Storbritannia - reiseinformasjon

Storbritannia har innført krav om å fremvise negativ covid-19-test og krav om ti dagers selv-isolasjon ved innreise fra alle land. Fra og med 15. februar er det også krav om at alle reisende til England tester seg to ganger i løpet av karantenetiden. I tillegg er det innført strenge restriksjoner for reisende fra såkalt «røde» land. Nasjonal lockdown ble innført 5. januar i England. Myndighetene i Wales, Skottland og Nord-Irland har innført egne restriksjoner. Alle som oppholder seg i Storbritannia forventes å følge disse reglene. Under punktene Innreise og Helse er det lenker til de enhver tid gjeldende covid-19-restriksjonene i Storbritannia.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 10. MAI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Savolax, Östra Savolax, Kajanaland, Satakunta, Syd-Österbotten, Vasa og Norra Savolax.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 25. mai 2021

Snarveier:

Sikkerhet

De store byene i Storbritannia regnes generelt som trygge, og det samme kan sies om landet for øvrig. Det er imidlertid risiko for å bli rammet av terrorisme uansett hvor man reiser i verden, og man bør ta fornuftige forholdsregler.

Britiske myndigheter gjør en kontinuerlig vurdering av trusselnivået. Det er basert på sannsynligheten for et angrep. For informasjon om nåværende trusselnivå og hva dette betyr se Terrorism and national emergencies. Reisende oppfordres til å være oppmerksomme og å melde fra om mistenkelige gjenstander. Dessuten bør man følge med på nyheter og rette seg etter pålegg og anbefalinger fra lokalt politi og myndigheter.

Turister bør være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri, særlig i store menneskemengder og på undergrunnen. Ved bruk av minibank bør man ta vanlige forholdsregler som å skjule koden, legge kontanter raskt bort, osv. Reiser i andre byer og på landsbygda er ikke forbundet med større risiko enn reiser i Norge.

Det er ikke registreringsplikt for norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Storbritannia, men det oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring. Lokale nødnumre, politi, ambulanse, brann og redning: 999.

  • Nødnummer for blinde og personer med nedsatt syn: Teksttelefon 18000.
  • NHS Non-emergency: 111 (Kan benyttes hvis du har behov for medisinsk hjelp eller råd).

I krise og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden i London på følgende kontaktinformasjon:

Royal Norwegian Embassy
25 Belgrave Square
London SW1X 8QD
Telefon: 020 7591 5500
E-post: emb.london@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller e post: UDops@mfa.no


Innreise

Koronavirus (covid-19): Alle som velger å reise til Storbritannia må følge gjeldende regler for innreise og smittevern. Myndighetene legger listen lavt for å innføre lokale restriksjoner. Det er innført krav om å fremvise negativ covid-19-test og krav om ti dagers selv-isolasjon ved innreise fra alle land. Fra og med 15. februar er det også krav om at alle reisende til England tester seg to ganger i løpet av karantenetiden. Avtale for testing må bestilles på forhånd. I tillegg er det innført strenge restriksjoner for reisende fra såkalt «røde» land (Coronavirus (Covid-19): travel bans to the UK). Har man oppholdt seg i ett av disse landene i løpet at de siste ti dagene før innreise til Storbritannia, vil man bli nektet adgang dersom man ikke har gyldig oppholdstillatelse i Storbritannia. De som får reise inn, må oppholde seg på karantenehotell i ti dager.

Informasjon om øvrige smittevernregler finner du på Coronavirus (Covid-19). Mer informasjon om restriksjoner gjeldende fra 5. januar 2021 finnes på nettsiden National lockdown: Stay at home. Myndighetene i WalesSkottland og Nord-Irland har innført egne restriksjoner.

Samtlige tilreisende, uavhengig fra hvilket land, må før innreise fylle ut et skjema med kontaktinformasjon og oppholdssted i landet, inkludert oppholdssted for eventuell selvisolasjon. Skjemaet må  fremvises ved grensepassering. Manglende skjema kan føre til bøtelegging eller bortvisning: Public health passenger locator form. Skjemaet kan fylles ut 48 timer før innreise. Det vil bli utført stikkprøver for å sikre at selvisolasjon overholdes. