Namibia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika.

Ved innreise må det fremvises negativ covid-19-test som ikke er eldre enn sju dager. For øvrig informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 19. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Namibia gjennomføres uten spesielle problemer. Det er sjelden at besøkende utsettes for voldelig kriminalitet, men aktsomhet må utvises.

Den senere tid har det imidlertid vært en generell økning i kriminaliteten i landet – og dette har også rammet besøkende. Det har vært en økning i antall væpnede ran. Det har vært rapportert om flere tilfeller hvor kriminelle har fulgt etter turister til overnattingssted og robbet dem der. Risikoen for å bli utsatt for kriminelle handlinger kan reduseres med enkle forholdsregler:

  • Ikke ta med deg dyre verdigjenstander eller store pengesummer når du går på gaten. Unngå å gå gatelangs etter mørkets frembrudd. En er mer utsatt på søndager og offentlige helligdager.
  • Lås alltid bildører når du kjører. Unngå å ha verdigjenstander synlig i bilen, både når du kjører og bilen er parkert. Ikke stopp hvis fremmede forteller deg at du har problemer med bilen, f.eks. punktert dekk. Kjør heller til nærmeste bensinstasjon eller sted med flere mennesker.
  • Bruk fortrinnsvis overnattingssteder med vakter. Det er viktig å være spesielt oppmerksom når en venter på at elektriske porter til garasjeanlegg eller parkeringsplasser skal åpne seg.
  • Vær varsom når du tar ut penger fra minibank – ikke la fremmede hjelpe deg. Det har vært økende kredittkortsvindel.

Dårlig infrastruktur og et stort antall trafikkulykker er en stor sikkerhetsrisiko. Ved å ta enkle forholdsregler kan man redusere risikoen betydelig. Besøkende bør orientere seg lokalt om sikkerhetssituasjonen. Strømmangel kan forekomme.

Norge er representert ved et honorært konsulat i hovedstaden Windhoek. Ansvarlig norsk ambassade for Namibia er Norges ambassade i Pretoria, Sør-Afrika.

Turister kan være utsatt for vinningskriminalitet, særlig i byene og i forstedene. Veskenapping og tyveri av mobiltelefoner på åpen gate forekommer. Risiko for terrorhendelser i Namibia ansees som lav. Landminer og kriminelle bander kan imidlertid være et problem i grenseområdene mot Angola i nord.

Landet er utsatt for voldsomt vær som kan resultere i store menneskelige og materielle skader. Lange tørkeperioder og skogbranner kan forekomme, likeledes plutselige regnskyll som kan resultere i flom og oversvømmelse.

Det er venstrekjøring i Namibia, og trafikkbildet kan framstå som uoversiktlig og sammensatt. Enkelte kjøretøy har lav teknisk standard og kan være en risiko for andre. Gitt landets spredte befolkning og lange avstander kan leie av bil være aktuelt. . Ikke alle større veier er asfaltert. Det er derfor viktig at bilen man leier passer veiene man skal kjøre på. Ved leie av bil anbefales det å inngå en kontrakt med utvidet forsikring. Det er også viktig å kjenne avstanden til neste bensinstasjon og medbringe nok drikkevann. Fotturer og camping bør som hovedregel gjøres sammen med lokal guide.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Namibia oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/. Norske borgere oppfordres videre til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Politi 10111, brann (061) 21 1111, City Police (061) 30 2302, Hospital Medi Clinic i Windhoek: (061) 433 1000 / 222 687

I krise og nødsituasjon oppfordres nordmenn til å kontakte ambassaden i Pretoria på telefon Tel: +27 123 643 700 eller +47 23 95 26 00. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Ved innreise må det fremvises negativ covid-19-test som ikke er eldre enn sju dager (168 timer) ved innreise til Namibia. Dette kravet gjelder også selv om du er  vaksinert mot covid-19.  Personer med oppholdstillatelse må ikke fremvise negativ covid-19-test, men må da i karantene i sju dager. Kontakt ditt flyselskap for å høre hvilke krav de har for ombordstigning.

Flyplasser så vel som havner og enkelte landegrenser er åpne. 

Reisende bør søke informasjon om innreisebestemmelser til Namibia ved Namibias nærmeste ambassade, som for de fleste nordmenn vil være landets ambassade i Stockholm.

Det anbefales å ha med bevis på gulfebervaksine, da dette kan bli avkrevd ved innreise.

