Østerrike - reiseinformasjon

Østerrikske helsemyndigheter oppdaterer fortløpende informasjon rundt koronaviruset. For mer informasjon om viruset se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser knyttet til covid-19-pandemien kan endres på kort varsel, se avsnittet for «Helse».

Pass og nasjonalt ID-kort med reiserett er eneste gyldige ID-dokument for norske borgere ved innreise til Østerrike. Pass eller nasjonalt ID-kort med reiserett med må derfor alltid medbringes på reise til landet, med gyldighet for hele oppholdet.

Utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge bør ha med gyldig oppholdskort på reisen. Reisebevis for flyktninger og utlendingspass utstedt av norske myndigheter er også gyldige innreisedokument til Østerrike.


Barn under 18 år som reiser uten følge av voksen til Østerrike, bør ha med seg en fullmakt fra sine foresatte som bekrefter at disse er innforstått med reisen. Les mer om en slik fullmakt på nettsidene til den østerrikske ambassaden i Oslo.

Nordmenn som vil oppholde seg i Østerrike i mer enn tre måneder må registrere seg hos østerrikske myndigheter for å få et registreringsbevis («Anmeldebescheinigung»), se mer informasjon om dette på General Information for EEA Citizens and Swiss People.

På vinterstid kan ulykker inntreffe ved vintersportsstedene i Alpene. Følg anvisninger på stedet. Se nettsider med snøskred-varsel. Dersom en forårsaker snøskred/ulykker eller setter andres liv i fare, kan en bli holdt strafferettslig ansvarlig.

Selv om risiko for terrorhendelser i Østerrike ansees som lav, bør reisende ha økt oppmerksomhet ved steder som har høy symbolverdi og tiltrekker seg turister. Videre anbefales å holde seg oppdatert om den aktuelle sikkerhetssituasjonen via media og lokale myndigheter. Se nettsidene til lokalt politi

Koronaviruset (covid-19): Norske reisende i Østerrike oppfordres til å holde seg oppdatert på hvordan koronaviruset og situasjonen rundt dette utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd og gjeldende regler, som tilpasses fortløpende. Informasjon om gjeldende tiltak finnes på det østerrikske helsedepartementets nettsider Coronavirus - Aktuelle Maßnamen.

Personer som ankommer Østerrike må fremvise enten en negativ covid-19-test eller kunne dokumentere at de er vaksinerte eller har gjennomgått en covid-19-infeksjon i de siste seks måneder. Dersom man ikke kan legge frem et av disse dokumentene ved innreise, må man gjennomføre en covid-19-test senest 24 timer etter ankomst. Avhengig av hvilke land man har oppholdt seg i før ankomst i Østerrike kan man i tillegg til dette måtte gå i karantene i opptil ti dager. Mer informasjon om dette finnes på engelsk hos Østerrikes offisielle turistinformasjon.

Reisende fra visse land må også registrere seg i forkant av reisen – informasjon om hvilke land dette gjelder og elektronisk formular finnes på nettsiden Pre-Travel-Clearance

Informasjon om koronaviruset og veiledning fra norske helsemyndigheter finner du på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Østerrike har et svært godt utbygd offentlig helsevesen. Sanitære forhold er som i Norge. Østerrike har en velfungerende og landsdekkende medisinsk rådgivningstelefon: 1450. Etter en talemelding på tysk, besvares anropet, og en kan be om å få snakke med engelskkyndig  personell.

Europeisk helsetrygdkort: Europeisk helsetrygdkort gir rett til helsehjelp i akutte situasjoner (ulykker og liknende) og til å få dekket utgifter til nødvendig helsehjelp i EU/EØS-land. Les mer om europeisk helsetrygdkort på Helsedirektoratets nettsider.

Helsetrygdkort er likevel ingen erstatning for reiseforsikring, som alle bør ha!

Østerrike anses som et trygt reisemål med lav kriminalitet. Risiko for ran og kidnappinger er lav. Normal aktsomhet bør allikevel utvises. Se nettsidene til det lokale politiet.

Om pass eller ID-kort bli stjålet i Østerrike, er det viktig å snarlig melde tyveriet til politiet. Skulle du selv bli anholdt av politiet, har du som norsk statsborger krav på å få kontakt med ambassaden, dersom du selv ønsker det.

Om vinteren kan det i mange deler av Østerrike oppstå snøskredfare i alpeområdene. Det er derfor viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter. Appen for Krisen- und Katastrophenmanagement (Katwarn) gir aktuell informasjon om naturkatastrofer og annet som kan true sikkerheten i Østerrike. Rasinformasjon på tysk finner man på  Ihr Winterurlaub - sicher sportlich.

Østerrikes offisielle språk er tysk. Ved turiststeder er engelskkunnskapene forholdsvis godt utbredt.

Informasjon om bruk av offentlig transport og bilkjøring i Østerrike finner man på nettsidene til den østerrikske turistinformasjonen, Your Trip to Austria: Getting There & Around.

Du finner flere praktiske opplysninger om Østerrike i appen Visit Austria (iOS/Android) og på den østerrikske turistinformasjonens nettsider.

Norges ambassade i Wien
Adresse: Reisnerstrasse 55-57, 1030 Wien, Østerrike
Telefon:+47 23 95 37 83, +43 1 71 660
E-post: emb.vienna@mfa.no
Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon og åpningstider for ambassaden

UDs døgnoperative senter kontaktes på telefon +47 23 95 00 00,
e-ost: UDops@mfa.no.   

48°11'46.7"N 16°23'02.0"E - Google Maps

Lokale nødnumre

Ambulanse: 144
Brann: 122
Politi: 133
Nødlege: 141 

 

Østerrike. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Østerrike.