Romania - reiseinformasjon

De fleste reiser til Romania går trygt og uten spesielle problemer. Romania har lite voldskriminalitet, men tyverier av bl.a pass, penger o.l. kan forekomme. Reisende bør derfor være på vakt og ta sine forholdsregler. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Romania går trygt og uten spesielle problemer. Romania har lite voldskriminalitet, men tyverier av bl.a pass, penger o.l. kan forekomme. Reisende bør derfor være på vakt og ta sine forholdsregler.

Standarden på veiene i Romania er svært varierende og utenfor hovedveiene er kvaliteten varierende og tidvis dårlig. Selv om det stadig bygges ut flere motorveier bør en derfor utvise forsiktighet ved kjøring i mørket utenfor byene. Man bør også være oppmerksom på hest og kjerre og andre saktegående kjøretøy. Det er et aggressivt kjøremønster, med en av EUs høyeste ulykkesstatistikker.

Det er risiko for jordskjelv i Romania, men disse er som regel er små og ufarlige. Det siste alvorlige inntraff i 1977, med over 1500 omkomne i Bucuresti.

Det er tidvis risiko for oversvømmelser, særlig gjelder dette i Nord-Romania og i regionen Moldova. I fjellene i Transilvania er det i blant fare for snøskred midtvinters. Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter. 

Risiko for terrorhendelser i Romania anses som lav. I deler av Romania er forekomsten av løshunder utbredt. Disse er vanligvis ufarlige, men det bør utvises normal aktsomhet.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Romania oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Norske reisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring før avreise.

Nødtelefoner i Romania: Ambulanse 112, brann 112, politi 112, lege i Bucuresti (Medicover – privatklinikk som også har ambulanse) +4021 310 4040.

Vi oppfordrer til å kontakte ambassaden i krise- og nødstilfeller. Telefon: +40 21 306 98 00. E-post: emb.bucharest@mfa.no. Åpningstider mandag- torsdag: Kl. 09.00-16.00 og fredag kl. 09.00-15.30.

Utenfor ambassadens åpningstider kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf. +47 23 95 00 00. E-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Norske borgere trenger ikke visum for alminnelige korttidsopphold i Romania. Gyldig pass må medbringes ved innreise.

Norske statsborgere trenger ikke visum for turistreiser på inntil 90 dager. Ved lengre opphold anmodes man om å registrere seg hos utlendingskontoret (underlagt innenriksministeriet). 

Gyldig pass bør alltid medbringes for å kunne identifisere seg ved reise til Romania. Dersom det er behov for nødpass (pass med begrenset varighet og begrenset bruksområde), kan ambassaden utstede dette for hjemreise til Norge. Frastjålet pass skal anmeldes til nærmeste politistasjon..


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Myndighetene har opprettet et telefonnummer for informasjon om viruset (på rumensk) +40 8008 00358. Nødtelefonen i Romania er 112.

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. På nettsiden om koronavirus og reiser finner du svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus. Folkehelseinstituttet har en temaside om koronaviruset. Der finner du informasjon, nyheter, meldinger og dags- og ukesrapporter om koronaviruset.

Aktuelle lenker med informasjon fra rumenske myndigheter om situasjonen: Helseministeriet  Emergency Situation Department, innenriksministeriet (alle på rumensk)

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på WHO og ECDC sine nettsider.

***

Reise til Romania utgjør ingen åpenbar helserisiko. Man bør merke seg at offentlig helsetilbud i Romania generelt er av dårlig standard. Ved sykdom anbefales det å velge private helsetjenester.  

Det gis generell anbefaling om å besøke Folkehelseinstituttets nettsider før reise til utlandet. Spesielle vaksiner er ikke nødvendig for å reise til Romania, men det anbefales å ta kontakt med folkehelsestasjon før avreise dersom man planlegger langtidsopphold eller det foreligger spesielle omstendigheter.

Sykehusstandarden i Romania er generelt dårlig, men i de største byene finnes private klinikker med brukbar standard. Det finnes gode private tannlegeklinikker.

Romania har, ifølge Folkehelseinstituttet, høy forekomst av tuberkulose ( Land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose - FHI ). Mathygienen er gjennomgående god på restauranter i midtre og øvre prissjikt. Det anbefales å drikke flaskevann.

De vanligste medisiner er tilgjengelig i Romania. Tilgangen kan imidlertid være noe begrenset utenfor de største byene. Europeisk helsetrygdekort dekker offentlig helsetilbud, men ikke private klinikker. Det anbefales derfor å tegne forsikring før man ankommer Romania.


Praktisk informasjon

Strømnettspenninger er som i Norge – 220 volt, 50Hz. Telefonsystemet og mobiltelefonnettet fungerer godt. Retningsnummer for samtaler fra Norge til Romania er +40, prefiks til Bucuresti er 021. Tidsforskjell i forhold til Norge: +1 time (GMT +2). Det vil si at når klokken er 12.00 i Norge, er den 13.00 i Romania.

Internettdomene: .ro

Rumensk er offisielt språk i Romania. Dette er et latinsk språk, i likhet bl.a. med italiensk. Det er varierende engelskkunnskaper blant befolkningen. Yngre mennesker har vanligvis god kjennskap til engelsk, mens eldre mennesker i en del tilfeller foretrekker fransk. I enkelte landsdeler snakkes det også tysk og ungarsk.

Myntenheten er rumenske lei (ron). En lei er pr mars 2021 i overkant av to norske kroner.

Visa, Eurocard/Mastercard, AmEx er akseptert i de større byene. Ellers i landet må man bruke kontanter i forretninger og restauranter, mens de større hotellkjedene og internasjonale klesbutikker samt større restauranter aksepterer kredittkort. Minibanker er godt utbygd.

Bankene har ofte åpent fra 09.00-16.00. Alminnelig åpningstid for butikker er 09.00-21.00 eller 10.00-20.00. Kjøpesentre og større butikker har åpent også på søndager. Offentlige kontorer har åpent fra 08.00-16.00 eller 09.00-17.00.

Nasjonale helligdager: 1. og 2. januar, 1. og 2. påskedag (ortodoks påske), 1. mai, pinsemandag (ortodoks pinse), 15. august og 1. desember (nasjonaldag).

Det er ikke uvanlig å tipse på restaurant og i blant til taxisjåfører, men dette er ikke et krav.

Utlendinger må kunne identifisere seg på forespørsel og pass bør medbringes (eventuelt kopi).