Nordmenn behøver ikke søke om visum på forhånd for å besøke Namibia. Besøksvisum blir gitt ved innreise for inntil tre måneder og er kostnadsfritt. Merk at det må være minst én blank side for hver inn- eller utreise i passet ditt. Passet må videre være gyldig i seks måneder etter utreise. Besøkende må også være forberedt på å måtte vise frem en gyldig returbillett ved innreise, samt bevis på at man har tilstrekkelige midler (kontanter og kredittkort).

Kun pass godkjennes som gyldig identifikasjonsdokument. Husk at det er den reisendes ansvar å påse at reisedokumenter, som pass, er gyldig.

Ved inn- og utreise fra Namibia kreves at fødselsattest med apostille kan fremvises for barn under 18 år. Dersom ikke begge foreldre reiser sammen med den mindreårige må samtykke fra den som ikke reiser sammen med barnet kunne fremvises, jf. pressemelding fra Ministry of Home Affairs and Immigration. For mer informasjon om apostille se Apostillestempel på dokument hos Fylkesmannen.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. For informasjon fra namibiske myndigheter, se helsedepartementets nettsider.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Hygienen ved større, internasjonale hoteller og de fleste gjestehus av en viss standard er tilfredsstillende. Det samme gjelder de fleste overnattingssteder i områder som er hyppig besøkt av turister.

Springvann er generelt trygt å drikke, og vann på flaske fås kjøpt i de fleste butikker. Standarden på helsetilbud i de større byene er god og relativt moderne. Malaria er utbredt i den nordlige og nordøstlige delen av Namibia, og malariamedisin bør benyttes. Kontakt reiseklinikk/lege før avreise.

Folkehelseinstituttet gir helsefaglige reiseråd og veiledning (også om vaksiner) til nordmenn ved reiser til utlandet.


Praktisk informasjon

Strømnettet er på 220 volt som i Norge, men du vil trenge et lokalt adapter. Landkode +264. Bra utbygd GSM mobilnett i større byer og langs hovedveiene.
Internettdomene: .na
Namibia har venstrekjøring.
En namibisk dollar er verdt det samme som en sørafrikansk rand.

Bruk av de store internasjonale kortene er utbredt og økende. Minibanker er vanlig i større byer.

Åpningstider er: Banker; 09:00-15:30, lørdag: 08:30-11:00. Butikker; 09:00-17:00, lørdag 09:00-13:00. Mange butikker holder også åpent på søndager og supermarkeder kan ha lengre åpningstider. Lokale variasjoner forekommer.

Helligdager: 1. januar, 21. mars (uavhengighetsdagen), langfredag,
2. påskedag, 1. mai (Workers Day), 4. mai (Cassinga Day), Kristi himmelfartsdag, 25. mai (Africa Day), 26. august (Heroes' Day), 10. desember (International Human Rights Day), 25. og 26. desember

Namibia er en time foran Norge så lenge det er vintertid i Norge. Når det er sommertid ligger Namibia en time etter Norge.

Størstedelen av Namibia har ørken-, halvørken- eller savanneklima. Regnfallet er sparsomt på årsbasis. Mest regn faller i nordøst. Den varmeste tiden er fra november til mars, hvor temperaturen kan bli over 35 grader. Nettene i perioden juli-september kan være kjølige, særlig i de sentrale delene av landet. Kystområdene har en del tåke, og vannet er kaldt, breddegraden tatt i betraktning.

Namibia er preget av stor etnisk diversitet og det kan være store forskjeller mellom de ulike befolkningsgruppenes skikker og tradisjoner.

De største afrikanske befolkningsgruppene er ovambo, som utgjør ca. 1 mill. mennesker, fulgt av herero/himba (ca. 180.000), kavango (160.000), damara, nama, m.fl. Omtrent 65.000 har afrikaans som morsmål og det er også en tyskspråklig minoritet på ca. 20.000. De fleste besøkende til Namibia opplever at de kommer svært langt med engelsk.

Promillegrensen ved bilkjøring er 0,5.
Det er vanlig å gi 10-15 prosent tips på spisesteder.

Narkotikaforbruk og smugling er forbudt, og kan medføre streng straff.

Det finnes ingen formelle lover mot fotografering, men vær oppmerksom på at i visse tilfeller har turister blitt anholdt for å ha fotografert bl.a. Senate House, Presidentens eiendommer, og andre bygninger og områder under politiets vakthold. Det kan være nødvendig å undersøke om det er lov å fotografere før man tar bilder.