Mikronesiaføderasjonen - reiseinformasjon

Ansvarlig stasjon for landet er ambassaden i Tokyo

De fleste reiser til Mikronesiaføderasjonen gjennomføres uten større problemer, men store avstander og et begrenset tjenestetilbud gjør at det er viktig å være godt forberedt. Mikronesiaføderasjonen tillater for tiden ikke utenlandske besøkende annet enn i spesielle tilfeller. For mer informasjon om koronavirus se under punktet Helse.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Følgende regelverk for innreise er midlertidig suspendert som følge av covid-19-pandemien. For tiden aksepterer ikke Mikronesiaføderasjonen utenlandske besøkende annet enn i spesielle tilfeller.

Norske borgere trenger normalt ikke visum for reiser opptil 90 dager, som følge av avtale mellom Mikronesia og EU (Schengen-området) om gjensidig visumfritak. Kun pass godkjennes som identifikasjonsdokument. Pass må være gyldig i minst 120 dager etter avreisedato og det stilles krav om gyldig utreisebillett. Ved ankomst må reisende fylle ut et ‘FSM Immigration Arrival and Departure Record’.

På det nåværende tidspunkt er det kun mulig å fly kommersielt til Mikronesia via enten Guam eller Hawaii, begge deler amerikansk territorium. Reisende må derfor forsikre seg om at de har de nødvendige tillatelser for å kunne mellomlande i USA.

Hver flyplass i Mikronesiaføderasjonen har toll og immigrasjon. Hvis man planlegger å besøke flere øyer, må man derfor gjennom toll og immigrasjon hver gang. Transitt er generelt sett kun aktuelt dersom man skal reise til Marshalløyene via Guam og Mikronesiaføderasjonen, og krever ikke noen spesielle tillatelser for Mikronesiaføderasjonens del. Guam, som er amerikansk territorium, krever imidlertid visum for transitt.

Det anbefales å undersøke på forhånd om det er tillatt å besøke øyer og strender, ettersom mikronesiske myndigheter av ulike årsaker tidligere har innført spesielle reiserestriksjoner.

Mikronesiaføderasjonen strekker seg over et stort områder, og består av fire delstater og mange titalls bebodde øyer. Tjenestetilbudet, ikke minst mulighetene for medisinsk hjelp, varierer svært mye mellom disse, og reisende rådes til å sette seg godt inn i de lokale forholdene der de skal oppholde seg.

Den største faren for reisende vil trolig være trafikkulykker. Veistandarden er varierende og ved biltransport bør man kjøre sakte og forsiktig. Ved ferdsel utenfor byområder bør man sørge for at bilen er i god stand, at man har nok drivstoff og vann, og at man har kommunikasjonsutstyr som fungerer.

Ved ferdsel med båt, inkludert ferger mellom de mange øyene, bør reisende være oppmerksom på at Mikronesiaføderasjonen har svært begrenset kapasitet for søk og redning.

Risikoen for terrorhendelser i Mikronesia ansees som lav.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Mikronesia oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no og forsikre seg om at de har gyldig reiseforsikring.

Mikronesia har ikke et nasjonalt nødnummer, og reisende oppfordres til å forhøre seg med sitt hotell eller reiseoperatør om kontaktnummer for lokalt politi og helsetjeneste.

Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no.

Koronavirus (covid-19): Utbruddet av koronavirus har ført til mer eller mindre full innreisestans for utlendinger. Det er svært få tilfeller av covid-19-smitte internt i Mikronesiaføderasjonen.

Det finnes grunnleggende helsetjenester på de fire hovedøyene Yap, Chuuk, Pohnpei og Kosrae, men akuttberedskapen er lav og tilgangen på legehjelp kan være uforutsigbar. På flere av de mindre øyene er det ikke medisinsk hjelp å få i det hele tatt. For spesialisthelsetjenester må man til enten Guam eller Hawaii.

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention anbefaler vaksine mot meslinger, hepatitt A og B samt tyfus for reisende til Mikronesia.

