Sør-Afrika - reiseinformasjon

Det er en ny bølge av covid-19 i Sør-Afrika. De fleste tilfeller er forårsaket av en ny variant som kan være mer smittsom. Flere flyselskap, herunder store transittdestinasjoner, kansellerer flyreiser til/fra Sør-Afrika. Dersom du har reservert billett,bør du sjekke med flyselskapet ditt om flyvningen vil finne sted. Beredskapsnivået er på nivå en (nivå fem er det strengeste). Det vises ellers til kapitlene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 3. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Sør-Afrika er et populært, vakkert og mangfoldig turistland. De fleste reiser til utlandet, også til Sør-Afrika, går trygt og uten spesielle problemer. Imidlertid kan reisende bli utsatt for ubehagelige overraskelser, vold og annen kriminalitet, som er svært utbredt i Sør-Afrika.

Norges ambassade til Sør-Afrika ligger i Pretoria. I tillegg har Norge honorære konsulater i Cape Town og Durban. For detaljer se ambassadens nettsider.

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Risikoen for terrorhendelser i Sør-Afrika ansees som lav. Samtidig er det økende terrorfare på det afrikanske kontinentet, og da særlig mot vestlige terrormål eller områder der vestlige turister oppholder seg - som for eksempel store kjøpesentre.

Kriminaliteten i landet er svært høy, og alle bør ta forholdsregler mot tyveri, ran, bilkapring og minibanksvindel. Reisende bør være på vakt og forhøre seg med lokalkjente. Det er samtidig viktig å merke seg at det meste av den voldelige kriminaliteten (særlig mord og voldtekt) skjer utenfor typiske turistområder og rammer først og fremst den fattige majoriteten. Turister rammes imidlertid også.

Alle bør ta forholdsregler mot bilkapring, som er relativt utbredt i de store byene i Sør-Afrika (særlig Johannesburg/Pretoria/Cape Town). De fleste skjer på vei inn/på vei ut av innkjørsler hjemme og ved trafikklys, og kan skje til alle døgnets tider. Man bør være årvåken når man nærmer seg lyskryss, og alltid ha låste dører og stengte vinduer. Det er viktig at man aldri lar verdisaker (blant annet mobiltelefoner) ligge synlig i bilen. Lås alltid vesker og annet inn i bagasjerommet.

I tilfelle du opplever forsøk på bilkapring, bør du ikke gjøre motstand. Mange unngår å kjøre etter mørkets frembrudd. Det er tilrådelig å forhøre seg med kjentfolk om forholdene lokalt i de områdene hvor man ferdes. Man bør ikke stoppe for andre biler med tekniske eller andre problemer (ulykker), men rapportere slike hendelser til politiet. Parker i godt opplyste områder og unngå rasteplasser langs veien. Ingen bør dra på egenhånd til township uten guide med godkjenning fra turistkontoret.

Du bør også være på vakt mot ran og forsøk på å stjele vesker og lommebøker. Det anbefales ikke å gå i sentrum i Sør-Afrikas største byer etter mørkets frembrudd, på søndager eller helligdager. Ekstra årvåkenhet på flyplassene og i store folkemengder anbefales også.

Oppbevar passet på et sikkert sted. Ha alltid kopi av pass og reiseforsikring på deg.

Minibank- og kredittkortsvindel er utbredt, særlig i Cape Town. Et godt råd er alltid å være to når du skal ta ut penger fra minibank. Unngå minibanker i folketomme områder. Ta aldri mot hjelp fra fremmede ved minibanker. Bruk en annen minibank dersom det oppstår uvanlige tekniske problemer og/eller folk i køen tilbyr hjelp. Gi aldri fra deg kredittkortet eller la det komme ut av syne. Be alltid om at restauranter bringer betalingsmaskinen til deg, eller bli med personalet.

Spør hotellet eller gjestehuset du bor om råd når det gjelder sikkerhet - om hvor det er trygt å gå. Ta alltid med deg mobiltelefon når du går ut, og noter lokale nødnumre og ambassadens telefonnummer. Se ellers hjemmesiden til det sørafrikanske politiet, Saps.

