Mongolia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Kina

Mongolske myndigheter fjernet i 2022 alle tidligere smittebegrensende restriksjoner, og åpnet for internasjonal flytrafikk. Norske borgere på reise til/i Mongolia bør registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Etter en periode med stengte grenser under pandemien ble det i 2022 åpnet for internasjonal flytrafikk igjen, og i 2023 åpnet det også for reise til og fra Kina. Tidligere covid-relaterte restriksjoner har også blitt opphevet og det er ingen ytterligere restriksjoner knyttet til reise innad i Mongolia.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Ved innreise til Mongolia må passet ha en gyldighet på mer enn seks måneder. Man kan kun reise til Mongolia på ordinært pass.

Turister fra Norge til Mongolia behøver ikke visum for reiser mindre enn 30 dager. For reiser utover dette må det søkes om visum. Spørsmål om visum rettes til Mongolias ambassade i Stockholm, som er sideakkreditert til Norge.

Andre reisebevis. Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) samt reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) kan ikke brukes for innreise til Mongolia. Nødpass kan kun brukes for transitt i forbindelse med hjemreise.

Trafikk. Trafikken i Ulaanbaatar er svært belastet, og veier utenfor byene kan ofte være dårlige. Man bør derfor utvise aktsomhet i trafikken, spesielt om natten.

Koronavirus (covid-19). Tidligere covid-relaterte restriksjoner har blitt opphevet og det er ingen ytterligere restriksjoner knyttet til reise innad i Mongolia. Reisende bør likevel holde seg oppdaterte og følge mongolske myndigheters råd, veiledning og anvisninger, om dette skulle endre seg.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Legekontorer og sykebehandling. Standarden på lokale legekontor og sykehus i Mongolia kan være dårlig utenfor de største byene. Falske legemidler forekommer. Hvis en ulykke skulle inntreffe, kan ambulanse tilkalles ved å ringe 103. Sykebehandling i Mongolia er ikke gratis.  Dersom medisinsk evakuering blir nødvendig, må det forventes en svært høy regning. Reisende oppfordres derfor til enhver tid å ha gyldig reiseforsikring.

Vaksiner. I god tid før avreise bør en ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller nærmeste helsestasjon for å sjekke hvilke vaksiner som tilrådes for reiser og opphold i Mongolia.

Drikkevann. Vannet i springen oppgis i utgangspunktet å være trygt å drikke, men det anbefales likevel å kjøpe vann på flaske. Utenfor de største byene kan vannkvaliteten være meget dårlig.

Luftforurensning. Luftforurensningen er alvorlig i Ulaanbaatar, spesielt i vintersesongen. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager, spesielt for personer med luftveislidelser.

Det er generelt lite kriminalitet i Mongolia. Det har imidlertid forekommet tilfeller av vold mot utlendinger både i og utenfor hovedstaden Ulaanbaatar. Tyveri og ran er de vanligste formene for kriminalitet. Man bør være varsom med å oppholde seg alene ute om natten og i utsatte strøk. Spesielt i nærheten av buss- og jernbanestasjoner og på offentlig transportmidler kan kriminalitet være utbredt.

Jordskjelv. Mongolia ligger i et aktivt seismisk område, og det kan være fare for jordskjelv. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede.

Tørke. Landets beliggenhet gjør at det i perioder kan rammes av værfenomenet ”dzud”, med tørke om sommeren etterfulgt av ekstremt kalde vintre. Perioder med tørke kan medføre sandstormer, skogbrann og vannmangel.

LHBTI. Homoseksualitet er legalisert i Mongolia, men rettslig diskriminering skjer, og man kan oppleve sosiale stigma knyttet til LHBTI-identitet.

Brannvesen: 101

Politi: 102

Ambulanse: 103

KontaktinformasjonNorge har ikke ambassade i Mongolia, men er representert ved et honorært konsulat i Ulaanbaatar. Ansvarlig norsk ambassade for Mongolia er ambassaden i Beijing.

Norges ambassade i Beijing
Telefon: +86 10 8531 9600
E-post: emb.beijing@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside

Honorært konsulat i Mongolia
SOS Medica Mongolia LLC, 4a Building, Big Ring Round, 15th Microdistrict, 7th khoroo, Bayanzurkh, Ulaanbaatar
Tel: (+976) 11 464325/26/27
E-post: norway@consulate.mn
Nettsider

Ved akutt behov for hjelp, kan nordmenn i Mongolia ringe ambassaden direkte på (+86 10) 8531 9600.  Utenfor arbeidstid overføres samtalen til Utenriksdepartementets operative senter (UDops) i Oslo. UDops er åpent hele døgnet. Man kan også ringe via Utenriksdepartementets sentralbord på (+47) 23 95 00 00.

 

Mongolia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Mongolia.