Mikronesiaføderasjonen - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Tokyo

De fleste reiser til Mikronesiaføderasjonen gjennomføres uten større problemer, men store avstander og et begrenset tjenestetilbud gjør at det er viktig å være godt forberedt. Det er ingen norsk utenriksstasjon i Mikronesiaføderasjonen, og norske myndigheter har svært begrenset mulighet til å bistå norske reisende. Utbruddet av koronavirus har ført til innreisestans for reisende som har vært i land med dokumenterte tilfeller av smitte mellom mennesker de siste fjorten dagene. For mer informasjon om koronavirus se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

Utbrudd av zikafeber

Sikkerhet

Mikronesiaføderasjonen (heretter Mikronesia) er et stort land bestående av fire delstater og mange titalls bebodde øyer. Tjenestetilbudet, ikke minst mulighetene for medisinsk hjelp, varierer svært mye mellom disse, og reisende rådes til å sette seg godt inn i de lokale forholdene der de skal oppholde seg.

Den største faren for reisende vil trolig være trafikkulykker. Veistandarden er varierende og ved biltransport bør man kjøre sakte og forsiktig. Ved ferdsel utenfor byområder bør man sørge for at bilen er i god stand, at man har nok drivstoff og vann, og at man har kommunikasjonsutstyr som fungerer.

Ved ferdsel med båt, inkludert ferger mellom Mikronesias mange øyer, bør reisende være oppmerksom på at Mikronesia har svært begrenset kapasitet for søk og redning.

Det er generelt lav kriminalitet i Mikronesia, men lommetyveri forekommer. Det er også jevnlig tilfeller av alkoholrelaterte voldsepisoder ved barer og utesteder. De mange villhundene som ferdes i gatene kan også være til sjenanse, men utgjør i liten grad en reell fare for reisende.

Mikronesia er et overveiende konservativt samfunn. Det er generelt et trygt land for kvinnelige besøkende, men kvinner oppfordres til å forhøre seg lokalt om hvorvidt de bør ferdes alene, særlig til fots og om kvelden. Homofili er ikke straffbart i Mikronesia, og det rapporteres ikke om målrettet vold mot LHBT. Men konservative holdninger gjør at det ikke er vanlig å vise kjærlighet offentlig.

Risikoen for terrorhendelser i Mikronesia ansees som lav.

Hele landet, ikke minst de lavtliggende atollene, er sårbart for naturkatastrofer, særlig tyfoner og andre tropiske stormer. Tyfoner forekommer i hovedsak fra mai til november, og kan føre til kraftige oversvømmelser.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Mikronesia oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no, og forsikre seg om at de har gyldig reiseforsikring.

Mikronesia har ikke et nasjonalt nødnummer, og reisende oppfordres til å forhøre seg med sitt hotell eller reiseoperatør om kontaktnummer for lokalt politi og helsetjeneste.

Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for reiser opptil 90 dager, som følge av avtale mellom Mikronesia og EU (Schengen-området) om gjensidig visumfritak. Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument. Pass må være gyldig i minst 120 dager etter avreisedato og det stilles krav om gyldig utreisebillett. Ved ankomst må reisende fylle ut et ‘FSM Immigration Arrival and Departure Record’.

På det nåværende tidspunkt er det kun mulig å fly kommersielt til Mikronesia via enten Guam eller Hawaii, begge deler amerikansk territorium. Reisende må derfor forsikre seg om at de har de nødvendige tillatelser for å kunne mellomlande i USA.

Hver flyplass på de mikronesiske øyer har toll og immigrasjon. Hvis man planlegger å reise til flere øyer, må man derfor gjennom toll og immigrasjon hver gang.

Det anbefales å undersøke på forhånd om det er tillatt å besøke øyer og strender, ettersom mikronesiske myndigheter av ulike årsaker tidligere har innført spesielle reiserestriksjoner.


Helse

Koronavirus (covid-19): Utbruddet av koronavirus har ført til innreisestans for reisende som har vært i land med dokumenterte tilfeller av smitte mellom mennesker av sykdommen covid-19, inkludert Kina og Japan, de siste fjorten dagene.

Utenriksdepartementet oppretter ikke reiseråd på grunn av smittefare. Det er Folkehelseinstituttet som gir helsefaglige reiseråd. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

***

Det finnes grunnleggende helsetjenester på de fire hovedøyene Yap, Chuuk, Pohnpei og Kosrae, men akuttberedskapen er lav og tilgangen på legehjelp kan være uforutsigbar. På flere av de mindre øyene er det ikke medisinsk hjelp å få i det hele tatt. For spesialisthelsetjenester må man til enten Guam eller Hawaii.

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler vaksine mot meslinger, hepatitt A og B samt tyfus for reisende til Mikronesia. Se Travelers' health for mer informasjon

Mikronesiske myndigheter kan også be reisende om dokumentasjon på at de har vaksine mot blant annet gulfeber og meslinger ved innreise.

Det er et pågående utbrudd av Denguefeber i delstaten Yap, og det har tidligere vært utbrudd av Zika-viruset flere steder i landet. Begge deler er myggbårne sykdommer, og reisende oppfordres til å ta forholdsregler for å unngå å bli stukket av mygg.


Praktisk informasjon

Engelsk er det landsdekkende offisielle språket i Mikronesia, og språket beherskes godt av de aller fleste. Amerikanske dollar er den offisielle valutaen. De største kredittkortene er normalt akseptert, særlig på turistorienterte steder, men det er få minibanker og derfor tilrådelig å medbringe en del kontanter.

Mikronesia strekker seg over to tidssoner. Delstatene Yap og Chuuk er åtte timer foran Norge sommerstid, ni timers vinterstid. Delstatene Pohnpei og Kosrae er ni timer foran Norge sommerstid, ti timer vinterstid.

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Mikronesia er +691. Det er god mobildekning i de større tettstedene, ellers mer ustabilt, og noen steder helt fraværende. Mobilt bredbånd (roaming) er ikke mulig med utenlandsk mobilabonnement, men flere hoteller og restauranter tilbyr gratis WiFi.  Internettdomenet er .fm.

110 volt er standard for elektriske uttak og amerikanske stikkontakter er normen.

Mikronesia ligger nær ekvator, og det er tropiske temperaturer hele året. Det regner mest i perioden juli til oktober.