Sør-Afrika - reiseinformasjon

Omikron-varianten av koronaviruset er påvist i Sør-Afrika og har ført til innreiserestriksjoner i flere europeiske land, samt at flere flyselskap midlertidig innstiller flyvninger fra Sør-Afrika. Følg nyhetene og kontakt ditt reisebyrå eller flyselskap for å avklare om dette får betydning for din hjemreise til Norge. Lufthansa og KLM har opprettholdt flyvninger fra Johannesburg og Cape Town til Europa. Det vises ellers til kapitlene Innreise, Helse og Sikkerhet.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. NOVEMBER 2021 - FORTSATT GYLDIG

Reiseråd for Sør-Afrika

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til Sør Afrika.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet om «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien. Omikron-varianten av koronaviruset er påvist i Sør-Afrika. Flere flyselskap har midlertidig innstilt flyvninger fra Sør-Afrika.

Pass. For innreise i Sør-Afrika kreves norsk maskinlesbart pass (nødpass aksepteres ikke). Passet må være gyldig i minimum 30 dager etter at besøket forventes avsluttet, og må inneholde minst to blanke sider, jfr. Immigration Regulations.

Visum. Det er normalt ikke krav om visum for norske borgere for besøk inntil 90 dager, jfr. Sør-Afrikas innreisesider.

Mindreårige. Mindreårige som reiser alene må ha med fødselsattest med apostille og samtykkeerklæring fra foreldrene, samt sertifisert kopi av passene til foreldrene. Samtykkeerklæringen må være stemplet av Sør-Afrikas ambassade i Oslo eller annen sør-afrikansk myndighet. Du finner samtykkeerklæringen her

Mistet pass. Hvis du mister pass eller oppholdskort må du melde tapet til sørafrikansk politi og kontakte ambassaden i Pretoria. 

Gulfebervaksine. Dersom du ankommer Sør-Afrika fra et annet afrikansk land, kan du bli bedt om å dokumentere at du har gyldig gulfebervaksine.

Reiseforsikring. Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret under reisen.

Det er regelmessig demonstrasjoner i Sør-Afrika, som kan bli voldelige. Etter at tidligere president Zuma ble fengslet 8. juli 2021 var provinsene KwaZulu-Natal og Gauteng, særlig KwaZulu-Natal, preget av opptøyer, plyndring og brannstiftelser. Myndighetene har utplassert militære i de berørte områdene for, i samarbeid med politiet, å gjenopprette ro og orden. Situasjonen ser ut til å ha roet seg.

Du bør imidlertid overvåke lokale og sosiale medier for oppdateringer, og unngå områder der opptøyer finner sted.

Trafikk. Ulykkesstatistikken er høy. Mange sjåfører kjører uvørent og vogntog er gjerne over- eller feillastet. Man bør ikke kjøre etter mørkets frembrudd.

Sertifikat: I tillegg til gyldig norsk sertifikat er det påkrevd at man har internasjonalt førerkort om man vil kjøre bil ved besøk i Sør-Afrika.  

Transport: Å reise med lokaltog i og rundt de største byene anbefales ikke på grunn av kriminalitet. Minibuss-taxier anbefales av sikkerhetsgrunner ikke benyttet. Ved ankomst til flyplassene bør du spørre etter skranke for autoriserte drosjer.  Bildelingstjenesten Uber anses av mange som et tryggere alternativ til drosjer.

Terror. Risikoen for terrorhendelser i Sør-Afrika ansees som lav. Samtidig er det økende terrorfare på det afrikanske kontinentet.

Demonstrasjoner. Besøkende som opplever demonstrasjoner bør holde avstand og følge råd fra lokalt politi.

Strømkutt. Strømforsyningssituasjonen er krevende. Strømkutt (såkalt «loadshedding») kan forekomme.

Tørke og oversvømmelser. Sør-Afrika har ofte vært rammet av tørke og oversvømmelser. Det er hyppighet av branner over store områder i tørre perioder

Bading. Bading på strendene bør begrenses til avgrensede områder med badevakter, særlig på grunn av farlige strømninger, men også fare for hai.

Lover og regler: Smugling og bruk av narkotika kan gi høye straffer. Promillegrensen er 0.05 prosent og håndheves.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg og følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg. Omikron-varianten av koronaviruset er påvist i Sør-Afrika. Den fjerde smittebølgen er forventet i begynnelsen av desember 2021. For informasjon fra sørafrikanske myndigheter, se Covid-19 Corona Virus South African Resource Portal. Lenke til koronatelefonen i Sør-Afrika Contact Information - SA Corona Virus Online Portal  Dersom du tester positivt for covid-19 under oppholdet i Sør-Afrika, se lenke til informasjon om hvordan du må forholde deg I tested positive for Covid-19, what now? - NICD

Helseskjema: Ved grensepassering er det krav om å fylle ut et helseskjema.

Koronatest: For innreise til Sør-Afrika må det fremvises negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer før avreise. 

Munnbind. Bruk av munnbind er obligatorisk.

Portforbud.  Det er portforbud mellom klokken 24 og 04.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Hiv/aids. Hiv/aids er et betydelig problem med fem-seks millioner hiv-positive. 

Tuberkulose. Tuberkulose er et problem i Sør-Afrika, men ikke i typiske turistområder.

Malaria. Malaria forekommer i noen begrensede områder som Krügerparken og nordlige grenseområder. Malariamedisin bør vurderes dersom man skal oppholde seg i slike områder.

Sykdommer/vaksine. Bilharzia-parasitten er et utbredt problem og bading i innlandsvann kan medføre risiko for smitte.

Det anbefales å søke råd hos lege før avreise for å avklare vaksinasjonsbehov. Se også nettsidene til  Folkehelseinstituttet - FHI for oppdatert informasjon.

Private sykehus holder meget bra standard. Behandling kan imidlertid fort bli kostbar, så det er viktig å ha reiseforsikring i orden. 

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes, man smaker gjerne av klor.

Kriminalitet. Kriminaliteten i landet er svært høy, og alle bør ta forholdsregler mot tyveri, ran, bilkapring og minibanksvindel.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det sørafrikanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. National Disaster Management Centre (ndmc.gov.za). Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Sør-Afrika oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no .

Nasjonalt nødnummer: 112 (fra mobiltelefon) og gjelder alle typer nødsituasjoner. Ambulanse: Netcare (privat, anbefales) 082 911/010 209 8387 eller 10117 (offentlig). Politi: 10111

I krise og nødsituasjon kan ambassaden i Pretoria kontaktes på tlf: +27 12 364 3700.

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside Norway in South Africa

 

Sør-Afrika. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sør-Afrika.