Romania - reiseinformasjon

De fleste reiser til Romania går trygt og uten spesielle problemer. Romania har lite voldskriminalitet, men tyverier av bl.a pass, penger o.l. kan forekomme. Reisende bør derfor være på vakt og ta sine forholdsregler. For informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Romania kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet må være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Romania. 

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Romania, oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no   Reisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring før avreise.

Barn under 18. Hvis du reiser med barn under 18 år krever rumenske myndigheter at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen eksempel på en generell bekreftelse

Mistet pass. Hvis du mister pass eller nasjonalt ID-kort må du melde tapet til rumensk politi og kontakte ambassaden i Bucuresti. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Bucuresti og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Trafikk. Enkelte hovedveier er gode, men hovedvekten av mellomstore veier er smale, svingete og med dårlig standard. Man kan møte hest og kjerre på de fleste veiene. Enkelte biler mangler kjørelys, og man bør derfor være ekstra forsiktig i mørket. Romania ligger på topp hva gjelder bil- og trafikkulykker i EU. Norsk førerkort er gyldig i Romania.  

Valuta og banksystem. Dagens lei (entall leu, valutakode RON) ble innført i 2005 og er fullt konvertibel. Det er minibanker overalt. Betalingskort benyttes over hele landet. Dessverre er "tapping" nå svært vanlig.

Terror. Risiko for terrorhendelser i Romania anses som lav. I deler av Romania er forekomsten av løshunder utbredt. Disse er vanligvis ufarlige, men det bør utvises normal aktsomhet.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er sjelden i Bucuresti. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. I enkelte tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi.

Bading. Respekter advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold.

Koronavirus (covid-19). Covid-19 bestemmelser kan endres på kort varsel. Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge rumenske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Den rumenske informasjonstelefonen om viruset er kun på rumensk +40 8008 00358. Nødtelefonnummeret i Romania er 112.

Innreiserestriksjoner. Alle reisende til Romania må fylle ut et digitalt skjema før ankomst. Det er viktig at skjemaet fylles ut riktig. Du finner skjemaet her:  Acasă | Covid-Safe@Frontieră (stsisp.ro)

Norge står fortsatt på listen file (cnscbt.ro) over land som slipper karantene, men man må ikke vise tegn på feber ved ankomst. Man kan bli tatt ut til en hurtigtest (Covid-19 Rapid Test) ved ankomst.

Alle reisende som ankommer til Romania fra land med høy smitte må fremvise dokumentasjon på negativ covid-19-test, som er tatt mindre enn 72 timer før ankomst. Det er 14 dagers karanteneplikt for reisende fra disse landene. Se file (cnscbt.ro)

Annen informasjon (mange nettsider er kun på rumensk):

 

Lokale restriksjoner. Romania har gjenåpnet. Det er lettelser av en rekke restriksjoner fra 15. mai, særlig utendørs. Nye virusmutanter kan true gjenåpningen av covid-19 bestemmelser. Reisende bør derfor holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge rumenske myndigheters råd, veiledning og anvisninger.

  • Munnbind er fortsatt påbudt inne på offentlige steder over hele landet, for alle over 5 år, som f.eks. i butikker og på kjøpesentrene.
  • Munnbind er fortsatt påbudt utendørs i tett befolkede område som markeder, messer, loppemarkeder samt på offentlige transportmidler.
  • Alle butikker, næringsvirksomhet og lignende har åpnet.
  • Kafeer og Restauranter har åpnet, men med begrenset kapasitet.

 

Sykdommer og sykehus. Man kan ringe +40 8008 00358  hvis du tror du har symptomer på koronaviruset og befinner deg i Romania.

Opphold i Romania utgjør ingen åpenbar helserisiko, men man bør merke seg at offentlig helsetilbud i Romania generelt er dårligere enn i Norge. Ved sykdom anbefales det å velge private helsetjenester. Romania har, ifølge Folkehelseinstituttet, høy forekomst av tuberkulose . Europeisk helsetrygdekort dekker offentlig helsetilbud, men ikke private klinikker. Det anbefales derfor å tegne reiseforsikring før man ankommer Romania. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales.

Spesielle vaksiner er ikke nødvendig for å reise til Romania, men det gis generell anbefaling om å besøke hjemmesiden til  Folkehelseinstituttet - FHI før reise til utlandet.

Mathygienen er gjennomgående god på restauranter i midtre og øvre prissjikt.

Drikkevann. Vann fra kran bør ikke drikkes. Kildevann på flaske er anbefalt og tilgjengelig i alle dagligvarehandler og kiosker.

Romania har lite voldskriminalitet, men tyverier av bl.a. pass, penger o.l. kan forekomme. På turiststeder, offentlig transport og i storbyer bør man ta forholdsregler for å unngå lommetyver.

Bucuresti og andre rumenske storbyer er relativt trygge å ferdes i, men som i alle storbyer bør man vise aktsomhet på kvelder og netter spesielt i enkelte områder, f.eks. området rundt jernbanestasjonen Gare de Nord og i de mange parkene i Bucuresti.  

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Antikviteter. Det er ikke lov til å ta med seg antikviteter fra havbunnen eller andre steder.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det rumenske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen via lokalbefolkningen og gjennom internett, tv og radio.

Jordskjelv og oversvømmelser. Det er risiko for jordskjelv i Romania, men disse er som regel små og ufarlige. Det siste alvorlige inntraff i 1977, med over 1.500 omkomne i Bucuresti.

Det er tidvis risiko for oversvømmelser, særlig gjelder dette i Nord-Romania. I fjellene i Transilvania er det i blant fare for snøskred midtvinters. Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter. 

Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv (se Norsar).

Skogbrann. Ifølge en rapport fra EU-kommisjonen ble 73.444 hektar skog rammet av branner i Romania i 2019.  Alle skadene har skjedd i beskyttede områder. På grunn av relativt tørt landskap og høye temperaturer er Romania utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være potensielt svært farlige, og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Meld fra til ambassaden eller konsulatet dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Nødtelefoner i Romania: 

Ambulanse 112,

Brann 112, 

Politi 112, 

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: Norway in Romania

Kontaktinformasjon for ambassaden:  

Åpningstider:  Mandag til torsdag kl. 09:00 – kl. 16:00
Fredag kl. 09:00 – kl. 15:30

Adresse: Strada George Enescu 11, 6th floor
Sector 1 010301 Bucharest: Tel.: +40 21 306 98 00
Fax: +40 21 306 98 90
e-mail: emb.bucharest@mfa.no

Kontaktinformasjon for honorært konsulat i Constanta : 

Åpningstider: Mandag til fredag  kl. 09:00 – kl. 17:00.
Adresse: B-dul Mamaia 251-253,
900559 Constanta, Romania: Tel.: +40 241 673737, Direkte: +40 341 407080
Telefaks: +40 241 673535
e-mail: Laurentiu.A.Lazar@barklav.ro

 

Romania. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Romania.