Sør-Afrika - reiseinformasjon

I Sør-Afrika bør du, på grunn av risikoen for voldelig kriminalitet, til enhver tid være oppmerksom på din personlige sikkerhet. De fleste reiser går imidlertid problemfritt. Det er omfattende og daglige strømbrudd i hele landet, som følge av varig energiunderskudd. Les mer under «Sikkerhet».

Pass: For innreise i Sør-Afrika kreves norsk maskinlesbart pass (nødpass aksepteres ikke). Ved innreise i Sør-Afrika anbefales at ditt pass er gyldig i minst seks måneder. Passet må være gyldig i minimum 30 dager etter at besøket forventes avsluttet, og må inneholde minst to blanke sider, jfr. Immigration Regulations. Det har imidlertid forekommet at enkelte immigrasjonstjenestemenn krever at passet er gyldig i minst seks måneder ved innreise. For å unngå problemer, anbefales det at passet er gyldig i minst seks måneder.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Visum: Det er ikke krav om visum for norske borgere for besøk inntil 90 dager. Du kan lese mer på Sør-Afrikas innreisesider (dha.gov.za/). Hvis du er lenger, såkalt «overstay», kan du bli utvist.

Mindreårige: For norske barn med ledsager er det ikke krav til ekstra dokumentasjon. Se informasjon fra Department of Home Affairs om mindreårige som reiser: Department of Home Affairs - UPDATED ADVISORY: Requirements for children travelling through South African Ports of Entry (dha.gov.za). Mindreårige som reiser alene (un-accompanied child) må ha med fødselsattest med apostille og samtykkeerklæring fra foreldrene, samt sertifisert kopi av passene til foreldrene. Samtykkeerklæringen må være stemplet av Sør-Afrikas ambassade i Oslo eller annen sør-afrikansk myndighet. Du finner samtykkeerklæringen her.

Mistet pass: Hvis du mister pass eller oppholdskort må du melde tapet til sørafrikansk politi og kontakte ambassaden i Pretoria. 

Gulfebervaksine: Dersom du ankommer Sør-Afrika fra et annet afrikansk land, kan du bli bedt om å dokumentere at du har gyldig gulfebervaksine.

Reiseforsikring: Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret under reisen.

Du bør til enhver tid være oppmerksom på din personlige sikkerhet under oppholdet i Sør-Afrika. Det er en fare for voldelig kriminalitet, herunder væpnet ran, overfall, bilkapring og tyveri. De fleste norske borgere har imidlertid ingen problemer under besøk i landet. Mer informasjon under avsnittet «Kriminalitet».

Det er regelmessig demonstrasjoner i Sør-Afrika, som kan bli voldelige. Følg med på lokale og sosiale medier og unngå områder der opptøyer finner sted.

29. Mai 2024 er det valg i Sør-Afrika: I forbindelse med valget kan det forekomme demonstrasjoner av ulik størrelse og intensitet. Tilreisende oppfordres til å holde seg oppdatert på situasjonen og unngå store folkeansamlinger. Dette gjelder for hele landet, men tilreisende til provinsen KwaZulu-Natal oppfordres til å holde seg spesielt oppdatert på situasjonen, da området er antatt å bli det mest konkurranseutsatte under årets valg.

Strømkutt: Sør-Afrika gjennomgår en nasjonal energikrise, med omfattende planlagte strømbrudd, såkalt «loadshedding». Det kan forekomme midlertidige strømbrudd på overnattingssteder, butikker, banker og minibanker, offentlig belysning, trafikklys og sikkerhetssystemer. Strømbruddene kan også påvirke vannforsyning og -kvalitet, og gi internett- og mobilrestriksjoner. Bensinstasjoner kan være hindret i å fungere normalt.

Du finner informasjon om planlagte strømbrudd på nettsiden til Eskom (eskom.co.za/) eller via Eskoms «loadshedding-app», EskomSePush.

På kort sikt forventes det ikke noen vesentlig reduksjon i antall strømbrudd. Vi anbefaler derfor at du tar hensyn til mulige restriksjoner når du planlegger et opphold. Dette betyr blant annet:

  • Sjekk med overnattingsstedet/hotellet ditt om det er iverksatt tiltak for å «bygge bro» over strømbruddene (f.eks. dieselgeneratorer og/eller solcelleanlegg).
  • Ha lommelykter, batterier og ladere tilgjengelig.

Norske statsborgere som er bosatt i Sør-Afrika anbefales å gjennomgå egenberedskap for lengre strømbrudd. For råd om egenberedskap, se brosjyren fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (PDF). Informasjonen er beregnet på norske forhold og må tilpasses lokale forhold.

Trafikk: Ulykkesstatistikken er høy. Mange sjåfører kjører uvørent og vogntog er gjerne over- eller feillastet. Man bør i utgangspunktet ikke kjøre etter mørkets frembrudd. Man bør også ha et kritisk blikk på reiserute som foreslås av Google Maps og andre lignende tjenester, da disse ikke tar høyde for sikkerhet i sin ruteanbefaling.

Sertifikat: I tillegg til gyldig norsk sertifikat er det påkrevd at man har internasjonalt førerkort om man vil kjøre bil ved besøk i Sør-Afrika.  

Transport: Å reise med lokaltog i og rundt de største byene anbefales ikke på grunn av kriminalitet. Minibuss-taxier anbefales av sikkerhetsgrunner ikke benyttet. Ved ankomst til flyplassene bør du spørre etter skranke for autoriserte drosjer. Bildelingstjenesten Uber anses av mange som et tryggere alternativ til drosjer.

Terror: Risikoen for terrorhendelser i Sør-Afrika ansees som lav. Samtidig er det økende terrorfare på det afrikanske kontinentet.

