Namibia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika.

De fleste reiser til Namibia gjennomføres uten spesielle problemer. Det har imidlertid vært en økning i kriminaliteten i landet, herunder rettet mot utlendinger.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Pass: Kun maskinlesbare pass godkjennes som gyldig identifikasjonsdokument. Nødpass kan derfor ikke benyttes for reiser til Namibia. Det er den reisendes ansvar å påse at passet er gyldig. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreise, og det må være minst to ledige sider i passet.

Visum: Nordmenn behøver ikke søke om visum på forhånd for å besøke Namibia. Besøksvisum blir gitt ved innreise for inntil tre måneder og er kostnadsfritt. Ved innreise sjekk at du får tilstrekkelige dager for oppholdet stemplet i passet. Opphold utover angitt dato i innreisevisumet kan føre til arrestasjon og bøter ved utreise. Dersom du skal arbeide, inkludert frivillig arbeid, eller oppholde deg utover 90 dager, må du kontakte den namibiske ambassaden i Stockholm før innreise.

Returbillett/tilstrekkelige midler: Besøkende må være forberedt på å måtte vise frem gyldig returbillett ved innreise, samt bevis på at man har tilstrekkelige midler (kontanter og kredittkort).

Mindreårige: Ved inn- og utreise fra Namibia kreves det at fødselsattest med apostille kan fremvises for barn under 18 år. Dersom ikke begge foreldre reiser sammen med den mindreårige må samtykke fra den som ikke reiser sammen med barnet kunne fremvises, jf. pressemelding fra Ministry of Home Affairs and Immigration. For mer informasjon om apostillestempel på dokument finner du hos Statsforvalteren.

Mistet pass: Hvis du mister pass eller oppholdskort må du melde tapet til lokalt politi og kontakte det norske generalkonsulatet i Windhoek som kontakter ambassaden i Pretoria. 

Gulfebervaksine: Dersom du ankommer Namibia fra et annet afrikansk land, kan du bli bedt om å dokumentere at du har gyldig gulfebervaksine.

Reiseforsikring: Sjekk at du har gyldig reiseforsikring og hva den dekker.

Trafikk: Dårlig infrastruktur (ikke alle større veier er asfaltert) og et stort antall trafikkulykker er en sikkerhetsrisiko.

Terror: Risikoen for terrorhandlinger i Namibia anses som lav. 

Strømmangel: Strømmangel kan forekomme.

Tørke og oversvømmelser: Landet er ofte utsatt for voldsomt vær som resulterer i store menneskelige og materielle skader. Lange tørkeperioder og skogbranner kan forekomme, likeledes plutselige regnskyll som resulterer i oversvømmelser.

Grenseområdene mot Angola i nord: Landminer og kriminelle bander kan være et problem i grenseområdene mot Angola i nord.

Hiv/aids: Hiv/aids-epidemien er svært alvorlig i Namibia. Det anslås at 8,9 prosent av befolkningen lever med viruset.

Malaria: Malaria er utbredt i den nordlige og nordøstlige delen av Namibia, og malariamedisin bør benyttes.

Sykdommer: Se vaksinasjonsanbefalinger og andre helsefagelige råd om Namibia på sidene Folkehelseinstituttet. Standarden på helsetilbudet i Namibia er i gjennomgående bra.

De fleste reiser til Namibia gjennomføres uten spesielle problemer. Den senere tid har det imidlertid vært en generell økning i kriminaliteten i landet, som også har rammet besøkende. Hovedstaden Windhoek er særlig rammet.

Ta forholdsregler for å beskytte verdisaker og kontanter. Oppbevar kopi av viktige dokumenter, inkludert pass, på egnet sted. Vær ekstra forsiktig i folkemengder og pass på verdisakene.

Kontakt politiet på 10111 ved tegn på fare. I Windhoek kan politiet kontaktes på 061-2902239 eller 302302.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det lokale myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Bruk av narkotika og smugling er forbudt og kan medføre streng straff.

Fotografering og bruk av videokamera er forbudt på militært område. Spør alltid om lov før fotografering av folk.

LHBT+: Homoseksuell praksis er forbudt i Namibia.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Namibia oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no .

Norge er representert ved et honorært konsulat i hovedstaden Windhoek. Ansvarlig norsk ambassade for Namibia er Norges ambassade i Pretoria, Sør-Afrika.

Lokale nødnumre: Politi 10111, brann (061) 21 1111, City Police (061) 30 2302, Hospital Medi Clinic i Windhoek: (061) 433 1000 / 222 687

I krise og nødsituasjon oppfordres nordmenn til å kontakte ambassaden i Pretoria på telefon Tel: +27 123 643 700 eller +47 23 95 26 00. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Lenke til ambassadens hjemmeside Honorary Consulate Namibia - Norway in Namibia

 

Namibia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Namibia.