Østerrike - reiseinformasjon

Østerrikske helsemyndigheter oppdaterer fortløpende informasjon rundt koronaviruset. For mer informasjon om viruset se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 1. MARS 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: Island.

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland og Mellersta Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. april 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Østerrike gjennomføres uten spesielle problemer.

Norge har ambassade i Wien og honorære konsulat i byene Bregenz, Innsbruck, Salzburg og Wien.

Risiko for terrorhendelser i Østerrike ansees som lav. Wien er hovedsete for en rekke internasjonale organisasjoner, deriblant OSSE, IAEA, CTBTO, UNODC, Unido og Opec. Det store internasjonale nærværet i byen gjør at faren for terrorangrep potensielt er til stede. Østerrikske myndigheter har et godt utviklet beredskapssystem og foretar jevnlig risikovurderinger. For tiden tilsier disse vurderingene at faren for terrorangrep er lav og det foreligger ikke offentlig kjente trusler om terrorangrep. Aktuell informasjon kan man finne på hjemmesiden til det østerrikske innenriksdepartementet.

Østerrike anses som et trygt reisemål med lav kriminalitet. Normal aktsomhet bør allikevel utvises. Risiko for ran og kidnappinger er lav.
De fleste reiser til Østerrike gjennomføres uten spesielle problemer.

Wien har et omfattende nett av t-bane, lokaltog, trikker og busser som er rimelig, effektivt og velholdt. Det offentlige transportsystemet ellers i landet er også godt utbygd. Reiser med offentlige kommunikasjonsmidler anses som trygt i Østerrike.

Østerrikske motorveier holder høy standard. Brennerpasset i Tyrol samt grenseovergangene er ofte berørt av det betydelige omfanget av europeisk tungtransport som går gjennom Østerrike. På store utfartsdager og i ferier kan det oppstå lange køer. Ved ferdsel på motorveier kreves det avgift i form av oblat («Vignette»). For kjøretøy over 3,5 tonn gjelder spesielle regler. Du finner mer informasjon om bilkjøring i Østerrike her. Ved nødstopp på motorveier og hovedveier er det påbudt å ikle seg varselvest. Varselvest må ligge tilgjengelig i bilen slik at føreren kan nå den fra førersetet.

Store deler av Østerrike har i vinter vært utsatt for enorme snømengder, noe som har utviklet stor snøskredfare i alpeområdene. Det er derfor viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter. Aktuell informasjon fra østerrikske myndigheter finner man under Krisen- und Katastrophenmanagement og nettsider med rasinformasjon.

På vinterstid kan ulykker inntreffe ved vintersportsstedene i Alpene. Ved slalåmkjøring, snowboardkjøring mv. er det viktig å vise aktsomhet og følge gjeldende lovverk. Dersom en ved egen atferd forårsaker snøskred, ulykker eller setter andres liv i fare, kan en bli holdt strafferettslig ansvarlig. Dette gjelder f.eks. ved såkalt off-pistekjøring.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Østerrike oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Alle som reiser oppfordres dessuten til å ha gyldig reiseforsikring.

Lokale nødnumre: Ambulanse 144, brannvesen 122, politi 133, nødlege 141.

I krise og nødsituasjon kan ambassaden i Wien kontaktes:
Adresse: Reisnerstrasse 55-57, 1030 Wien, Østerrike
Telefon: +43 (0)1 - 71 660 & +47 23 95 37 83
E-post: emb.vienna@mfa.no
Internett: www.norway.no/austria

Utenfor ambassadens åpningstid kan UDs operative senter kontaktes på telefon +47 23 95 00 00 og e-post: UDops@mfa.no.   


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Se også informasjon under Helse.

Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum ved opphold i Østerrike opp til tre måneder. Det er tilstrekkelig med et gyldig pass.

Pass er for norske statsborgere det eneste gyldige identifikasjonsdokument i Østerrike. Gyldig pass må derfor alltid medbringes på reise til landet. Passet må ha gyldighetstid under hele oppholdet i Østerrike. Skulle passet bli stjålet i Østerrike, er det viktig å melde tyveriet til politi.

For utenlandske statsborgere med gyldig oppholdstillatelse i Norge er også reisebevis for flyktninger og utlendingspass gyldige reisedokument. Det er den reisendes ansvar å påse at ens reisedokument er gyldig.

Barn under 18 år som reiser uten følge av voksen til Østerrike, bør ha med seg en fullmakt fra sine foresatte som bekrefter at disse er innforstått med reisen. Fullmakten bør inneholde kontaktinformasjon til både foresatte og til den mindreåriges oppholdssted i Østerrike. Fullmakten utstedes på tysk eller engelsk. Les mer om dette på nettsidene til den østerrikske ambassaden i Oslo.


