Malta - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Italia

Malta er et trygt land å ferdes og oppholde seg i. Reisende til Malta er pliktet til å kunne presentere gyldig pass eller nasjonalt id-kort med reiserett hvis de blir bedt om det. En besøkende til Malta bør alltid ha tegnet reiseforsikring og vi anbefaler å registrere reisen i appen Reiseklar.

Pass: For nordmenn er pass/nødpass og ID-kort med reiserett eneste gyldige  reisedokument. Utlendingspass (grått reisedokument) og reisebevis for flyktninger (blått reisedokument) utstedt av norske myndigheter er gyldige reisedokumenter i Malta. Innehaver av utlendingspass/reisebevis bør i tillegg medbringe gyldig oppholdstillatelse utstedt av norske myndigheter.

Pass/ID-kort med reiserett må ogsåfremvises ved innsjekking på hoteller og Air B&B på Malta.

Barn under 18 år: Hvis du reiser med barn under 18 år, kan italienske myndigheter kreve at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene eller med andre voksne (besteforeldre, venner), kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre. 

Malta er et sikkert og velfungerende land å besøke og de fleste reiser til Malta er problemfrie og uten uforutsette hendelser. Man bør likevel utvise aktsomhet og ta fornuftige forholdsregler, og det er særlig viktig å sørge for å ha gyldig reiseforsikring for hele lengden av oppholdet. Pass godt på vesker og verdisaker. Tyveri av verdisaker fra biler kan forekomme og det anbefales derfor å ikke legge disse i bilen uten tilsyn.

Terror: Trusler om og gjennomføring av terrorhandlinger er reelle i alle deler av verden og tilsier at terrorhendelser på Malta ikke kan utelukkes. Reisende oppfordres til å følge med i mediebildet og til enhver tid rette seg etter de råd og anvisninger som gis av maltesiske myndigheter.

Trafikk: På Malta er det venstrekjøring. Ved billeie anbefaler Maltas turistkontor at tilleggsforsikring kjøpes. Trafikken er mer aggressiv og mindre hensynsfull enn det man er vant med fra Norge, men sikkerheten er hovedsakelig god både på veier, busser samt på ferger.

Sykdom: En reise til Malta medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Det er et forholdsvis velutviklet helsesystem på Malta, med både offentlige og private sykehus. Helsemessige og sanitære forhold er like fullt noe varierende. Bedre hoteller tilbyr ofte egne legetjenester. Vi anbefaler å kontakte forsikringsselskapet som kan anbefale sykehus.

Drikkevann: Maltas vannforsyning kommer i stor grad fra avsaltingsanlegg for havvann. Vannet fra fra springen kan drikkes, men flaskevann anbefales for tilreisende.

 

Det er forholdsvis lav voldskriminalitet i landet, men turister kan være mål for lommetyver. Vanlig aktsomhet må utvises.

Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og vil medføre streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Malta har ikke hatt større naturkatastrofer de siste ca. 500 år.

Regler for bruk av droner finner dere på EASA sine hjemmesider.

I krise og nødsituasjon oppfordres nordmenn til å kontakte det norske generalkonsulatet på Malta eller ambassaden i Roma, som dekker Malta.

Adresse og kontaktinfo til generalkonsulatet:

Consul General Ms Giselle Balzan Demajo
Honorary Consulate General of Norway
W Business Centre
Level 2
Dun Karm Streek
B'Kara BKR 9033
Malta
Tel. +356 994 36 706
E-post: norwegianconsulatemalta@outlook.com

Kontaktinformasjon til ambassaden +47 23 95 29 00, e-post: emb.rome@mfa.no

Utenfor åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller e-post: UDops@mfa.no.