Sør-Afrikas byer har et yrende natteliv. Tilreisende (særlig unge jenter) bør imidlertid være oppmerksom på at bruk av «rape drugs» forekommer på barer og nattklubber. Hold derfor øye med drikken din og ta ikke imot åpne drinker/flasker fra fremmede.

Landet har et godt utbygget veinett og en relativt moderne bilpark. Med unntak av veinettet rundt de store byene, er det relativt liten trafikk på veiene, og flere steder kan veistandarden være ganske dårlig. Vær særlig oppmerksom på hull i veien som kan føre til punkteringer eller mer alvorlige ulykker. Generelt bør man unngå å kjøre når det er mørkt, spesielt i ukjente områder. Mange sjåfører kjører uvørent, og vogntog er gjerne over- eller feillastet og utgjør derfor en fare for andre trafikanter. Med tanke på de svært høye ulykkesstatistikkene er det all grunn for besøkende til å være forsiktig i trafikken, og da spesielt i helgene på grunn av utbredt promillekjøring.

Å reise med lokaltog i og rundt de største byene anbefales ikke på grunn av kriminalitet. I byene finnes ellers minibuss-taxier, som heller ikke anbefales av sikkerhetsgrunner. Ordinære drosjer er generelt tryggere å bruke. Ved ankomst til flyplassene bør du spørre etter skranke for autoriserte drosjer. Spør også lokalkjente, eventuelt hotellet, om anbefaling når det gjelder drosjeselskap/-sentral som bør benyttes. Høyhastighetstoget «Gautrain» mellom Pretoria, OR Tambo flyplass og Johannesburg er effektivt og trygt å bruke. Dette gjelder også bussene tilknyttet Gautrain.

Det har vært flere tilfeller av at biler og busser er blitt ranet på vei til og fra flyplassen OR Tambo i Johannesburg. En av metodene som brukes er at kriminelle i politiuniformer og med biler med politisymboler, stopper biler for å rane dem. Passasjerer fra andre afrikanske land er særlig utsatte. Ankomst på dagtid reduserer faren for dette.

Bildelingstjenesten Uber er blitt svært populær rundt de store byene, og anses av mange som et tryggere alternativ til drosjer. Det har imidlertid vært flere tilfeller av sammenstøt mellom Uber og ordinære drosjer. En bør unngå å bruke Uber til eller fra Gautrain-stasjonene.

Sør-Afrika har et meget velutbygd rutenett av flyforbindelser. Ved reise over lengre strekninger kan fly være et sikrere alternativt enn egen kjøring. Sør-Afrika er et stort land, og avstandene er lengre enn man kanskje tror. For eksempel vil Johannesburg-Cape Town ta ca. 20 timer med bil, mot to timer med fly.

Sør-Afrika er et stabilt demokrati. Det forekommer imidlertid ofte lokale demonstrasjoner og streiker. Sosial uro, eller såkalte «service-delivery-protests», forekommer gjerne i fattige bydeler (townships) eller sentrale sentrumsgater i nærheten av offentlige institusjoner. Besøkende som opplever slike protester, bør holde avstand og følge råd fra lokalt politi.

I Sør-Afrika er diskriminering på grunnlag av seksuell legning forbudt.

De senere årene har det periodevis vært en krevende strømforsyningssituasjon. Gammel infrastruktur og forsinkelser i byggingen av nye kullkraftverk har ført til at kapasiteten i strømnettet innimellom har vært sprengt. Tilreisende må være oppmerksomme på at strømkutt (såkalt «loadshedding») kan forekomme.

Sør-Afrika har ofte vært rammet av tørke og oversvømmelser. Det er stor hyppighet av branner over store områder i tørre perioder, særlig i områdene rundt Cape Town. Cape Town har periodevis opplevd akutt vannmangel.  For oppdatert informasjon, se det nasjonale senteret for naturkatastrofer i Sør-Afrika, Western Cape Government eller Come to Cape Town.

Kysten rundt Sør-Afrika er svært vakker, men kan være farlig. Bading på strendene bør begrenses til avgrensede områder med badevakter, særlig på grunn av farlige strømninger - men også fare for hai.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Sør-Afrika oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no og til å ha gyldig reiseforsikring.