Helse

Koronaviruset (covid-19): Norske reisende i Østerrike oppfordres til å holde seg oppdatert på hvordan koronaviruset og situasjonen rundt dette utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd og gjeldende regler, som tilpasses fortløpende. Informasjon om gjeldende tiltak finnes på det østerrikske helsedepartementets nettsider Coronavirus - Aktuelle Maßnamen.

Alle reisende må registrere seg i forkant av reisen – elektronisk formular finnes på nettsiden Pre-Travel-Clearance. Personer fra de fleste land i verden må fremvise negativ covid-19-test ved innreise eller senest 24 timer etter ankomst, og gå i ti dagers hjemmekarantene. Norge er for tiden på listen over land det er innført unntak for, noe som vil si at man kan reise inn uten test eller karantene dersom man kun har oppholdt seg i Norge de siste ti dagene før reisen. Reiseinformasjon fra østerrikske myndigheter på engelsk finnes på nettsiden Coronavirus - Information available for download.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Østerrike har et svært godt utbygd offentlig helsevesen. Sanitære forhold er som i Norge.

Skogflåttencefalitt: Vaksine mot skogflåttencefalitt (TBE/FSME) kan være aktuelt ved opphold i enkelte områder. Du finner mer informasjon i brosjyren «Gode råd for god reise» utgitt av Folkehelseinstituttet.

Innførsel av medikamenter: Ved reise til Østerrike gjelder egne bestemmelser for hvilke medikamenter man kan ha med seg. Du finner mer informasjon om dette på nettsidene til det østerrikske helsedepartementet.

Europeisk helsetrygdkort: Europeisk helsetrygdkort gir rett til helsehjelp i akutte situasjoner (ulykker og liknende) og til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp i EU/EØS-land. Hva som menes med nødvendig helsehjelp er avhengig av hva slags helsetjeneste det gjelder og hvor lenge oppholdet er tenkt å vare.

Les mer om europeisk helsetrygdkort på Helsedirektoratets nettsider.


Praktisk informasjon

Myntenhet er euro. Strømnettet er 220 volt. Retningsnummer for telefonsamtaler fra Norge til Østerrike er +43. Det er ingen tidsforskjell mellom Østerrike og Norge.

De fleste kredittkort kan anvendes. Vær allikevel oppmerksom på at mange forretninger og spisesteder ikke tar kredittkort. Man kan heve penger med de fleste norske minibankkort i lokale minibankautomater.

Nasjonale helligdager: 1. januar (nyttårsdag), 6. januar (Hellige tre kongers dag), 2. påskedag, 1. mai (arbeidernes dag), Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, Corpus Christi (2. torsdag etter pinse), 15. august (Maria himmelfartsdag), 26. oktober (nasjonaldag), 1. november (Allehelgensdag), 8. desember (Maria bebudelsesdag), 25. desember (1. juledag), 26. desember (2. juledag).

Vanlige åpningstider for butikker er mandag - fredag 09.00 - 18.00, lørdag 09.00 - 12.00. Åpningstidene varierer en del, men generelt stenges det en del tidligere enn mange er vant til fra Norge. Bankenes åpningstid varierer også, og mange banker har kun åpent mandag - fredag på formiddagen. Postkontor har ofte åpent mandag - fredag 08.00 - 12.00 og 14.00 – 18.00, men også her varierer åpningstiden.

Østerrikes offisielle språk er tysk. Ved turiststeder er engelskkunnskapene forholdsvis godt utbredt.

Omgangsformene i Østerrike er jevnt over noe mer formelle enn i Norge. Ved besøk i opera, teater og bedre restauranter kler østerrikere seg gjerne pent. Østerrikere legger ofte større vekt på formell høflighet enn nordmenn. Til voksne personer man ikke kjenner svært godt sier man ikke «Du», men «Sie». Man hilser gjerne «Grüss Gott» eller «Guten Tag» når man kommer inn i forretninger og spisesteder, og sier «Auf Wiedersehen» når man går. Akademiske titler brukes langt hyppigere enn i Norge.

Fra og med den 1. oktober 2017 trer i Østerrike en lov om forbud mot heldekkende hodeplagg i kraft. Loven innebærer at tildekking av ansiktet med tøy eller andre gjenstander på en slik måte at ansiktet ikke er gjenkjennelig, er forbudt på offentlig plass. Forbudet gjelder for alle personer som oppholder seg i Østerrike, også turister. Ansiktet må, med visse unntak, være synlig fra hake til hårfeste. Forbudet gjelder også ansiktsmasker (med visse unntak – karneval m.m.), klær som dekker nese og munn (bortsett fra ved sterk kulde), munnbeskyttelse (bortsett fra ved sykdom og da med legeattest). Listen er ikke uttømmende. Mer informasjon finnes på nettsidene til østerrikske myndigheter.

Du finner flere praktiske opplysninger om Østerrike på den østerrikske turistinformasjonens nettsider. Her kan du lese mer om «The Austrian Way»