Demonstrasjoner: Besøkende som opplever demonstrasjoner bør holde avstand og følge råd fra lokalt politi.

Tørke og oversvømmelser: Sør-Afrika har ofte vært rammet av tørke og oversvømmelser. Det er hyppighet av branner over store områder i tørre perioder

Bading: Bading på strendene bør begrenses til avgrensede områder med badevakter, særlig på grunn av store bølger og sterke strømmer. Følg med på lokal informasjon om tilstedeværelse av hai.

Lover og regler: Smugling og bruk av narkotika kan gi høye straffer. Promillegrensen er 0.05 prosent og håndheves.

Hiv/aids: Hiv/aids er et betydelig problem med fem-seks millioner hiv-positive. 

Tuberkulose: Tuberkulose er et problem i Sør-Afrika, men ikke i typiske turistområder.

Malaria: Malaria forekommer i noen begrensede områder som Krugerparken og nordlige grenseområder. Malariamedisin bør vurderes dersom man skal oppholde seg i slike områder.

Kolera: I mai 2023 er det utbrudd av kolera i Hammanskraal i Gauteng-provinsen. Vær nøye med håndhygiene og ikke drikk vann fra springen.

Sykdommer/vaksine: Bilharzia-parasitten er et utbredt problem og bading i innlandsvann kan medføre risiko for smitte.

Det anbefales å søke råd hos lege før avreise for å avklare vaksinasjonsbehov. 

Helsetilbud: Private sykehus holder meget bra standard. Behandling kan imidlertid fort bli kostbar, så det er viktig å ha reiseforsikring i orden. 

Kriminalitet: Kriminaliteten i landet er svært høy, og alle bør ta forholdsregler mot tyveri, ran, bilkapring og minibanksvindel.

Ring politiet på 10111 eller 112 ved tegn på fare. Mobildekningen er god i større byer, men kan være uregelmessig på avsidesliggende steder.

Risikoen for voldskriminalitet for besøkende til de større turistmålene er generelt lav. Politiet prioriterer å beskytte turister. Politiets ressurser er imidlertid begrenset og du bør være årvåken.

De mest voldelige forbrytelsene skjer ofte i townships i utkanten av større byer og isolerte områder, men voldskriminalitet er ikke begrenset til disse områdene. Voldelig kriminalitet, inkludert drap, voldtekt, seksuelle overgrep og ran, kan finne sted hvor som helst, også på offentlige områder. Dersom du velger å besøke en township, bør du bruke en pålitelig reiseleder.

Generelt er det mye kriminalitet i sentrale forretningsdistrikt (CBD) i større byer.

Nasjonalparker: Ved vandring i nasjonalparker anbefaler sørafrikanske myndigheter (sanparks.org) at du går i grupper på fire eller flere og holder deg til populære stier. Innbyggere i Cape Town bruker sosiale medier (meet up, Facebook) for å koordinere fotturer i større grupper. Unngå isolerte strender og piknikplasser.

Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler sørafrikanske myndigheter at reisende unngår Numbi-porten til Kruger nasjonalpark. Videre at reisende ikke benytter R335 via Motherwell, men N2 via Colchester til Addo Elephant Park (Port Elisabeth/Gqeberha). Du kan holde deg oppdatert ved å følge South African National Parks' hjemmeside.

Bilkapring og ran er utbredt, spesielt etter mørkets frembrudd. Hold deg til hovedveier og parker i godt opplyste områder. Sårbare områder inkluderer, men er ikke begrenset til: trafikklys, veikryss, bensinstasjoner og når du nærmer deg eller kjører ut fra innkjørsler. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine.

kidnapping: Det siste året har antall kidnappinger økt i hele Sør-Afrika. Som oftest for økonomisk vinning.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det sørafrikanske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. National Disaster Management Centre (ndmc.gov.za). Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Ha alltid med deg kopi av passet og siden som inneholder innreisestempel eller oppholdstillatelsen for Sør-Afrika.

Med mindre du trenger passet for offisiell identifikasjon, er det tryggere å oppbevare passet i safen på hotellet eller et annet sikkert sted i stedet for å bære det på deg.

Narkotika: Bruk av cannabis til privat forbruk ble legalisert i 2018. Selv om privat bruk er lovlig, er det ulovlig å kjøpe eller selge cannabis, og bruk av cannabis i det offentlig rom er forbudt. Bruk, salg og kjøp av andre narkotiske midler er straffbart.

Beskyttede dyr: Det er ulovlig å kjøpe, selge, drepe eller fange beskyttede ville dyr eller handle med deler av det uten tillatelse. Sør-Afrika har undertegnet den multilaterale internasjonale avtalen mellom land for å kontrollere handel med truede dyr og planter (Cites). Alle som blir tatt for å kjøpe eller handle med forbudte varer tiltales.

LHBTI: Homofili er lovlig, og sørafrikanske myndigheter har innført lovgivning som forbyr all diskriminering på grunn av seksuell legning.

Vannrestriksjoner innføres når vannstanden er kritisk lav. Restriksjonene kan omfatte begrensning av daglig vannforbruk eller forbud mot bruk av vanningsanlegg. Følg reglene til lokale myndigheter der slike restriksjoner er innført.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Sør-Afrika oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no .

Nasjonalt nødnummer: 112 (fra mobiltelefon) og gjelder alle typer nødsituasjoner. Ambulanse: Netcare (privat, anbefales) 082 911/010 209 8387 eller 10117 (offentlig). Politi: 10111

I krise og nødsituasjon kan ambassaden i Pretoria kontaktes på tlf: +27 12 364 3700.

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte - UDs døgnoperative senter på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Ambassadens hjemmeside Norway in South Africa

 

Sør-Afrika. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Sør-Afrika.