Mongolia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Kina

Som følge av koronaviruset har mongolske myndigheter innført omfattende smittebegrensende tiltak og restriksjoner - blant annet stenging av grensene mot Kina og Russland samt innstilling av all flytrafikk til og fra Mongolia – foreløpig frem til 31. desember. Utenlandske statsborgere blir ved ankomst pålagt 14 dagers karantene i spesielt utpekte lokaler etterfulgt av sju dagers hjemmekarantene. . Norske borgere på reise til/i Mongolia bør registrere seg på www.reiseregistrering.no, følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser og andre ulemper som følge av restriksjonene.  Se mer under «Helse».

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 18. JANUAR - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Östra Savolax, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Lappland, Norra Savolax, Satakunta og Syd-Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. mars 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Mongolia er generelt et trygt land å reise til. Imidlertid er det alltid en mulighet for at reisende kan bli utsatt for ubehagelige overraskelser, vold og annen kriminalitet. Reisende bør være på vakt, og ta forholdsregler. Hold deg oppdatert på nyhetssituasjonen før avreise.

Norge har ikke ambassade i Mongolia, men er representert ved et honorært konsulat i Ulaanbaatar. Ansvarlig norsk ambassade for Mongolia er ambassaden i Beijing.

Utenriksdepartementet anbefaler at alle som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Mongolia registrerer seg på www.reiseregistrering.no. Reiseregistreringen erstatter tidligere registrering av norske borgere ved ambassade eller generalkonsulat. Registreringen tar bare noen få minutter å gjennomføre.

Lokale nødnummer er:  Brannvesen 101, politi 102 , ambulanse 103.

Mongolias byer opplever økende kriminalitet. Man rådes til å ta generelle forholdsregler. Tyveri og ran er de vanligste formene for kriminalitet, og man bør derfor være varsom med å oppholde seg alene ute om natten eller i utsatte strøk. Spesielt i nærheten av buss- og jernbanestasjoner og på offentlig transportmidler kan kriminalitet være utbredt. Det har forekommet tilfeller av vold mot utlendinger både i og utenfor hovedstaden Ulaanbaatar.

Trafikken i Ulaanbaatar er svært belastet og veier utenfor byene kan ofte være dårlige, og man rådes derfor til ikke å kjøre selv, spesielt om natten. Les i reiseguider for Mongolia for detaljer om enkeltsteder, og husk reiseforsikring før du drar.  

Risikoen for terrorhendelser i Mongolia ansees som lav. Mongolia ligger i et aktivt seismisk område, og det kan være fare for jordskjelv. Landets beliggenhet gjør at det i perioder kan rammes av værfenomenet ”dzud”, med tørke om sommeren etterfulgt av ekstremt kalde vintre. Perioder med tørke kan medføre sandstormer, skogbrann og vannmangel. Vintrene er lange, og kan bli meget kalde.


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Visum: Norske borgere må søke visum før innreise til Mongolia. Dette kan gjøres hos Mongolias honorære konsulat til Norge. Mongolias ambassade i Stockholm er sideakkreditert til Norge.

Reisedokumenter: Ved innreise til Mongolia må passet ha en gyldighet på mer enn seks måneder. Man kan kun reise til Mongolia på ordinært pass. Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) samt reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) kan ikke brukes for innreise til Mongolia. Nødpass kan kun brukes for transitt i forbindelse med hjemreise. Det tas imidlertid forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at det landets myndigheter kontaktes når reise planlegges.


Helse

Koronavirus (covid-19):Som følge av koronaviruset har mongolske myndigheter innført omfattende smittebegrensende tiltak og restriksjoner, herunder stenging av grensene mot Kina og Russland samt innstilling av all kommersiell flytrafikk til og fra Mongolia frem til 31. desember.

Utenlandske statsborgere blir ved ankomst pålagt 14 dagers karantene i spesielt utpekte lokaler på egen bekostning, etterfulgt av sju dagers hjemmekarantene. Helse- og temperaturkontroller må påregnes. Etter at de første lokale smittetilfellene i landet ble oppdaget i november 2020, innførte myndighetene svært strenge midlertidige restriksjoner, blant annet forbud mot ikke-essensiell transport/bevegelse enkelte tider av døgnet og munnbind-påbud på offentlige steder. Situasjonen er fortsatt uforutsigbar og under utvikling, og det kan ikke utelukkes at nye tiltak innføres i særskilte områder dersom nye smittetilfeller skulle oppstå.

