Romania - reiseinformasjon

Covid-19-spesifikke innreiseregler og andre korona-restriksjoner ble opphevet 9. mars 2022.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Det har kommet store flyktningestrømmer over grensen fra Ukraina til Romania og fra Ukraina via Moldova til Romania. På det rumenske grensepolitiets nettsider finner man en oversikt over grensepasseringssteder inn til Romania. Ventetiden som er oppgitt, er gjennomsnittlig ventetid i en normalsituasjon, og tar ikke hensyn til mulig kø på andre siden av grensen.

Husk pass eller ID kort med reiserett. For innreise til  Romania kreves norsk pass, nødpass eller ID-kort med reiserett. Passet, eller ID-kortet, må være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Romania.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Romania, oppfordres til å registrere seg på www.reiseregistrering.no. Reisende oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring før avreise.

Barn under 18. Hvis du reiser med barn under 18 år, krever rumenske myndigheter at familieforhold dokumenteres. Når kun den ene av foreldrene reiser med barnet, kan det kreves en bekreftet fullmakt fra den av foreldrene som ikke er med på reisen. Dersom barna reiser alene, kan det kreves en bekreftelse på at reisen og oppholdet er godkjent av barnas foreldre. Kopi av foreldrenes pass bør legges ved bekreftelsen eksempel på en generell bekreftelse.

Mistet pass. Hvis du mister pass eller nasjonalt ID-kort må du melde tapet til rumensk politi og kontakte ambassaden i Bucuresti. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Bucuresti og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

Trafikk. Enkelte hovedveier er gode, men hovedvekten av mellomstore veier er smale, svingete og med dårlig standard. Man kan møte hest og kjerre på de fleste veiene. Romania ligger på topp hva gjelder bil- og trafikkulykker i EU. Norsk førerkort er gyldig i Romania.

Valuta og banksystem. Dagens lei (entall leu, valutakode RON) ble innført i 2005 og er fullt konvertibel. Det er minibanker overalt. Betalingskort benyttes over hele landet.

Terror. Risiko for terrorhendelser i Romania anses som lav. I deler av Romania er forekomsten av løshunder utbredt. Disse er vanligvis ufarlige, men det bør utvises normal aktsomhet.

Demonstrasjoner. Politiske markeringer og demonstrasjoner er sjelden i Bucuresti. Det oppfordres til å utvise aktsomhet knyttet til demonstrasjoner og ikke oppsøke dem. I enkelte tilfeller kan disse bli voldelige og føre til sammenstøt med politi.

Bading. Respekter advarsler på strender knyttet til strøm- og vindforhold.

Atomberedskap. Mange er bekymret over krigshandlinger nær ukrainske kjernekraftverk. Vi anbefaler at norske borgere som befinner seg i Romania, orienterer seg om situasjonen og følger råd fra lokale myndigheter. Du kan finne oppdatert informasjon om atomsikkerhet og atomberedskap i Romania på det rumenske miljødirektoratet (ANPM) sine nettsider under «radioactivitate». På ANPMs nettsider finner du blant annet en oppdatert oversikt over graden av radioaktivitet i ulike områder i Romania.

Koronavirus (covid-19). Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge rumenske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Relevant informasjon fra rumenske myndigheter finnes blant annet på gov.ro/ro/masuri (men bare på rumensk). Den frivillige organisasjonen Code for Romania har i samarbeid med rumenske myndigheter også etablert en dedikert covid-19-side: Toate informațiile de care ai nevoie (bare på rumensk).

Covid-19-relaterte innreiserestriksjoner: Informasjon om covid-19-relaterte innreiseregler til Romania fra rumenske myndigheter finnes på: Conditii intrare in Romania (bare på rumensk). Informasjon om innreisereglene på engelsk finnes på nettstedet Reopen EU ved å søke på Romania. Alle innreiseregler knyttet til covid-19 (krav om koronasertifikat og/eller negativ PCR-test, innreisekarantene og digitalt innreiseskjema) ble opphevet 9. mars 2022.

Innreisereglene kan endres raskt, så den enkelte må selv følge med på rumenske myndigheters nettsider for oppdatert informasjon, eventuelt ved å kontakte sitt flyselskap eller turoperatør.

