Sør-Afrika - reiseinformasjon

I Sør-Afrika bør du, på grunn av risikoen for voldelig kriminalitet, til enhver tid være oppmerksom på din personlige sikkerhet. De fleste reiser går imidlertid problemfritt. Sør-Afrika har opphevet restriksjonene knyttet til covid-19.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet om «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien. 

Pass. For innreise i Sør-Afrika kreves norsk maskinlesbart pass (nødpass aksepteres ikke). Ved innreise i Sør-Afrika anbefales at ditt pass er gyldig i minst seks måneder. Passet må være gyldig i minimum 30 dager etter at besøket forventes avsluttet, og må inneholde minst to blanke sider, jfr. Immigration Regulations. Det har imidlertid forekommet at enkelte immigrasjonstjenestemenn krever at passet er gyldig i minst seks måneder ved innreise. For å unngå problemer, anbefales det at passet er gyldig i minst seks måneder.

Visum. Det er ikke krav om visum for norske borgere for besøk inntil 90 dager, jfr. Sør-Afrikas innreisesider.

Mindreårige. Mindreårige som reiser alene må ha med fødselsattest med apostille og samtykkeerklæring fra foreldrene, samt sertifisert kopi av passene til foreldrene. Samtykkeerklæringen må være stemplet av Sør-Afrikas ambassade i Oslo eller annen sør-afrikansk myndighet. Du finner samtykkeerklæringen her

Mistet pass. Hvis du mister pass eller oppholdskort må du melde tapet til sørafrikansk politi og kontakte ambassaden i Pretoria. 

Gulfebervaksine. Dersom du ankommer Sør-Afrika fra et annet afrikansk land, kan du bli bedt om å dokumentere at du har gyldig gulfebervaksine.

Reiseforsikring. Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret under reisen.

Når du reiser til Sør-Afrika, bør du til enhver tid være oppmerksom på din personlige sikkerhet. Dette på grunn av faren for voldelig kriminalitet, herunder væpnet ran, overfall, bilkapring og tyveri. De fleste norske borgere har imidlertid ingen problemer under besøk i landet.

Det er regelmessig demonstrasjoner i Sør-Afrika, som kan bli voldelige. Du bør overvåke lokale og sosiale medier for oppdateringer, og unngå områder der opptøyer finner sted.

Trafikk. Ulykkesstatistikken er høy. Mange sjåfører kjører uvørent og vogntog er gjerne over- eller feillastet. Man bør ikke kjøre etter mørkets frembrudd.

Sertifikat: I tillegg til gyldig norsk sertifikat er det påkrevd at man har internasjonalt førerkort om man vil kjøre bil ved besøk i Sør-Afrika.  

Transport: Å reise med lokaltog i og rundt de største byene anbefales ikke på grunn av kriminalitet. Minibuss-taxier anbefales av sikkerhetsgrunner ikke benyttet. Ved ankomst til flyplassene bør du spørre etter skranke for autoriserte drosjer.  Bildelingstjenesten Uber anses av mange som et tryggere alternativ til drosjer.

Terror. Risikoen for terrorhendelser i Sør-Afrika ansees som lav. Samtidig er det økende terrorfare på det afrikanske kontinentet.

Demonstrasjoner. Besøkende som opplever demonstrasjoner bør holde avstand og følge råd fra lokalt politi.

Strømkutt. Strømforsyningssituasjonen er krevende. Strømkutt (såkalt «loadshedding») kan forekomme.

Tørke og oversvømmelser. Sør-Afrika har ofte vært rammet av tørke og oversvømmelser. Det er hyppighet av branner over store områder i tørre perioder

Bading. Bading på strendene bør begrenses til avgrensede områder med badevakter, særlig på grunn av farlige strømninger, men også fare for hai.

Lover og regler: Smugling og bruk av narkotika kan gi høye straffer. Promillegrensen er 0.05 prosent og håndheves.

Koronavirus (covid-19): Fra og med 22. juni 2022 har sørafrikanske myndigheter opphevet alle restriksjoner knyttet til covid-19.

***

Hiv/aids. Hiv/aids er et betydelig problem med fem-seks millioner hiv-positive. 

Tuberkulose. Tuberkulose er et problem i Sør-Afrika, men ikke i typiske turistområder.

Malaria. Malaria forekommer i noen begrensede områder som Krugerparken og nordlige grenseområder. Malariamedisin bør vurderes dersom man skal oppholde seg i slike områder.

Sykdommer/vaksine. Bilharzia-parasitten er et utbredt problem og bading i innlandsvann kan medføre risiko for smitte.

Det anbefales å søke råd hos lege før avreise for å avklare vaksinasjonsbehov. Se også nettsidene til  Folkehelseinstituttet - FHI for oppdatert informasjon.

Private sykehus holder meget bra standard. Behandling kan imidlertid fort bli kostbar, så det er viktig å ha reiseforsikring i orden. 

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes, man smaker gjerne av klor.

Kriminalitet. Kriminaliteten i landet er svært høy, og alle bør ta forholdsregler mot tyveri, ran, bilkapring og minibanksvindel.

Ring politiet på 10111 eller 112 ved tegn på fare. Mobildekningen er god i større byer, men kan være uregelmessig på avsidesliggende steder.

Risikoen for voldskriminalitet for besøkende til de større turistmålene er generelt lav. Politiet prioriterer å beskytte turister. Politiets ressurser er imidlertid begrenset og du bør være årvåken.

De mest voldelige forbrytelsene skjer ofte i townships i utkanten av større byer og isolerte områder, men voldkriminalitet er ikke begrenset til disse områdene. Voldelig kriminalitet, inkludert drap, voldtekt, seksuelle overgrep og ran, kan finne sted hvor som helst, også på offentlige områder. Dersom du velger å besøke en township, bør du bruke en pålitelig reiseleder.

Generelt er det mye kriminalitet i sentrale forretningsdistrikt (CBD) i større byer.

Ved vandring i nasjonalparker anbefaler sørafrikanske myndigheter South African National Parks - SANParks - Official Website - Accommodation, Activities, Prices, Reservations at du går i grupper på fire eller flere og holder deg til populære stier. Innbyggere i Cape Town bruker sosiale medier (meet up, Facebook) for å koordinere fotturer i større grupper. Unngå isolerte strender og piknikplasser.

Bilkapring og ran er utbredt, spesielt etter mørkets frembrudd. Hold deg til hovedveier og parker i godt opplyste områder. Sårbare områder inkluderer, men er ikke begrenset til: trafikklys, veikryss, bensinstasjoner og når du nærmer deg eller kjører ut fra innkjørsler. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine.

Det siste året har antall kidnappinger økt i hele Sør-Afrika. Som oftest for økonomisk vinning.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det sørafrikanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. National Disaster Management Centre (ndmc.gov.za). Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Sør-Afrika oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no .

Nasjonalt nødnummer: 112 (fra mobiltelefon) og gjelder alle typer nødsituasjoner. Ambulanse: Netcare (privat, anbefales) 082 911/010 209 8387 eller 10117 (offentlig). Politi: 10111

I krise og nødsituasjon kan ambassaden i Pretoria kontaktes på tlf: +27 12 364 3700.

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside Norway in South Africa

 

Sør-Afrika. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sør-Afrika.