Norske borgere på reise i Mongolia bør følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser og andre ulemper som følge av restriksjonene. Det er opp til den enkelte å vurdere behovet for endring i reiseplaner. Ovennevnte restriksjoner vil kunne gjøre det vanskelig for norske myndigheter å yte konsulær bistand til norske borgere i Mongolia. Reisende bør sjekke forholdene for sin destinasjon nøye før avreise, samt registrere seg på www.reiseregistrering.no.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Standarden på lokale legekontor og sykehus i Mongolia kan være dårlig utenfor de største byene. Falske legemidler forekommer. Hvis en ulykke skulle inntreffe, kan ambulanse tilkalles ved å ringe 103. Sykebehandling i Mongolia er ikke gratis og skulle medisinsk evakuering bli nødvendig må det forventes en svært høy regning. Reisende oppfordres derfor til enhver tid å ha gyldig reiseforsikring. Vær også oppmerksom på at behandling av kjent diagnose vanligvis ikke er dekket av reiseforsikringene.

I god tid før avreise bør en ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller nærmeste helsestasjon for å sjekke hvilke vaksiner som tilrådes for reiser og opphold i Mongolia.

Vannet i springen oppgis i utgangspunktet å være trygt å drikke, men det anbefales likevel å kjøpe vann på flaske. Utenfor de største byene kan vannkvaliteten være meget dårlig.

Luftforurensningen er alvorlig i Ulaanbaatar, spesielt i vintersesongen. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager, spesielt for personer med luftveislidelser.


Praktisk Informasjon

Det offisielle språket i Mongolia er mongolsk (khalkha, 90 prosent). Russisk er også forholdsvis utbredt, samt tyrkisk og kinesisk. Engelsk er lite utbredt utover hoteller, restauranter etc. i hovedstaden Ulaanbaatar. Det anbefales at man tar med seg en reisehåndbok/guide som inneholder informasjon om lokale skikker som tilreisende bør være særlig oppmerksom på (f.eks. kleskoder, osv.). Man bør gjøre seg kjent med lover og regler på forhånd. Det er særlig strenge straffer for narkotikabesittelse.

Norges er representert ved et honorært konsulat i Ulaanbaatar. Ansvarlig norsk ambassade for Mongolia er ambassaden i Beijing. 

Tidsforskjellen er sju timer foran Norge. Nasjonal telefonkode er +976.
Myntenheten i Mongolia er tugrik (MNT).

Visa og MasterCard godtas på større hoteller, samt enkelte restauranter og butikker. Det er et økende antall minibanker hvor man kan ta ut lokal valuta med kort. Ved reiser utenfor hovedstaden er det tryggest å medbringe USD eller mongolske ugrik.

Mongolia har et kontinentalt, temperert steppeklima med lange, kalde vintre og korte, varme somre. Skjermet beliggenhet, stor høyde over havet og tørr luft gir store temperaturforskjeller mellom dag og natt og mellom vinter og sommer. Rundt 1000 meters høyde er typisk middeltemperatur for januar -25 grader, mens minimumstemperaturene kan synke ned mot -50 grader. Middeltemperaturen for juli er 15-18 grader, men kan stige opp mot 35 grader. I hovedstaden Ulaanbaatar kan man spesielt på vinteren oppleve høy luftforurensning grunnet bl.a. kullfyring.

Strømnettet i Mongolia er på 220 volt/50. Det er vanlig strømforsyning i alle byer og fylkessentra, men på landsbygda er forsyningen gjerne basert på solpanel og kan være noe ujevn. Mobiltelefonnettet blir stadig bedre utbygd, og bruk av mobiltelefon er utbredt både i byer og på landsbygda. Den største mobiloperatøren, Mobicom, dekker i dag 90 prosent av landet.

Banker er åpne mandag-fredag 0900-1200 og 1400-1700. Vanlige åpningstider for butikker er 1000-1800, men i f.eks. Ulaanbaatar kan man finne supermarkeder som er åpne helt til midnatt.

Kontaktinformasjon :
Norges ambassade i Beijing
Telefon: +86 10 8531 9600
E-post: emb.beijing@mfa.no
Nettsider: http://www.norway.no/china/

Honorært konsulat i Mongolia
SOS Medica Mongolia LLC, 4a Building, Big Ring Round, 15th Microdistrict, 7th khoroo, Bayanzurkh, Ulaanbaatar
Tel: (+976) 11 464325/26/27
E-post: norway@consulate.mn
Nettsider: www.norway.no/china/

Ved akutt behov for hjelp, kan nordmenn i Mongolia ringe ambassaden direkte på (+86 10) 8531 9600.  Utenfor arbeidstid overføres samtalen til Utenriksdepartementets operative senter (UDops) i Oslo. UDops er åpent hele døgnet. Man kan også ringe via Utenriksdepartementets sentralbord på (+47) 23 95 00 00.