Forsiden

Østerrike - reiseinformasjon

Det er for tiden ingen innreisebegrensning til Østerrike knyttet til covid-19.

Det er for tiden ingen innreisebegrensning til Østerrike knyttet til covid-19, se lenke til The Official Travel Portal og til Arrival and Departure Vienna .

Pass og nasjonalt ID-kort med reiserett er eneste gyldige ID-dokument for norske borgere ved innreise til Østerrike. Pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett med må derfor alltid medbringes på reise til landet, med gyldighet for hele oppholdet.

Utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge bør ha med gyldig oppholdskort på reisen. Reisebevis for flyktninger og utlendingspass utstedt av norske myndigheter er også gyldige innreisedokument til Østerrike.


Barn under 18 år som reiser uten følge av voksen til Østerrike, bør ha med seg en fullmakt fra sine foresatte som bekrefter at disse er innforstått med reisen. Les mer om en slik fullmakt på nettsidene til den østerrikske ambassaden i Oslo.

Nordmenn som vil oppholde seg i Østerrike i mer enn tre måneder må registrere seg hos østerrikske myndigheter for å få et registreringsbevis («Anmeldebescheinigung»), se mer informasjon om dette på General Information for EEA Citizens and Swiss People.

På vinterstid kan ulykker inntreffe ved vintersportsstedene i Alpene. Følg anvisninger på stedet. Se nettsider med snøskred-varsel. Dersom en forårsaker snøskred/ulykker eller setter andres liv i fare, kan en bli holdt strafferettslig ansvarlig.

Selv om risiko for terrorhendelser i Østerrike ansees som lav, bør reisende ha økt oppmerksomhet ved steder som har høy symbolverdi og tiltrekker seg turister. Videre anbefales å holde seg oppdatert om den aktuelle sikkerhetssituasjonen via media og lokale myndigheter. Se nettsidene til lokalt politi

Covid-19: For innreise til Østerrike kreves ikke lenger dokumentasjon på vaksine, gjennomgått covid-19 eller negativ covid-test, se lenke til The Official Travel Portal.

Vær oppmerksom på at det fortsatt er maskeplikt (typen FFP2) på apotek og på offentlig transport i Wien.

Informasjon om koronaviruset og veiledning fra norske helsemyndigheter finner du på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Østerrike har et svært godt utbygd offentlig helsevesen. Sanitære forhold er som i Norge. Østerrike har en velfungerende og landsdekkende medisinsk rådgivningstelefon: 1450. Etter en talemelding på tysk, besvares anropet, og en kan be om å få snakke med engelskkyndig  personell.

Europeisk helsetrygdkort: Europeisk helsetrygdkort gir rett til helsehjelp i akutte situasjoner (ulykker og liknende) og til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp i EU/EØS-land. Les mer om europeisk helsetrygdkort på Helsedirektoratets nettsider.

Helsetrygdkort er likevel ingen erstatning for reiseforsikring, som alle bør ha!

Østerrike anses som et trygt reisemål med lav kriminalitet. Risiko for ran og kidnappinger er lav. Normal aktsomhet bør allikevel utvises. Se nettsidene til det lokale politiet.

Om pass eller ID-kort bli stjålet i Østerrike, er det viktig å snarlig melde tyveriet til politiet. Skulle du selv bli anholdt av politiet, har du som norsk statsborger krav på å få kontakt med ambassaden, dersom du selv ønsker det.

Om vinteren kan det i mange deler av Østerrike oppstå snøskredfare i alpeområdene. Det er derfor viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter. Appen for Krisen- und Katastrophenmanagement (Katwarn) gir aktuell informasjon om naturkatastrofer og annet som kan true sikkerheten i Østerrike. Rasinformasjon på tysk finner man på  Ihr Winterurlaub - sicher sportlich.

Østerrikes offisielle språk er tysk. Ved turiststeder er engelskkunnskapene forholdsvis godt utbredt.

Informasjon om bruk av offentlig transport og bilkjøring i Østerrike finner man på nettsidene til den østerrikske turistinformasjonen, Your Trip to Austria: Getting There & Around.

Du finner flere praktiske opplysninger om Østerrike i appen Visit Austria (iOS/Android) og på den østerrikske turistinformasjonens nettsider.

Norges ambassade i Wien
Adresse: Reisnerstrasse 55-57, 1030 Wien, Østerrike
Telefon:+47 23 95 37 83, +43 1 71 660
E-post: emb.vienna@mfa.no
Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon og åpningstider for ambassaden

UDs døgnoperative senter kontaktes på telefon +47 23 95 00 00,
e-ost: UDops@mfa.no.   

48°11'46.7"N 16°23'02.0"E - Google Maps

Lokale nødnumre

Ambulanse: 144
Brann: 122
Politi: 133
Nødlege: 141 

 

Østerrike. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Østerrike.