Italia - reiseinformasjon

Italia er et trygt land å ferdes og oppholde seg i. Reisende i Italia er pliktet til å kunne presentere gyldig pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett hvis de blir bedt om det. Italia er værutsatt og vi anbefaler å lese om naturforhold og naturkatastrofer under.

Pass: For nordmenn er pass/nødpass eller norsk id-kort med reiserett eneste gyldige reisedokument.

Utlendingspass (grått reisedokument) og reisebevis for flyktninger (blått reisedokument) utstedt av norske myndigheter, er også gyldig reisedokumentasjon i Italia. Innehaver av utlendingspass/reisebevis må i tillegg medbringe gyldig oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter.

Italia krever at tilreisende kan, til enhver tid, fremvise gyldig reisedokumentasjon. Pass/norsk nasjonalt id-kort må også fremvises ved innsjekking på hoteller og Air B&B i Italia.

Barn under 18 år: Hvis du reiser med barn under 18 år, kan italienske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene eller med andre voksne (besteforeldre, venner), kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre.

Mistet pass: Hvis du mister/frastjålet pass, nasjonalt id-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til italiensk politi og deretter kontakte ambassaden i Roma. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Roma, og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Italia er et sikkert og velfungerende land å besøke og de fleste reiser er problemfrie og uten uforutsette hendelser. Man bør likevel utvise aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler, og det er særlig viktig å sørge for å ha gyldig reiseforsikring for hele lengden av oppholdet.

Pass godt på vesker og verdisaker på offentlig transport. Tyveri av verdisaker fra biler kan forekomme og det anbefales derfor å ikke legge disse i bilen uten tilsyn.

Demonstrasjoner: Det forekommer hyppig politiske demonstrasjoner i Italia. Disse forløper vanligvis fredelig og utgjør sjelden noen sikkerhetsrisiko. Vi oppfordrer likevel til å utvise aktsomhet knyttet til store folkeansamlinger og politiske demonstrasjoner.

Terror: Trusler om og gjennomføring av terrorhandlinger er reelle i alle deler av verden og tilsier at terrorhendelser i Italia ikke kan utelukkes. Reisende oppfordres til å følge med i mediebildet og til enhver tid rette seg etter de råd og anvisninger som gis av italienske myndigheter.

Trafikk: Trafikken er mer aggressiv og mindre hensynsfull enn det man er vant til fra Norge. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Mange italienske byer har innført soner i bykjernen der kjøretøy uten særskilt tillatelse bøtelegges om de beveger seg innenfor (Zona Traffico Limitato - ZTL). Reisende som kjører inn i disse sonene må regne med å få bot tilsendt gjennom norsk inkassobyrå (gjelder også leiebil).

Norsk førerkort er gyldig i Italia, men ikke digitalt førerkort. Førerkort, vogbkort og forsikringsdokumenter må medbringes under kjøring.  

Kollektivtrafikken i Roma rammes jevnlig av streik, noe som kan medføre reduserte avganger.

Sykdom: En reise til Italia medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Standarden ved offentlige sykehus er varierende og ligger ofte under vanlig nordisk standard. Det finnes et stort tilbud av private sykehus/klinikker hvor standarden er bra. Vi anbefaler å kontakte forsikringsselskapet som kan anbefale sykehus.

Nødnummeret er 112

Europeisk helsetrygdkort: Er du medlem av folketrygden i Norge og er norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits, har du rett til å få Europeisk helsetrygdkort. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EU/EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne borgere. I tillegg til tegning av egen reise- og sykeforsikring bør dette kortet tas med når du besøker Italia.

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes, men kan ha en bismak av klor.

Folkehelseinstituttet publiserer nyheter, informasjon og råd ved utenlandsreiser på nettsiden Smittevernråd ved reiser.

Det er forholdsvis lav voldskriminalitet i Italia, men turister er et yndet mål for lommetyver, særlig i byene. Veskenapping og tyveri av lommebøker forekommer stadig. Det forekommer også innbrudd i parkerte biler. Ambassaden anbefaler at man holder vesker o.l. foran seg på offentlig transport, og ikke setter verdisaker fra seg på kaféer eller lett synlig i en parkert bil.

Narkotika: Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og vil medføre streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Italia opplever ofte naturkatastrofer: I de fleste regioner av Italia er det en viss jordskjelvfare, og selv om det ikke har vært registrert større skjelv de siste årene registreres jevnlig skjelv av mindre omfang. I forbindelse med store nedbørsmengder forekommer oversvømmelser, flom og jordras. Det er også aktive vulkaner i Italia Skogbranner kan forekomme i sommermånedene, spesielt sør i landet hvor landskapet er tørrere og temperaturene høye. Disse kan endre seg raskt og kan potensielt være veldig farlige.

Ved naturkatastrofer er det italienske myndigheter som er ansvarlige for håndteringen og hjelpearbeidet på stedet. Nordmenn bes derfor om å forholde seg til råd og veiledning fra lokale myndigheter på det stedet de oppholder seg, og holde seg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Den mest pålitelige informasjonen om naturkatastrofer og hvilken risiko dette kan innebære, gis av det italienske sivilforsvaret, Dipartimento della Protezione Civile

Meld fra: Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Italia oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no, eller i appen Reiseklar.

Har du ikke gjort det, men befinner deg i et berørt område og ønsker informasjon fra norske myndigheter kan du registrere deg fortløpende.

Husk også å kontakte familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de er informerte om din situasjon og ikke bekymrer seg unødig.

Regler for bruk av droner i Italia finner du på nettsidene Drones - National Aviation Authorities og Description of the d-flight.

Hvis man ikke har vinterdekk, er det obligatorisk å ha kjettinger i bilen i perioden 15. november til 15. april.

Lokalt nødnummer i Italia: 112

Kontaktinfo ambassaden og konsulater

UDs døgnoperative senter: (+47)23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Kart med ambassadens plassering.

 

Italia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Italia.