Romania - reiseinformasjon

De fleste reiser til Romania går trygt og uten spesielle problemer. Romania har lite voldskriminalitet, men tyverier av blant annet pass, penger og lignende kan forekomme. Reisende bør derfor være på vakt og ta sine forholdsregler. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Romania kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet må være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Romania. 

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Romania, oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no   Reisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring før avreise.

Barn under 18. Hvis du reiser med barn under 18 år krever rumenske myndigheter at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen eksempel på en generell bekreftelse

Mistet pass. Hvis du mister pass eller nasjonalt ID-kort må du melde tapet til rumensk politi og kontakte ambassaden i Bucuresti. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Bucuresti og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Trafikk. Enkelte hovedveier er gode, men hovedvekten av mellomstore veier er smale, svingete og med dårlig standard. Man kan møte hest og kjerre på de fleste veiene. Enkelte biler mangler kjørelys, og man bør derfor være ekstra forsiktig i mørket. Romania ligger på topp hva gjelder bil- og trafikkulykker i EU. Norsk førerkort er gyldig i Romania.  

Valuta og banksystem. Dagens lei (entall leu, valutakode RON) ble innført i 2005 og er fullt konvertibel. Det er minibanker overalt. Betalingskort benyttes over hele landet. Dessverre er "tapping" nå svært vanlig.

Terror. Risiko for terrorhendelser i Romania anses som lav. I deler av Romania er forekomsten av løshunder utbredt. Disse er vanligvis ufarlige, men det bør utvises normal aktsomhet.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er sjelden i Bucuresti. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. I enkelte tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi.

Bading. Respekter advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge rumenske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Relevant informasjon fra rumenske myndigheter finnes bl.a. på gov.ro/ro/masuri (men bare på rumensk). Den frivillige organisasjonen Code for Romania har i samarbeid med rumenske myndigheter også etablert en dedikert covid-19-side: Toate informațiile de care ai nevoie (bare på rumensk).

Innreiserestriksjoner. Informasjon om innreiseregler til Romania fra rumenske myndigheter finnes på: Conditii intrare in Romania (bare på rumensk). Informasjon om innreisereglene på engelsk finnes på nettstedet Reopen EU ved å søke på Romania.

Romania er tilknyttet EUs digitale koronasertifikatordning, men har sin egen inndeling av land ut fra covid-19-risiko i grønne, gule og røde land. En oppdatert liste over grønne, gule og røde land finnes på helsemyndighetenes nettsider.

Alle reisende til Romania må fylle ut et digitalt skjema senest 24 timer før ankomst via nettsiden Formular digital pentru intrarea in Romania

Personer fra grønne land er ikke omfattet av krav til covid-19-testing og karantene ved innreise.

Personer fra gule land skal som hovedregel i 14-dagers karatene ved innreise. Viktige unntak fra karantenekravet gjelder for personer som kan dokumentere at de oppfyller ett av følgende vilkår:

  • er fullvaksinerte (og har vært det i minst ti dager før innreise)
  • har hatt covid-19 de siste 180 dagene
  • har avlagt en negativ PCR-test tatt maks 72 timer før ankomst.

Personer fra røde land skal også som hovedregel i 14 dagers karantene. Unntak gjelder for personer som kan dokumentere at de oppfyller ett av følgende vilkår:

  • er fullvaksinerte (og har vært det i minst ti dager før innreise)
  • har hatt covid-19 de siste 180 dagene.

Når det gjelder røde land, er det ikke unntak fra karantene for personer som kan vise til en negativ covid-19-test. Både når det gjelder gule og røde land, er barn under tolv år unntatt fra krav om karantene og PCR-test. Barn mellom 12 og 16 år slipper karantene hvis de kan fremvise en negativ PCR-test.

Det er pga. omikron-viruset innført egne innreiserestriksjoner for personer som kommer fra visse afrikanske land. Se nærmere om dette på Re-open EU (europa.eu) eller Conditii intrare in Romania COVID-19 | Vezi ghid pe fiipregatit.ro.

