Italia - reiseinformasjon

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass/id-kort: For nordmenn er pass eller norsk id-kort eneste gyldige reisedokument. Selv om du kan komme deg inn i Italia uten pass/norsk nasjonalt id-kort (ingen passkontroll i Norge ved utreise), kommer du deg ikke ut av Italia uten pass/norsk nasjonalt id-kort. Pass/norsk nasjonalt id-kort må også vises ved innsjekking på hoteller i Italia. Nødpass er godkjent for innreise til Italia.

Pass/Id-kort gyldig for utreise må alltid medbringes for å kunne identifisere seg i Italia.

Utlendingspass (blått reisedokument) og reisebevis for flyktninger (grønt reiesdokument) utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i Italia. Innehaver av utlendingspass/reisebevis må i tillegg medbringe gyldig oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter.

Barn under 18 år. Hvis du reiser med barn under 18 år, kan italienske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre. 

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt id-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til italiensk politi og kontakte ambassaden i Roma. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Roma, og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

De fleste reiser til Italia er problemfrie, men man bør likevel vise aktsomhet, særlig i de store byene. Pass godt på vesker og verdisaker.

Det forekommer hyppig politiske demonstrasjoner i Italia. Disse forløper vanligvis fredelig og utgjør sjelden noen sikkerhetsrisiko.  

Terror: Trusler om og gjennomføring av terrorhandlinger i alle deler av verden tilsier at terrorhendelser ikke kan utelukkes. Det er ingenting som tyder på at norske mål i Italia er særlig utsatt.

Trafikk: Trafikken er mer aggressiv enn det man er vant til fra Norge. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

NB! Mange italienske byer har innført soner i bykjernen der kjøretøy uten særskilt tillatelse bøtelegges om de beveger seg innenfor (Zona Traffico Limitato - ZTL). Reisende som kjører i disse sonene må regne med å få bot tilsendt gjennom norsk inkassobyrå (gjelder også leiebil).

Norsk førerkort er gyldig i Italia.  

Kollektivtrafikken i Roma rammes jevnlig av streik, noe som medfører reduserte avganger.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge italienske myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

Oppdatert informasjon om eventuelle innreiseregler og restriksjoner finner man på nettsiden Visit Italy og på nettsiden til den den italienske ambassaden i Oslo.

Du kan ringe 112 (Italias nødnummer) eller 1500 hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Italia. Hvis du tester positivt for covid-19 i Italia, må du gå i isolasjon i eget rom. Hvis du er symptomfri, kan du teste deg etter fem dager og gå ut av isolasjon dersom du tester negativt.

Dersom du har hatt symptomer, kan du teste deg ut av isolasjon fem dager etter at du har vært symptomfri i to dager. Du kan ikke gå ut av isolasjonen før du har testet negativt, men hvis du fortsetter å teste positivt kan du gå ut av isolasjonen etter 14 dager uansett testresultat. Det er mulig å ringe en «regional covid hotline» for å få mer informasjon om hva du bør gjøre i tilfelle symptomer på korona. Mer informasjon finnes også på Re-open EU..

***

Sykdom: Italia har et godt utbygd helsesystem med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. Det er trangt om plassen på offentlige sykehus, og mange pasienter pr lege. Det er gjerne lang ventetid ved legevaktene ("Pronto Soccorso"). I tillegg vil en ikke-italiensktalende pasient kunne oppleve problemer med å kommunisere med lege og øvrig personale.

Skandinaviske leger i Roma:

Dr. Beate Halicz Sepe (dansk)
Allmenpraktiker, indremedisin, hjemmekonsultasjoner
Adresse: Viale Bruno Buozzi 51
Tlf.: +39 06 8083943, Mobil: +39 338 6279002

Dr. Hildegund Røer (norsk, oppnevnt sjømannslege)
Allmennpraktiker, spesialist i hud- og veneriske sykdommer, spesialist i diett og ernæring, hjemmekonsultasjoner
Via del Babuino, 68 (Metro A, Spagna)
Mob.: + 39 330 855288 Tel.: + 39 06 486688

Folkehelseinstituttet publiserer nyheter, informasjon og råd ved utenlandsreiser på nettsiden Smittevernråd ved reiser.

Det er forholdsvis lav voldskriminalitet i landet, men turister er et yndet mål for lommetyver, særlig i byene. Veskenapping og tyveri av lommebøker forekommer stadig. Det forekommer også innbrudd i parkerte biler. Ambassaden anbefaler at man holder vesker o.l. foran seg på buss og bane, og ikke setter verdisaker fra seg på kaféer eller lett synlig i en parkert bil.

Italia er utsatt for forskjellige naturkatastrofer. I de fleste regioner av Italia er det en viss jordskjelvfare. I forbindelse med lengre regnperioder forekommer oversvømmelser og jordras. Det er også aktive vulkaner i Italia. Skogbranner kan forekomme i sommermånedene, spesielt sør i landet. Den mest pålitelige informasjon om hvilken type risiko dette kan innebære, samt informasjon til publikum, utgis av det italienske sivilforsvaret.  

Ved naturkatastrofesituasjoner bes nordmenn om å forholde seg til råd fra lokale myndigheter på det stedet de oppholder seg, som normalt fås ved kontakt til overnattingssted/reisedestinasjon.

Lokalt nødnummer i Italia: 112

Kontaktinfo ambassaden og konsulater

UDs døgnoperative senter: (+47)23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Kart med ambassadens plassering.

 

Italia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Italia.