Italia - reiseinformasjon

For å kunne reise inn i Italia må et Digital Passenger Locator Form fylles ut. I tillegg må man kunne vise fram EU Covid-19 Certificate. For oppdatert informasjon om hvilke regler som gjelder for din reise – fyll ut spørreskjema på nettsiden Entering / Returning to Italy. Se lenke og mer om koronasituasjonen under punktet Helse

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 20. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore, Sør-Korea og TaiwanMerk at USA også er unntatt fra reiserådet selv om landet fra 12. juli ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien. 

Husk pass/ID-kort: For nordmenn er pass eller norsk ID-kort eneste gyldige reisedokument. Selv om du kan komme deg inn i Italia uten pass/norsk ID-kort (ingen passkontroll i Norge ved utreise), kreves gyldig reisedokument ved utreise. Pass/norsk ID-kort må også vises ved innsjekking på hoteller i Italia. Nødpass er godkjent for innreise til Italia. Pass/ID-kort gyldig for utreise må alltid medbringes for å kunne identifisere seg i Italia.

Utlendingspass og reisebevis for flyktninger utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i Italia. Innehaver av utlendingspass/reisebevis må i tillegg medbringe gyldig oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter.

Barn under 18 år. Italienske myndigheter kan kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre. 

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort må du melde tapet til italiensk politi og kontakte ambassaden i Roma. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Roma. Søkeprosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

De fleste reiser til Italia er problemfrie, men man bør likevel vise aktsomhet, særlig i de store byene. Pass godt på vesker og verdisaker.

Det forekommer hyppig politiske demonstrasjoner i Italia. Disse forløper vanligvis fredelig og utgjør sjelden noen sikkerhetsrisiko.  

Terror: Trusler om og gjennomføring av terrorhandlinger i alle deler av verden tilsier at terrorhendelser ikke kan utelukkes. Det er ingenting som tyder på at norske mål i Italia er særlig utsatt.

Trafikk: Trafikken er mer aggressiv enn det man er vant til fra Norge. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

NB! Mange italienske byer har innført soner i bykjernen der kjøretøy uten særskilt tillatelse bøtelegges om de beveger seg innenfor (Zona Traffico Limitato - ZTL). Reisende som kjører i disse sonene må regne med å få bot tilsendt gjennom norsk inkassobyrå (gjelder også leiebil).

Norsk førerkort er gyldig i Italia.  

Kollektivtrafikken i Roma rammes jevnlig av streik, noe som medfører reduserte avganger.

Koronavirus (covid-19):

 • Det er krav om en meters avstand samt bruk av munnbind over alt både innendørs og utendørs. Unntak fra dette er kun ved sportsaktiviteter, for personer med funksjonshemming og barn under seks år. Manglende bruk av munnbind vil medføre bøter. F.o.m. 28. juni trenger man ikke lenger å bruke munnbind utendørs i hvite soner, såframt man kan holde avstand.
 • Italia er delt inn i fire soner: rød, oransje, gul og hvit. Endringer i sonene vurderes hver 14. dag. Løpende oppdatering av endringer finner man på covidzone.
 • Hvit sone: Ingen restriksjoner.
 • Gul sone: Restauranter og barer kan holde åpent (frem til portforbud kl. 24:00).  Kjøpesentre er åpne. Museer, teater og kino kan holde åpent - men med strenge restriksjoner (billetter bør forhåndsbestilles).
 • Oransje sone: Verken inn- og utreise fra regionene, eller bevegelser utenfor kommunen man oppholder seg i, er tillatt (kun hvis man har egen fritidsbolig utenfor kommunen). Restauranter og barer stengt, men frisører og butikker kan holde åpent.
 • Rød sone: Generelt portforbud. Inn- og utreise fra regionene ikke tillatt. Kun matbutikker og apotek åpne.
 • Reisende rådes til å følge jevnlig med på informasjon og oppdateringer som fremkommer via media. Man bør også følge eventuelle råd og anvisninger fra lokale myndigheter.
 • Alle reisende anbefales å registrere seg på reisegeistrering.no. Utenriksdepartementet har da mulighet til å sende ut informasjon via e-post og sms dersom en alvorlig hendelse skulle finne sted i landet under oppholdet.  
 • Situasjonen i Italia kan endre seg, enten før du skal reise, eller underveis i oppholdet.
 • Lokale myndigheter kan innføre reiserestriksjoner, og andre tiltak som for eksempel karantene.
 • Infrastruktur som buss, bane og flytrafikk kan bli rammet. Det vil alltid være slik at den enkelte må vurdere behovet for å reise opp mot den rådende situasjonen der man skal oppholde seg.
 • Spørsmål om kansellering av reise og reiseforsikring må du stille til forsikringsselskapet og reiseselskapet.
 • Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.
 • Italienske myndigheters smittesporingsapp Immuni kan lastes ned fra myndighetenes nettsider.

Du kan ringe 112 (Italias nødnummer) eller 1500 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Italia.

***

Europeisk helsetrygdkort og gyldig reiseforsikring er viktig å ha ved reise til Italia.

Italia har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. Det er trangt om plassen på offentlige sykehus, og mange pasienter pr lege. Det er gjerne lang ventetid ved legevaktene ("Pronto Soccorso"). I tillegg vil en ikke-italiensktalende pasient kunne oppleve problemer med å kommunisere med lege og øvrig personale.

Skandinaviske leger i Roma:

Dr. Beate Halicz Sepe (dansk)
Allmenpraktiker, indremedisin, hjemmekonsultasjoner
Adresse: Viale Bruno Buozzi 51
Tlf.: +39 06 8083943, Mobil: +39 338 6279002

Dr. Hildegund Røer (norsk, oppnevnt sjømannslege)
Allmennpraktiker, spesialist i hud- og veneriske sykdommer, spesialist i diett og ernæring, hjemmekonsultasjoner
Via del Babuino, 68 (Metro A, Spagna)
Mob.: + 39 330 855288 Tel.: + 39 06 486688

Folkehelseinstituttet publiserer nyheter, informasjon og råd ved utenlandsreiser på nettsiden Smittevernråd ved reiser.

Det er forholdsvis lav voldskriminalitet i landet, men turister er et yndet mål for lommetyver, særlig i byene. Det forekommer også innbrudd i parkerte biler.

I de fleste regioner av Italia er det en viss jordskjelvfare. I lengre regnperioder forekommer oversvømmelser og jordras. Det er også aktive vulkaner i Italia. Skogbranner kan forekomme i sommermånedene, spesielt sør i landet. Sjekk det italienske sivilforsvarets hjemmeside for mer informasjon.  

Lokalt nødnummer i Italia: 112

Kontaktinfo ambassaden og konsulater

UDs døgnoperative senter: (+47)23 95 00 00,

e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Kart med ambassadens plassering.

 

Italia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Italia.