Mikronesiaføderasjonen - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Tokyo

De fleste reiser til Mikronesiaføderasjonen gjennomføres uten større problemer. Store avstander og et begrenset tjenestetilbud gjør at det er viktig å være godt forberedt.

Pass: Kun pass er godkjent som reisedokument. Passet må være gyldig i minst 120 dager etter innreisedato. Du må også ha gyldig utreisebillett.

Visum: Norske borgere trenger ikke visum for reiser opptil 30 dager.

Utreiseavgift: Ved avreise må du betale utreiseavgift, som for tiden er på 20 USD. Avgiften betales kun kontant.

Informasjon fra myndighetene i Mikronesiaføderasjonen om utreiseavgift og toll (visit-micronesia.fm).

Innreise: På nåværende tidspunkt er det kun mulig å fly kommersielt til Mikronesiaføderasjonen via enten Guam eller Hawaii, begge deler amerikansk territorium. Sjekk at du har nødvendige tillatelser for å kunne mellomlande i USA.

Hver flyplass i Mikronesiaføderasjonen har toll og immigrasjon. Hvis du planlegger å besøke flere øyer, må du derfor gjennom toll og immigrasjon hver gang. Transitt er normalt bare aktuelt dersom man skal reise til Marshalløyene via Guam og Mikronesiaføderasjonen, og det er ikke krav om spesielle tillatelser for transitt i Mikronesiaføderasjonen. 

Undersøk på forhånd om det er tillatt å besøke øyer og strender, ettersom mikronesiske myndigheter av ulike årsaker tidligere har innført spesielle reiserestriksjoner.

Du må selv påse at dine reisedokumenter er gyldig for innreise og gjøre deg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser.

Du finner mer nyttig informasjon om Mikronesiaføderasjonen i reiseinformasjonen fra USA:

Sikkerhet på sjøen: Mikronesiaføderasjonen har begrenset kapasitet for søk og redning til sjøs så vurder egen sikkerhet når du ferdes med båt, inkludert ferger mellom de mange øyene. Vær oppmerksom på sterke undervannsstrømmer når du bader eller svømmer i havet.

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Mikronesiaføderasjonen ansees som lav.

Nødnummer: Mikronesiaføderasjonen har ikke et nasjonalt nødnummer, og reisende oppfordres til å forhøre seg med sitt hotell eller reiseoperatør om kontaktnummer for lokalt politi og helsetjeneste.

Norske borgere som oppholder seg i Mikronesiaføderasjonen oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no eller i appen Reiseklar.

Vaksine: Det er ingen krav om vaksiner for innreise til Mikronesiaføderasjonen, med mindre du kommer fra et land med mye smitte. Du kan finne oversikt over dine vaksiner, ved å logge deg inn på Helsenorge.no.

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler at du tar en rekke vaksiner før opphold i Mikronesiaføderasjonen. Du finner også nyttig informasjon under Folkehelseinstituttets nettsider om reisevaksiner til Mikronesiaføderasjonen.

Helsetilbud: Mikronesiaføderasjonen strekker seg over et stort område, og består av fire delstater og mange titalls bebodde øyer. Tjenestetilbudet, ikke minst mulighetene for medisinsk hjelp, varierer svært mye mellom disse, og reisende rådes til å sette seg godt inn i de lokale forholdene der de skal oppholde seg. For spesialisthelsetjenester må man til enten Guam eller Hawaii.

Denguefeber og Zikafeber forekommer sporadisk flere steder i landet. Begge deler er myggbårne sykdommer, og reisende oppfordres til å ta forholdsregler for å unngå å bli stukket av mygg.

Det er generelt lite kriminalitet i Mikronesiaføderasjonen, men vis likevel aktsomhet etter mørkets frambrudd. 

Mikronesiaføderasjonen har tropisk klima med tidvis mye nedbør. Hele landet, ikke minst de lavtliggende atollene, er sårbart for naturkatastrofer, særlig tyfoner og andre tropiske stormer. Tyfoner forekommer i hovedsak fra mai til november, og kan føre til kraftige oversvømmelser med fare for liv og helse.

LHBTI: Homofili er ikke straffbart i Mikronesiaføderasjonen, men konservative holdninger gjør at det ikke er vanlig å vise kjærlighet offentlig.

Språk: Engelsk er det landsdekkende offisielle språket i Mikronesiaføderasjonen, og språket beherskes godt av de aller fleste.

Valuta: Amerikanske dollar er den offisielle valutaen. De største kredittkortene er normalt akseptert, særlig på turistorienterte steder, men det er få minibanker og derfor tilrådelig å medbringe en del kontanter.

Mobildekning: Det er god mobildekning i de større tettstedene, ellers mer ustabilt, og noen steder helt fraværende. Flere hoteller og restauranter tilbyr wifi.

Norge har ingen diplomatisk representasjon i Mikronesiaføderasjonen. Ambassaden i Tokyo, Japan, dekker landet som del av sitt embetsdistrikt. Ambassaden kan kontaktes på emb.tokyo@mfa.no eller +81 3 5422 1200. På grunn av den store avstanden har ambassaden begrenset evne til å bistå norske borgere i Mikronesiaføderasjonen.

Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no.

 

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Mikronesiaføderasjonen.