Nasjonalt nødnummer: 112 (fra mobiltelefon) og gjelder alle typer nødsituasjoner. Ambulanse: Netcare (privat, anbefales) 082 911/010 209 8387 eller 10117 (offentlig). Politi: 10111

I krise og nødsituasjon kan ambassaden i Pretoria kontaktes på tlf: +27 12 364 3700.

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.


Innreise

Etter å ha vært nedstengt siden 27. mars åpnet det 1. oktober 2020 gradvis for internasjonal kommersiell flytrafikk. Det er imidlertid nå en ny bølge av covid-19 i Sør-Afrika. De fleste tilfeller er forårsaket av en ny variant som kan være mer smittsom.

Flere flyselskap, herunder store transittdestinasjoner, kansellerer flyreiser til og fra Sør-Afrika.

Dersom du har reservert billett til/fra Sør-Afrika, bør du sjekke med flyselskapet ditt om flyvningen vil finne sted. For innreise til Sør-Afrika må det fremvises negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer før avreise. Fra 17. desember er det ved grensepassering krav om på forhånd å fylle ut et nettbasert helseskjema, jf. lenke Novel Covid-19 Screening and Surveillance (sa-covid-19-travel.info). Se oversikt over bl.a. høyrisiko-land med egne innreisebestemmelser. Bruk av munnbind er obligatorisk.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Det er normalt ikke krav om visum for norske borgere for besøk inntil 90 dager, jfr. Sør-Afrikas innreisesider.

Passet må være gyldig i minimum 30 dager etter at besøket forventes avsluttet, og må inneholde minst to blanke sider, jfr. Immigration Regulations.

Sør-Afrika aksepterer kun maskinlesbare pass. Norske nødpass kan derfor ikke benyttes for reiser til Sør-Afrika. Personer som ikke oppfyller dokumentkravene kan risikere å bli avvist ved grensen eller av flyselskapet.

Mindreårige som reiser alene må ha med fødselsattest med apostille og samtykkeerklæring fra foreldrene, samt sertifisert kopi av passene til foreldrene. Samtykkeerklæringen må være stemplet av Sør-Afrikas ambassade i Oslo eller annen sør-afrikansk myndighet. Du finner samtykkeerklæringen her.

Sør-Afrika endret i november 2019 innreiseregler for mindreårige som reiser med foresatte, og som ikke har krav til visum ved innreise til Sør-Afrika. I henhold til Department of Home Affairs kreves det ikke lenger fødselsattest med apostille, og heller ikke samtykkeerklæring for barn som reiser med en eller begge foreldrene, for nærmere informasjon, se New requirements for children travelling through South African ports of entry.

Dersom du ankommer Sør-Afrika fra et annet afrikansk land, kan du bli bedt om å dokumentere at du har gyldig gulfebervaksine (International Certificate of Vaccination and Prophylaxis).

Ved ankomst bør du alltid sjekke siste utreisedato angitt på innreisestemplet.

For siste oppdaterte informasjon om innreisebestemmelser, oppfordres reisende til å ta kontakt med Sør-Afrikas ambassade i Oslo.

Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret under reisen.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

I et forsøk på å bremse smittesituasjonen ble beredskapsnivået 29. desember hevet fra en til tre (nivå fem er det strengeste). Det er portforbud fra klokken 24:00 til 04:00. 

For informasjon fra sørafrikanske myndigheter, se Covid-19 Corona Virus South African Resource Portal. Se også ambassadens hjemmeside.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Hiv/aids er et betydelig problem i Sør-Afrika med fem-seks millioner hiv-positive. Sør-Afrika har satt i gang verdens største behandlingsprogram for hivsmittede, noe som begynner å gi gode resultater. Det er imidlertid viktig å ta forholdsregler for å unngå smitte.

Tuberkulose er et problem i Sør-Afrika men ikke i typiske turistområder.

Malaria forekommer i noen begrensede områder som Krügerparken og nordlige grenseområder. Malariamedisin bør vurderes dersom man skal oppholde seg i slike områder. Bilhardzia-parasitten er et utbredt problem, og bading i innlandsvann kan medføre risiko for smitte.