Lokale covid-19-restriksjoner: Informasjon om lokale covid-19-restriksjoner finnes på Reopen EU ved å søke på Romania under rubrikken nasjonale helsetiltak (national health measures). Alle lokale covid-19-restriksjoner (som påbud om munnbind og krav om koronasertifikat eller negative covid-19- test for adgang til offentlige steder) ble opphevet 9. mars 2022. Bruk av munnbind er fortsatt anbefalt på folksomme offentlige steder. Når det gjelder påbud om smittekarantene ved covid-19-smitte, se Reopen EU under nasjonale helsetiltak (national health measures).

Sykdommer og sykehus. Man kan ringe 112 hvis man har behov for akutt helsehjelp. Opphold i Romania utgjør ingen åpenbar helserisiko, men man bør merke seg at det offentlige helsetilbudet generelt er dårligere enn i Norge. Ved sykdom anbefales det å velge private helsetjenester. Romania har, ifølge Folkehelseinstituttet, høy forekomst av tuberkulose. Romania er også et land hvor det er høy risiko for rabies. Europeisk helsetrygdekort dekker offentlig helsetilbud, men ikke private klinikker. Det anbefales derfor å tegne reiseforsikring før man ankommer Romania.

Spesielle vaksiner er ikke nødvendig for å reise til Romania, men det gis generell anbefaling om å besøke hjemmesiden til Folkehelseinstituttet - FHI før reise til utlandet. Å være vaksinert mot covid-19 er en fordel.

Mathygienen er gjennomgående god på restauranter i midtre og øvre prissjikt.

Drikkevann. Vann fra kran bør ikke drikkes. Kildevann på flaske er anbefalt og tilgjengelig i alle dagligvarehandler og kiosker.

Romania har lite voldskriminalitet, men tyverier av bl.a. pass, mobil og penger kan som i andre land forekomme. Bucuresti og andre rumenske storbyer er relativt trygge å ferdes i, men man bør utvise generell aktsomhet spesielt på kvelder og netter og i enkelte områder, f.eks. rundt jernbanestasjonen Gare de Nord i Bucuresti.  

Narkotika. Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff. Det samme gjelder kjøring i ruspåvirket tilstand.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det rumenske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen og følg med på internett, tv og radio.

Jordskjelv, oversvømmelser og snøskred. Det er risiko for jordskjelv i Romania, men disse er som regel små og ufarlige. Det siste alvorlige inntraff i 1977, med over 1.500 omkomne i Bucuresti. Det er lurt å gjøre seg kjent med hvilke forholdsregler som bør tas i forkant av, under og i etterkant av jordskjelv .

Det er tidvis risiko for oversvømmelser. I fjellene i Transilvania er det i blant fare for snøskred midtvinters. Det er viktig å følge anvisninger og anbefalinger fra lokale myndigheter. 

Skogbrann. På grunn av relativt tørt landskap og høye temperaturer er Romania utsatt for skogbranner. Skogbranner skjer spesielt i sommerhalvåret, men ikke utelukkende. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind. Skogbranner kan være potensielt svært farlige, og det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig.

Meld fra til ambassaden eller konsulatet dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

LHBT+-reisende: Homofili har vært lovlig i Romania siden 1996. Siden den gang har Romania gjort store fremskritt når det gjelder respekt for LHBT+-personers rettigheter. Det avholdes årlig Pride-festivaler i de største byene. Det rumenske samfunnet er imidlertid mer konservativt enn det norske når det gjelder sosial aksept av LHBT+-personer. Personer som viser åpent at de er homofile, lesbiske, bifile eller transpersoner, kan derfor oppleve uønsket oppmerksomhet, særlig på landsbygda.

Nødtelefoner i Romania: 

Ambulanse 112,

Brann 112, 

Politi 112, 

UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: Norway in Romania

Kontaktinformasjon for ambassaden:  

Åpningstider:  Mandag til torsdag kl. 09:00 – kl. 16:00
Fredag kl. 09:00 – kl. 15:30

Adresse: Strada George Enescu 11, 6th floor
Sector 1 010301 Bucharest: Tel.: +40 21 306 98 00
Fax: +40 21 306 98 90
e-mail: emb.bucharest@mfa.no

Kontaktinformasjon for honorært konsulat i Constanta : 

Åpningstider: Mandag til fredag  kl. 09:00 – kl. 17:00.
Adresse: B-dul Mamaia 251-253,
900559 Constanta, Romania: Tel.: +40 241 673737, Direkte: +40 341 407080
Telefaks: +40 241 673535
e-mail: Laurentiu.A.Lazar@barklav.ro

 

Romania. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Romania.