Mikronesiske myndigheter kan også be reisende om dokumentasjon på at de har vaksine mot blant annet gulfeber og meslinger ved innreise.

Det er et pågående utbrudd av denguefeber i delstaten Yap, og det har tidligere vært utbrudd av zika-viruset flere steder i landet. Begge deler er myggbårne sykdommer, og reisende oppfordres til å ta forholdsregler for å unngå å bli stukket av mygg.

Det er generelt lite kriminalitet i Mikronesiaføderasjonen, men lommetyveri forekommer. Det er også jevnlig tilfeller av alkoholrelaterte voldsepisoder ved barer og utesteder. De mange villhundene som ferdes i gatene kan også være til sjenanse, men utgjør i liten grad en reell fare for reisende. På øya Weno i delstaten Chuuk anbefales det ikke å ferdes til fots ute etter mørkets frambrudd.

Mikronesia har ikke et nasjonalt nødnummer, og reisende oppfordres til å forhøre seg med sitt hotell eller reiseoperatør om kontaktnummer for lokalt politi og helsetjeneste.

Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no.

Mikronesiaføderasjonen har tropisk klima med varmt vær hele året. Tidvis kan det være mye nedbør.

Hele landet, ikke minst de lavtliggende atollene, er sårbart for naturkatastrofer, særlig tyfoner og andre tropiske stormer. Tyfoner forekommer i hovedsak fra mai til november, og kan føre til kraftige oversvømmelser med fare for liv og helse.

Mikronesiaføderasjonen er et overveiende konservativt samfunn. Det er generelt et trygt land for kvinnelige besøkende, men kvinner oppfordres til å forhøre seg lokalt om hvorvidt de bør ferdes alene, særlig til fots og om kvelden. Homofili er ikke straffbart i Mikronesia, og det rapporteres ikke om målrettet vold mot LHBT. Men konservative holdninger gjør at det ikke er vanlig å vise kjærlighet offentlig.

På noen av øyene står tradisjonelle ledere veldig sterkt, og behandles med stor ærbødighet. Det er klokt for besøkende å ha respekt for dette.

Ellers er det få lover og sedvaner det er nødvendig for reisende å være særlig oppmerksom på.

Engelsk er det landsdekkende offisielle språket i Mikronesia, og språket beherskes godt av de aller fleste. Amerikanske dollar er den offisielle valutaen. De største kredittkortene er normalt akseptert, særlig på turistorienterte steder, men det er få minibanker og derfor tilrådelig å medbringe en del kontanter.

Mikronesia strekker seg over to tidssoner. Delstatene Yap og Chuuk er åtte timer foran Norge sommerstid, ni timers vinterstid. Delstatene Pohnpei og Kosrae er ni timer foran Norge sommerstid, ti timer vinterstid.

Retningsnummeret for samtaler fra Norge til Mikronesia er +691. Det er god mobildekning i de større tettstedene, ellers mer ustabilt, og noen steder helt fraværende. Mobilt bredbånd (roaming) er ikke mulig med utenlandsk mobilabonnement, men flere hoteller og restauranter tilbyr gratis wifi. Internettdomenet er .fm.

110 volt er standard for elektriske uttak og amerikanske stikkontakter er normen.

Ved krise eller nødsituasjon kan man kontakte Utenriksdepartementets døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller på e-post UDops@mfa.no

Norge har ingen diplomatisk representasjon i Mikronesiaføderasjonen. Ambassaden i Tokyo, Japan, dekker landet som del av sitt embetsdistrikt. Ambassaden kan kontaktes på emb.tokyo@mfa.no eller +81 3 6408 8100. Vær imidlertid oppmerksom på at ambassaden på grunn av den store avstanden har begrenset evne til å bistå norske reisende.

Nettsiden Norge i Mikronesiaføderasjonen.

Kart over øyene i føderasjonen.

Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Mikronesiaføderasjonen.