiner ved reise til Europa (fhi.no).

Det finnes flere relativt gode legesentre som kan kontaktes ved sykdom, slik som MediClub Georgia, American Medical Center Tbilisi, Medical Center Cito og IMSS Clinic. Enkelte medisiner som man får uten resept i Norge kan være reseptbelagte i Georgia.

Sørg for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet.

De fleste reiser til Georgia går trygt og uten spesielle problemer. Noe vinningskriminalitet forekommer mot turister. Man bør utvise normal aktsomhet ved håndtering av verdigjenstander og kontanter.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det georgiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv: Georgia ligger i et jordskjelvutsatt område. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Man bør gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som kan tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv. For mer informasjon se Generelt - jordskjelv.no  

Jordskred: Deler av Georgia er utsatt for jordskred, særlig i forbindelse med styrtregn og snøsmelting. Personer som går i fjellet bør være spesielt oppmerksomme på dette.

Flom: Store og raske flommer forekommer.

Språk: Georgisk er offisielt språk, med eget alfabet. Mange georgiere snakker russisk og engelsk. På landsbygda kan det være vanskeligere å kommunisere uten å kunne georgisk.

Religion: Majoriteten av befolkningen tilhører den georgisk-ortodokse kirken. Klesstilen er hovedsakelig vestlig, men det forventes at man dekker til beina hvis man ønsker å besøke en av Georgias mange kirker.  I kirkene må kvinner også dekke til håret.

Menneskerettigheter: LHBTI-personer bør være oppmerksomme på at Georgia er et konservativt samfunn der mange fortsatt har negative holdninger til personer med en annen seksuell orientering enn majoriteten. Verbale og fysiske angrep på LHBTI-personer forekommer.

Telefon: Bruk av norsk sim-kort er dyrt i Georgia. Skru av roaming for å unngå store kostnader. Lokalt sim-kort kan kjøpes i ankomsthallen på flyplassen i Tbilisi.

Droner: Georgisk lovgivning stiller strenge krav til droneflyvning og til operatøren av dronen. Man må blant annet ta en online test før man er autorisert til å fly.  Det er også sterke begrensninger på hvor man kan fly dronen.

For mer informasjon kan man besøke Georgian Civil Aviation Authority (GCAA) sine hjemmesider

Nødtelefon: 112

Telefon ambassaden: +995 32 2 44 0800. 
E-post: emb.tbilisi@mfa.no

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs operative senter på tlf. +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no

Vi anbefaler at du laster ned appen Reiseklar. Husk å sjekke at reiseforsikringen din er gyldig og hva den dekker. Registrer deg på www.reiseregistrering.no.

 

Georgia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Georgia.