Se ellers vaksinasjonsanbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Private sykehus holder meget bra standard og anbefales. Behandling kan imidlertid fort bli kostbar, så det er viktig å ha reiseforsikring i orden. 


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Sør-Afrika er +27.

Tidsforskjellen mellom Sør-Afrika og Norge er en time foran ved vintertid i Norge og ingen tidsforskjell ved sommertid.

Elektrisitet: 220/250V, 50Hz. Norsk utstyr kan brukes uten omformer. Stikkontakter er imidlertid av en annen type enn EØS-standard. Sørafrikanske stikkontakter har tre pinner. Overgang/adapter kan kjøpes i de fleste dagligvarebutikker, spesialforretning for el-utstyr og på enkelte internasjonale flyplasser.

Kommunikasjon: Sør-Afrika har et velutviklet, nasjonalt rutenett av flyforbindelser. Landet har et godt utbygget veinett, dog med varierende veikvalitet, og i hovedsak moderne bilpark. Offentlig transport er utbygget rundt de store byene, men er generelt upålitelig og innimellom utrygg å benytte seg av. I sentrum av noen byer, blant annet Pretoria og Cape Town, har det i senere år blitt utviklet moderne busstransportsystemer, som ansees som trygge å bruke på dagtid. Høyhastighetstoget «Gautrain» mellom Pretoria, OR Tambo flyplass og Johannesburg er effektivt og trygt å bruke. Drosjer finnes i de fleste store byer, men kan by på sikkerhetsproblemer knyttet til kriminalitet. Mange sørafrikanere benytter seg av bildelingstjenesten Uber i og rundt de store byene, da dette anses for å være relativt pålitelig og sikkert.

Sertifikat: I tillegg til gyldig norsk sertifikat er det påkrevd at man har internasjonalt førerkort om man vil kjøre bil ved besøk i Sør-Afrika.  

Internettdomene: 'co.za '

Myntverdi: Rand (R/ZAR)

Kredittkort: Kredittkort, spesielt MasterCard og Visa, aksepteres de aller fleste steder. Stor tetthet av minibanker.

Åpningstider: Bankenes åpningstider varierer, men de fleste er åpne fra kl. 09.00 - 15.30 på hverdager. Noen holder også åpent lørdager fra 08.30 - 11.00.

Postkontorene er vanligvis åpne fra 08.30 til 16.30 på hverdager og fra 08.00 - 12.00 lørdager.

De fleste butikker holder åpent fra 08.00 til 19.00-20:00 hverdager og lørdager, men stenger tidligere på søndager. Handlesentre holder åpent frem til 19:00-21:00 på hverdager og lørdager til kl. 17:00-18.00 på søndager. Små butikker og butikker i små byer har ofte kortere åpningstider.

Nasjonale helligdager: 1. januar (New Years Day), langfredag (Good Friday), 2. påskedag (Family Day), 21. mars (Human Rights Day), 27. april Sør-Afrikas nasjonaldag (Freedom Day), 1. mai, 16. juni (Youth Day), 9. august (National Women's Day), 24. september (Heritage Day), 16. desember (Day of Reconciliation), 25. desember (Christmas Day), 26. desember (Day of Goodwill).

Tipsing på restauranter: I Sør-Afrika forventes tips på 10-15 prosent avhengig av kvaliteten på servicen, da tips utgjør hoveddelen av servitørenes lønn.

Språk: Sør-Afrika har elleve offisielle språk - afrikaans, engelsk, isindebele, isixhosa, isizulu, sepedi, sesotho, setswana, siswati, tshivenda og xitsonga. De aller fleste behersker engelsk.

Kulturelle koder: Det er generelt sett ikke behov for å ta særskilte hensyn til lokale skikker utover normal høflig. De fleste er godt vant til å omgå turister og utlendinger. Man er generelt mer høflige enn i Norge, og hilser og spør hvordan det går før man fortsetter med en samtale eller transaksjon.

Sørafrikanere er avslappet når det gjelder kleskode.

Lover og regler: Smugling og bruk av narkotika kan gi høye straffer. Promillegrensen er 0.05 prosent og håndheves.