Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Malta - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Italia

Pr. 15. juli har maltesiske myndigheter vedtatt å åpne for innreise fra Schengen-området samt fra enkelte land utenfor Schengen. Oppdaterte lister vil være tilgjengelig på nettsidene til maltesisk utenriksdepartement. For mer informasjon se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. SEPTEMBER - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for alle land

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder/regioner i Norden samt land i EØS/Schengen-området:

I Danmark: Nordjylland og regionen Sjælland. Grønland. I Sverige: Norrbotten, Södermanland, Gotland, Värmland, Västerbotten og Västernorrland. I Finland: Alle regioner med unntak av Kainuu. Estland, Kypros, Latvia og Litauen. Disse landene og regionene/områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Mer informasjon om smittevernkriterier og kart finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Dette reiserådet gjelder til og med 1. oktober. 

Snarveier:

Sikkerhet

Malta er en populær turistdestinasjon med mye charterturisme. Det går også stadig flere direkte rutefly fra Norge til øya. De fleste reiser til Malta er problemfrie. Malta er inkludert i Schengen, men pass må uansett alltid medbringes. Helsemessige og sanitære forhold er stort sett gode, men varierende.

Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Malta ble opprettet i 1969 og dekkes i dag fra ambassaden i Roma. Norge er for øvrig representert på Malta ved et honorært generalkonsulat.

Trusler om og gjennomføring av terrorhandlinger i alle deler av verden tilsier at terrorhendelser ikke kan utelukkes, heller ikke på Malta. Det er likevel ingenting som tilsier at Malta eller norske mål på Malta er særlig utsatt. Likevel bør reisende være på vakt og ta fornuftige forholdsregler. De fleste reiser til Malta går som regel trygt og uten spesielle problemer. Det er forholdsvis lav voldskriminalitet i landet, men turister kan være mål for lommetyver. Vanlig aktsomhet må utvises.

På Malta er det venstrekjøring. Ved billeie anbefaler Maltas turistkontor at tilleggsforsikring kjøpes. Trass i en litt røff kjørestil sett ut i fra norske forhold, er sikkerheten hovedsakelig god både på veier, busser samt på ferger. Det er godt utbygget busstransport på Malta og Gozo.

Malta har et godt utbygd bussnett, og de fleste av bussrutene har sin endestasjon på busstasjonen utenfor Vallettas byport. Her kan du finne en oversikt over bussrutene.

Det finnes ikke jernbane på Malta. Det går ferge mellom Malta (fra Cirkewwa, på øyas vestside) og den nest største øya, Gozo. I sommersesongen går fergene ca. hvert 45. minutt.

Det er venstrekjøring på Malta. Fartsgrensene er 50 km/t i tettbebygd strøk og 80 km/t utenfor. Det er ingen veier med bompenger på Malta.

Det er trygt å ta drosjer på Malta. Pass på at taksameteret ikke slås av. Det er likevel vanlig å avtale fastpris for drosjeturer. Betaling for drosjer fra flyplassen skjer på forhånd i egen luke ved utgangen og til en fast pris.

Norske førerkort er gyldige på Malta.

Malta har ikke hatt større naturkatastrofer de siste ca. 500 år.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Malta oppfordres til å registrere seg på UDs reiseregistreringssider. Dette gjelder også nordmenn som er fastboende på Malta. Bare ved slik registrering vil ambassaden ha oversikt over hvilke nordmenn som befinner seg hvor i en eventuell krisesituasjon.

Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Helårs reiseforsikring er å anbefale fremfor en korttidsforsikring knyttet opp til flybillett.

I krise og nødsituasjon oppfordres nordmenn til å kontakte det norske generalkonsulatet på Malta eller ambassaden i Roma, som dekker Malta.

Adresse og kontaktinfo til generalkonsulatet:

Consul General Ms Giselle Balzan Demajo
Honorary Consulate General of Norway
W Business Centre
Level 2
Dun Karm Streek
B'Kara BKR 9033
Malta
Tel. +356 994 36 706
E-post: [email protected]

Kontaktinformasjon til ambassaden +47 23 95 29 00, e-post: [email protected]

Utenfor åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: [email protected]  


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Malta er medlem av Schengen. Før du reiser til Malta, sørg for at du har med pass, Europeisk helsetrygdkort og gyldig reiseforsikring.  

For nordmenn er pass eneste gyldige reisedokument. Selv om du kan komme deg inn i Malta uten pass (ingen passkontroll i Norge ved utreise), kommer du deg ikke ut fra Malta uten pass. Pass må også vises ved innsjekking på hoteller. Nordmenn må derfor ha gyldig pass før de reiser til Malta.  

Utlendingspass og reisebevis for flyktninger utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i Malta. Innehaver av utlendingspass/reisebevis bør i tillegg medbringe gyldig oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter.


Helse

Koronavirus (covid-19: Pr. 15. juli har maltesiske myndigheter vedtatt å åpne for innreise fra Schengen-området samt fra enkelte land utenfor Schengen. Oppdaterte lister vil være tilgjengelig på nettsidene til det maltesiske utenriksdepartementet.

Informasjon om smitteutvikling samt smittevernregler på Malta finnes på nettsidene til det maltesiske helsedepartementet

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Det er et forholdsvis velutviklet helsesystem på Malta, med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. Bedre hoteller tilbyr ofte egne legetjenester.

St. James Hospital Sliema (privat sykehus): +356 213 35 235
St. James Hospital Zabbar (privat sykehus) +356 216 92 055

Maltas vannforsyning kommer i stor grad fra avsaltingsanlegg for havvann. Vannet skal være drikkbart, men flaskevann anbefales for tilreisende.


Praktisk informasjon

Myntenheten på Malta er euro. De fleste kredittkort kan anvendes. Malta er med i Schengen-samarbeidet. Pass må likevel medbringes, som eneste fullgode norske legitimasjon.

Butikker er vanligvis stengt midt på dagen mellom kl. 1300 og kl. 1600. Vanlige åpningstider er 09.00 -13.00 og 16.00-19.00. De fleste butikkene er stengt søndager og offentlige helligdager. I turistsesongen holder enkelte butikker i de mest utpregete turistområdene åpent til kl. 2200.

Offisielle maltesiske helligdager: 1. januar, 10. februar, 19. mars, 31. mars, langfredag, 1. mai, 7. juni, 29. juni, 15. august, 8. september, 21, september, 8. desember, 13. desember, 25. desember.

Nødnummer på Malta: Nødnummer 112, ambulanse 196, brann 199, politi 191

Malta har 240 volt strømstyrke. Adapter er vanligvis påkrevet, da Malta bruker britiske trepins støpsler.