Malta - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Italia

Det er for tiden svært strenge krav for å reise til Malta. Se mer om hvilke regler som gjelder under punktet Helse/Innreiserestriksjoner.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

For nordmenn er pass og id-kort gyldig for utreise eneste gyldige reisedokument. Selv om du kan komme deg inn i Malta uten pass eller id-kort (ingen passkontroll i Norge ved utreise), kommer du deg ikke ut fra Malta uten pass/id-kort. Pass/id-kort må også vises ved innsjekking på hoteller. Nordmenn må derfor ha gyldig pass/id-kort før de reiser til Malta.  Nødpass er også gyldig.

Utlendingspass og reisebevis for flyktninger utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i Malta. Innehaver av utlendingspass/reisebevis bør i tillegg medbringe gyldig oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter.

De fleste reiser til Malta er problemfrie. Trusler om og gjennomføring av terrorhandlinger i alle deler av verden tilsier at terrorhendelser ikke kan utelukkes, heller ikke på Malta. Det er likevel ingenting som tilsier at Malta eller norske mål på Malta er særlig utsatt. Likevel bør reisende være på vakt og ta fornuftige forholdsregler. De fleste reiser til Malta går som regel trygt og uten spesielle problemer. 

Trafikk: På Malta er det venstrekjøring. Ved billeie anbefaler Maltas turistkontor at tilleggsforsikring kjøpes. Trass i en litt røff kjørestil sett ut i fra norske forhold, er sikkerheten hovedsakelig god både på veier, busser samt på ferger.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge maltesiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.  

Innreiserestriksjoner: Reisende fra røde land og områder (se liste) må fylle ut en EU Digital Passenger Locator Form og et gyldig vaksinesertifikat, siste dose må være tatt 14 dager før innreise til Malta. Oversikt over hvilke vaksiner og hvilke typer vaksinesertifikat som er gyldige finnes i linken under. 

Innreiseregler, samt liste over land som er kategorisert som røde/mørkerøde finner dere på nettsiden Travel to Malta.

For mer informasjon kan maltesiske myndigheter kontaktes på følgende e-postadresse: covid19.health@gov.mt.

Sykdom: Det er et forholdsvis velutviklet helsesystem på Malta, med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er noe varierende. Bedre hoteller tilbyr ofte egne legetjenester.

St. James Hospital Sliema (privat sykehus): +356 213 35 235
St. James Hospital Zabbar (privat sykehus) +356 216 92 055

Maltas vannforsyning kommer i stor grad fra avsaltingsanlegg for havvann. Vannet skal være drikkbart, men flaskevann anbefales for tilreisende.

Det er forholdsvis lav voldskriminalitet i landet, men turister kan være mål for lommetyver. Vanlig aktsomhet må utvises.

Malta har ikke hatt større naturkatastrofer de siste ca. 500 år.

I krise og nødsituasjon oppfordres nordmenn til å kontakte det norske generalkonsulatet på Malta eller ambassaden i Roma, som dekker Malta.

Adresse og kontaktinfo til generalkonsulatet:

Consul General Ms Giselle Balzan Demajo
Honorary Consulate General of Norway
W Business Centre
Level 2
Dun Karm Streek
B'Kara BKR 9033
Malta
Tel. +356 994 36 706
E-post: norwegianconsulatemalta@outlook.com

Kontaktinformasjon til ambassaden +47 23 95 29 00,
e-post: emb.rome@mfa.no

Utenfor åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller pr. e-post: UDops@mfa.no  

 

Malta. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Malta.