Namibia - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika.

Det er en ny bølge av covid-19 i Namibia. Ved innreise må det fremvises negativ covid-19-test som ikke er eldre enn sju dager. For øvrig informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Pass. Kun maskinlesbare pass godkjennes som gyldig identifikasjonsdokument. Nødpass kan derfor ikke benyttes for reiser til Namibia. Det er den reisendes ansvar å påse at passet er gyldig. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreise, og det må være minst to ledige sider i passet.

Visum. Nordmenn behøver ikke søke om visum på forhånd for å besøke Namibia. Besøksvisum blir gitt ved innreise for inntil tre måneder og er kostnadsfritt.

Returbillett/tilstrekkelige midler. Besøkende må være forberedt på å måtte vise frem gyldig returbillett ved innreise, samt bevis på at man har tilstrekkelige midler (kontanter og kredittkort).

Mindreårige. Ved inn- og utreise fra Namibia kreves at fødselsattest med apostille kan fremvises for barn under 18 år. Dersom ikke begge foreldre reiser sammen med den mindreårige må samtykke fra den som ikke reiser sammen med barnet kunne fremvises, jf. pressemelding fra Ministry of Home Affairs and Immigration. For mer informasjon om apostille se Apostillestempel på dokument hos Fylkesmannen.

Mistet pass. Hvis du mister pass eller oppholdskort må du melde tapet til lokalt politi og kontakte det norske generalkonsulatet i Windhoek som kontakter ambassaden i Pretoria. 

Gulfebervaksine. Det anbefales å ha med bevis på gulfebervaksine, da dette kan bli avkrevd ved innreise.

Reiseforsikring. Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret.

Kriminalitet. De fleste reiser til Namibia gjennomføres uten spesielle problemer. Den senere tid har det imidlertid vært en generell økning i kriminaliteten i landet, som også har rammet besøkende.

Trafikk. Dårlig infrastruktur (ikke alle større veier er asfaltert) og et stort antall trafikkulykker er en sikkerhetsrisiko.

Terror. Risikoen for terrorhandlinger i Namibia anses som lav. 

Strømmangel. Strømmangel kan forekomme.

Tørke og oversvømmelser. Landet er ofte utsatt for voldsomt vær som resulterer i store menneskelige og materielle skader. Lange tørkeperioder og skogbranner kan forekomme, likeledes plutselige regnskyll som resulterer i oversvømmelser.

Grenseområdene mot Angola i nord. Landminer og kriminelle bander kan være et problem i grenseområdene mot Angola i nord.

Lover og regler. Bruk av narkotika og smugling er forbudt og kan medføre streng straff. Fotografering og bruk av videokamera er forbudt på militært område. Spør alltid om lov før fotografering av folk.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg og følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg.

Fastboende må fremvise særskilt tillatelse for reise mellom regioner. Ved reise mellom regioner må turister fremvise reservasjon på overnatting. Restriksjonene gjelder foreløpig til 29. juli 2021..

Det er portforbud i Namibia fra kl 21 – 04.

Koronatest/Karantene: Ved innreise må det fremvises negativ covid-19-test som ikke er eldre enn sju dager (168 timer) ved innreise til Namibia. Dette kravet gjelder også selv om du er  vaksinert mot covid-19. Personer med oppholdstillatelse må ikke fremvise negativ covid-19-test, men må da i karantene i sju dager. Kontakt ditt flyselskap for å høre hvilke krav de har for ombordstigning.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Hiv/aids. Hiv/aids-epidemien er svært alvorlig i Namibia. Det anslås at 11,5 prosent av befolkningen lever med viruset.

Malaria. Malaria er utbredt i den nordlige og nordøstlige delen av Namibia, og malariamedisin bør benyttes.

Sykdommer. Se vaksinasjonsanbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Standarden på helsetilbudet i Namibia er i gjennomgående bra.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det lokale myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Namibia oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no .

Norge er representert ved et honorært konsulat i hovedstaden Windhoek. Ansvarlig norsk ambassade for Namibia er Norges ambassade i Pretoria, Sør-Afrika.

Lokale nødnumre: Politi 10111, brann (061) 21 1111, City Police (061) 30 2302, Hospital Medi Clinic i Windhoek: (061) 433 1000 / 222 687

I krise og nødsituasjon oppfordres nordmenn til å kontakte ambassaden i Pretoria på telefon Tel: +27 123 643 700 eller +47 23 95 26 00. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Lenke til ambassadens hjemmeside Honorary Consulate Namibia - Norway in Namibia

 

Namibia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Namibia.