Mongolia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Kina

Mongolske myndigheter har fra februar 2022 fjernet alle tidligere smittebegrensende restriksjoner, og det er åpnet igjen for internasjonal flytrafikk. Reise til og fra Kina er imidlertid stengt. Det er ikke lengre krav om karantene eller testing ved ankomst til Mongolia. Norske borgere på reise til eller i Mongolia bør registrere seg på reiseregistrering.no, følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser og andre ulemper som følge av covid-19-pandemien. Se mer under «Helse».

Etter en lang periode med stengte grenser er det fra februar 2022 åpnet for internasjonal flytrafikk igjen. Reise til og fra Kina er imidlertid stengt. Tidligere covid-relaterte restriksjoner har også blitt opphevet fra februar 2022. Det er ikke lengre krav om innreisekarantene eller testing ved ankomst til Mongolia.. Det er ingen ytterligere restriksjoner knyttet til reise innad i Mongolia.

Innreisebestemmelser kan likevel endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og det kan ikke utelukkes at nye tiltak innføres i særskilte områder dersom nye smittetilfeller skulle oppstå.

Restriksjoner vil kunne gjøre det vanskelig for norske myndigheter å yte konsulær bistand til norske borgere i Mongolia.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Husk pass og visum. Ved innreise til Mongolia må passet ha en gyldighet på mer enn seks måneder. Man kan kun reise til Mongolia på ordinært pass.

Norske borgere må søke visum før innreise til Mongolia. Dette kan gjøres hos Mongolias honorære konsulat til Norge. Mongolias ambassade i Stockholm er sideakkreditert til Norge.

Andre reisebevis. Reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) samt reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument) kan ikke brukes for innreise til Mongolia. Nødpass kan kun brukes for transitt i forbindelse med hjemreise.

Trafikk. Trafikken i Ulaanbaatar er svært belastet, og veier utenfor byene kan ofte være dårlige. Man bør derfor utvise aktsomhet i trafikken, spesielt om natten.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge mongolske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Det kan oppstå lokale og regionale forskjeller i smittesituasjon og i tiltak. Det er derfor viktig at reisende setter seg godt inn i situasjonen lokalt. Det er fortsatt anbefalinger om bruk av munnbind, avstand, samt håndhygiene under opphold i Mongolia.

***

Legekontorer og sykebehandling. Standarden på lokale legekontor og sykehus i Mongolia kan være dårlig utenfor de største byene. Falske legemidler forekommer. Hvis en ulykke skulle inntreffe, kan ambulanse tilkalles ved å ringe 103. Sykebehandling i Mongolia er ikke gratis.  Dersom medisinsk evakuering blir nødvendig, må det forventes en svært høy regning. Reisende oppfordres derfor til enhver tid å ha gyldig reiseforsikring.

Vaksiner. I god tid før avreise bør en ta kontakt med Folkehelseinstituttet eller nærmeste helsestasjon for å sjekke hvilke vaksiner som tilrådes for reiser og opphold i Mongolia.

Drikkevann. Vannet i springen oppgis i utgangspunktet å være trygt å drikke, men det anbefales likevel å kjøpe vann på flaske. Utenfor de største byene kan vannkvaliteten være meget dårlig.

Luftforurensning. Luftforurensningen er alvorlig i Ulaanbaatar, spesielt i vintersesongen. Sot, røyk, eksos og støv kan føre til helseplager, spesielt for personer med luftveislidelser.

Det er generelt lite kriminalitet i Mongolia. Det har imidlertid forekommet tilfeller av vold mot utlendinger både i og utenfor hovedstaden Ulaanbaatar. Tyveri og ran er de vanligste formene for kriminalitet. Man bør være varsom med å oppholde seg alene ute om natten og i utsatte strøk. Spesielt i nærheten av buss- og jernbanestasjoner og på offentlig transportmidler kan kriminalitet være utbredt.

Jordskjelv. Mongolia ligger i et aktivt seismisk område, og det kan være fare for jordskjelv. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede.

Tørke. Landets beliggenhet gjør at det i perioder kan rammes av værfenomenet ”dzud”, med tørke om sommeren etterfulgt av ekstremt kalde vintre. Perioder med tørke kan medføre sandstormer, skogbrann og vannmangel.

LHBT.I Homoseksualitet er legalisert i Mongolia, men rettslig diskriminering skjer, og man kan oppleve sosiale stigma knyttet til LHBTI-identitet.

Brannvesen: 101

Politi: 102

Ambulanse: 103

KontaktinformasjonNorge har ikke ambassade i Mongolia, men er representert ved et honorært konsulat i Ulaanbaatar. Ansvarlig norsk ambassade for Mongolia er ambassaden i Beijing.

Norges ambassade i Beijing
Telefon: +86 10 8531 9600
E-post: emb.beijing@mfa.no

Ansvarlig ambassades hjemmeside

Honorært konsulat i Mongolia
SOS Medica Mongolia LLC, 4a Building, Big Ring Round, 15th Microdistrict, 7th khoroo, Bayanzurkh, Ulaanbaatar
Tel: (+976) 11 464325/26/27
E-post: norway@consulate.mn
Nettsider

Ved akutt behov for hjelp, kan nordmenn i Mongolia ringe ambassaden direkte på (+86 10) 8531 9600.  Utenfor arbeidstid overføres samtalen til Utenriksdepartementets operative senter (UDops) i Oslo. UDops er åpent hele døgnet. Man kan også ringe via Utenriksdepartementets sentralbord på (+47) 23 95 00 00.

 

Mongolia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Mongolia.