Velg land

Seychellene - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Kenya

Det er ingen visumplikt for norske borgere til Seychellene, men alle reisende må registrere sin inn-/utreise på immigrasjonsmyndighetenes hjemmeside. Se nærmere om dette under.

Du anbefales å laste ned UDs app "Reiseklar". Her får du reiseinformasjon og kan registrere reisen din. Dersom du aktiverer varslinger og stedtjenester, vil Reiseklar sende deg varsler, for eksempel når det skjer hendelser i det landet du befinner deg i.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. 

Du må registrere innreise/utreise på immigrasjons myndighetenes hjemmeside av  se nettsiden Seychelles Immigration website.
Reisende må booke overnatting på forhånd for hele oppholdet på Seychellene, og man kan kun benytte seg av hoteller eller overnattingssteder som er godkjent av myndighetene. Det forutsettes at de reisende setter seg godt inn i de til enhver tid gjeldende bestemmelser.

Pass. For innreise til Seychellene kreves norsk pass. Passet må være gyldig i oppholdets varighet og inntil den reisende er tilbake til returdestinasjonen. Ta kopi av passet og billetten din og oppbevar dette separat fra originalene (f.eks. bilde på mobiltelefonen). Pass alltid godt på passet ditt.

Mistet pass: Hvis du mister eller får passet ditt stjålet, må du rapportere tapet umiddelbart til lokalt politiet, og kontakte ambassaden i Nairobi.  Se nærmere om kravene for utstedelse av midlertidig pass: Midlertidig pass (før kalt nødpass) - Norway in Kenya

Trafikk: Veistandarden er dårlig i store deler av landet. Ikke etterlat verdisaker i parkerte biler.

Piratvirksomhet: Det har vært nedgang i tilfeller av somaliske pirater som angriper skip og andre fartøy. Dette skyldes i stor grad tiltak som patruljering av internasjonale marinestyrker og væpnede vakter om bord på kommersielle skip. Små, private fartøyer er fremdeles utsatt, og turister i båt anbefales å holde seg nær kysten.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge Seychellenes myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Home - Ministry of Health - Seychelles

***

Sykdommer: Før avreise til Seychellene anbefales det å kontakte Folkehelseinstituttet for offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning.

Norske borgere oppfordres til å utvise normal aktsomhet i forbindelse med reise og opphold på øystaten. Faren for å bli utsatt for lommetyveri, veskenapping, overfall og ran er noe større i Seychellene enn i Norge. Pass på verdisaker og reisedokumenter.

Smugling, bruk og oppbevaring av narkotika ansees som alvorlige lovbrudd og medfører streng straff.

Nødtelefoner : 999

Nødsituasjon: I en krise eller -nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden på følgende telefonnummer:

  • Kenyansk nummer: +254 20 425 1000
  • Fra Norge: +47 23 95 76 00

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på:

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon for ambassaden  

 

Seychellene. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Seychellene.