Mongolia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Kina

Som følge av koronaviruset har mongolske myndigheter innført omfattende smittebegrensende tiltak og restriksjoner. Grensene mot Russland og Kina har vært helt stengt, men det er nå delvis åpnet igjen for internasjonal flytrafikk. Utenlandske statsborgere blir ved ankomst pålagt 14 dagers karantene i spesielt utpekte lokaler. Norske borgere på reise til/i Mongolia bør registrere seg på www.reiseregistrering.no, følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser og andre ulemper som følge av restriksjonene.  Se mer under «Helse».

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass og visum. Ved innreise til Mongolia må passet ha en gyldighet på mer enn seks måneder. Man kan kun reise til Mongolia på ordinært pass.

Norske borgere må søke visum før innreise til Mongolia. Dette kan gjøres hos Mongolias honorære konsulat til Norge. Mongolias ambassade i Stockholm er sideakkreditert til Norge.

Andre reisebevis. Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) samt reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) kan ikke brukes for innreise til Mongolia. Nødpass kan kun brukes for transitt i forbindelse med hjemreise.

Trafikk. Trafikken i Ulaanbaatar er svært belastet, og veier utenfor byene kan ofte være dårlige. Man bør derfor utvise aktsomhet i trafikken, spesielt om natten.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge mongolske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Det kan også gjelde reiserestriksjoner mellom de ulike provinsene i Mongolia. Det er store lokale og regionale forskjeller i smittesituasjon og i tiltak. Det er derfor viktig at reisende setter seg godt inn i situasjonen lokalt.

Innreiserestriksjoner:  Etter en lang periode med stengte grenser, er det fra juni 2021 delvis åpnet for internasjonal flytrafikk igjen, dvs. for reisende med fly til og fra ti land (Norge ikke inkludert). Internasjonal togtrafikk er fremdeles stengt.

Innreisekarantene: Utenlandske statsborgere blir ved ankomst pålagt 14 dagers karantene i spesielt utpekte lokaler på egen bekostning, dersom de kommer fra land hvor muterte virusvarianter finnes.Covid-19-tester, helse- og temperaturkontroller må påregnes i løpet av karanteneoppholdet. Fullvaksinerte blir – ved dokumentasjon – unntatt kravet om innreisekarantene. 

Lokale restriksjoner: Mongolske myndigheter har innført svært strenge midlertidige smitteverntiltak og -restriksjoner. Det er fortsatt betydelige restriksjoner for skoler og universiteter, kulturinstitusjoner, treningssentre, hoteller, restauranter og kafeer. Det er i tillegg munnbindpåbud på offentlige steder. Trafikk inn og ut av Ulaanbaatar har vært stoppet. Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og under utvikling, og det kan ikke utelukkes at nye tiltak innføres i særskilte områder dersom nye smittetilfeller skulle oppstå.

Ovennevnte restriksjoner vil kunne gjøre det vanskelig for norske myndigheter å yte konsulær bistand til norske borgere i Mongolia.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Legekontorer og sykebehandling. Standarden på lokale legekontor og sykehus i Mongolia kan være dårlig utenfor de største byene. Falske legemidler forekommer. Hvis en ulykke skulle inntreffe, kan ambulanse tilkalles ved å ringe 103. Sykebehandling i Mongolia er ikke gratis.  Dersom medisinsk evakuering blir nødvendig, må det forventes en svært høy regning. Reisende oppfordres derfor til enhver tid å ha gyldig reiseforsikring.

Vaksiner. I god tid før avreise bør en ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller nærmeste helsestasjon for å sjekke hvilke vaksiner som tilrådes for reiser og opphold i Mongolia.

Drikkevann. Vannet i springen oppgis i utgangspunktet å være trygt å drikke, men det anbefales likevel å kjøpe vann på flaske. Utenfor de største byene kan vannkvaliteten være meget dårlig.

Luftforurensning. Luftforurensningen er alvorlig i Ulaanbaatar, spesielt i vintersesongen. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager, spesielt for personer med luftveislidelser.

Det er generelt lite kriminalitet i Mongolia. Det har imidlertid forekommet tilfeller av vold mot utlendinger både i og utenfor hovedstaden Ulaanbaatar. Tyveri og ran er de vanligste formene for kriminalitet. Man bør være varsom med å oppholde seg alene ute om natten og i utsatte strøk. Spesielt i nærheten av buss- og jernbanestasjoner og på offentlig transportmidler kan kriminalitet være utbredt.

Jordskjelv. Mongolia ligger i et aktivt seismisk område, og det kan være fare for jordskjelv. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede.

Tørke. Landets beliggenhet gjør at det i perioder kan rammes av værfenomenet ”dzud”, med tørke om sommeren etterfulgt av ekstremt kalde vintre. Perioder med tørke kan medføre sandstormer, skogbrann og vannmangel.

Brannvesen: 101

Politi: 102

Ambulanse: 103

KontaktinformasjonNorge har ikke ambassade i Mongolia, men er representert ved et honorært konsulat i Ulaanbaatar. Ansvarlig norsk ambassade for Mongolia er ambassaden i Beijing.

Norges ambassade i Beijing
Telefon: +86 10 8531 9600
E-post: emb.beijing@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside

Honorært konsulat i Mongolia
SOS Medica Mongolia LLC, 4a Building, Big Ring Round, 15th Microdistrict, 7th khoroo, Bayanzurkh, Ulaanbaatar
Tel: (+976) 11 464325/26/27
E-post: norway@consulate.mn
Nettsider

Ved akutt behov for hjelp, kan nordmenn i Mongolia ringe ambassaden direkte på (+86 10) 8531 9600.  Utenfor arbeidstid overføres samtalen til Utenriksdepartementets operative senter (UDops) i Oslo. UDops er åpent hele døgnet. Man kan også ringe via Utenriksdepartementets sentralbord på (+47) 23 95 00 00.

 

Mongolia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Mongolia.