Innreisereglene kan endres raskt, så den enkelte må selv følge med på rumenske myndigheters nettsider for oppdatert informasjon, eventuelt ved å kontakte sitt flyselskap eller turoperatør.

Lokale restriksjoner. Bruk av munnbind er obligatorisk innendørs på offentlige steder, for eksempel i butikker og kjøpesentre og på offentlig kommunikasjon, samt i tettbefolkede områder utendørs.

Begrensninger i adgangen til offentlige steder: I områder med høy smitte er det innført begrensninger i adgangen til spisesteder, kinoer, konserter og lignende. For å slippe inn, må man dokumentere at man enten er fullvaksinert eller har hatt covid-19 de siste 180 dagene eller at man har avlagt en negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 48 timer.

Sykdommer og sykehus. Man kan ringe 112 hvis man tror man har symptomer på koronaviruset og befinner seg i Romania.

Opphold i Romania utgjør ingen åpenbar helserisiko, men man bør merke seg at offentlig helsetilbud i Romania generelt er dårligere enn i Norge. Ved sykdom anbefales det å velge private helsetjenester. Romania har, ifølge Folkehelseinstituttet, høy forekomst av tuberkulose. Europeisk helsetrygdekort dekker offentlig helsetilbud, men ikke private klinikker. Det anbefales derfor å tegne reiseforsikring før man ankommer Romania.

Spesielle vaksiner er ikke nødvendig for å reise til Romania, men det gis generell anbefaling om å besøke hjemmesiden til Folkehelseinstituttet - FHI før reise til utlandet. Å være vaksinert mot covid-19 er en fordel.

Mathygienen er gjennomgående god på restauranter i midtre og øvre prissjikt.

Drikkevann. Vann fra kran bør ikke drikkes. Kildevann på flaske er anbefalt og tilgjengelig i alle dagligvarehandler og kiosker.

Romania har lite voldskriminalitet, men tyverier av bl.a. pass, penger o.l. kan forekomme. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man ta forholdsregler for å unngå lommetyver.

Bucuresti og andre rumenske storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og netter spesielt i enkelte områder, f.eks. området rundt jernbanestasjonen Gare de Nord og i de mange parkene i Bucuresti.  

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Antikviteter. Det er ikke lov til å ta med seg antikviteter fra havbunnen eller andre steder.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det rumenske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen via lokalbefolkningen og gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv og oversvømmelser. Det er risiko for jordskjelv i Romania, men disse er som regel små og ufarlige. Det siste alvorlige inntraff i 1977, med over 1.500 omkomne i Bucuresti.

Det er tidvis risiko for oversvømmelser, særlig gjelder dette i Nord-Romania. I fjellene i Transilvania er det i blant fare for snøskred midtvinters. Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter. 

Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar).

Skogbrann. Ifølge en rapport fra EU-kommisjonen ble 73.444 hektar skog rammet av branner i Romania i 2019.  Alle skadene har skjedd i beskyttede områder. På grunn av relativt tørt landskap og høye temperaturer er Romania utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være potensielt svært farlige, og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Meld fra til ambassaden eller konsulatet dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Nødtelefoner i Romania: 

Ambulanse 112,

Brann 112, 

Politi 112, 

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: Norway in Romania

Kontaktinformasjon for ambassaden:  

Åpningstider:  Mandag til torsdag kl. 09:00 – kl. 16:00
Fredag kl. 09:00 – kl. 15:30

Adresse: Strada George Enescu 11, 6th floor
Sector 1 010301 Bucharest: Tel.: +40 21 306 98 00
Fax: +40 21 306 98 90
e-mail: emb.bucharest@mfa.no

Kontaktinformasjon for honorært konsulat i Constanta : 

Åpningstider: Mandag til fredag  kl. 09:00 – kl. 17:00.
Adresse: B-dul Mamaia 251-253,
900559 Constanta, Romania: Tel.: +40 241 673737, Direkte: +40 341 407080
Telefaks: +40 241 673535
e-mail: Laurentiu.A.Lazar@barklav.ro

 

Romania. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Romania.