Seychellene - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Kenya

Reisende fra Norge er fritatt fra innreisekarantene dersom man kan fremlegge en negativ PCR basert covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer. For mer informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Visum: Det er ingen visumplikt for norske borgere til Seychellene.

Mistet pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til politiet og kontakte ambassaden i Nairobi.

Trafikk: Veistandarden er dårlig i store deler av landet. Ikke etterlat verdisaker i parkerte biler.

Piratvirksomhet: Det har vært nedgang i tilfeller av somaliske pirater som angriper skip og andre fartøy. Dette skyldes i stor grad tiltak som patruljering av internasjonale marinestyrker og væpnede vakter om bord på kommersielle skip. Små, private fartøyer er fremdeles utsatt, og turister i båt anbefales å holde seg nær kysten.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge Seychellenes myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. 

Innreiserestriksjoner: Seychelles International Airport er åpen for kommersielle flyvninger, og Seychellene tillater innreise fra de fleste land. I tillegg inneholder nettsidene til turistdepartementet informasjon om en rekke tilleggsvilkår som gjelder for innreise og det videre oppholdet på Seychellene. Alle reisende må søke om innreisetillatelse på forhånd ved å fylle ut et elektronisk søknadsskjema. Reisende må booke overnatting på forhånd for hele oppholdet på Seychellene, og man kan kun benytte seg av hoteller eller overnattingssteder som er godkjent av myndighetene. Det forutsettes at de reisende setter seg godt inn i de til enhver tid gjeldende bestemmelser. I tillegg til opplysningene fra turistdepartementet, anbefales det å følge med på nettsidene til Seychellenes utenriksdepartement.

Koronatest: Reisende som er fullvaksinerte er unntatt fra kravet om å fremvise negativ PCR test. Det er krav om negativ PCR-basert covid-19-test som er tatt innen 72 timer fra når reisen startet dersom man er uvaksinert eller halvvaksinert.

Innreisekarantene og unntak: Reisende fra Norge er fritatt fra innreisekarantene dersom man er fullvaksinert eller kan fremlegge en negativ PCR basert covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer. Reisende må booke overnatting på forhånd for hele oppholdet på Seychellene, og man kan kun benytte seg av hoteller eller overnattingssteder som er godkjent av myndighetene.

Lokale restriksjoner: Det er obligatorisk å ha på seg munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Sykdommer: Før avreise til Seychellene anbefales det å kontakte Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning.

Norske borgere oppfordres til å utvise normal aktsomhet i forbindelse med reise og opphold på øystaten. Faren for å bli utsatt for lommetyveri, veskenapping, overfall og ran er noe større i Seychellene enn i Norge. Pass på verdisaker og reisedokumenter.

Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff.

Nødtelefoner : 999

Nødsituasjon: I en krise eller -nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på følgende telefonnummer:

  • Kenyansk nummer: +254 20 425 1000
  • Fra Norge: +47 23 95 76 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på:

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden  

 

Seychellene. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Seychellene.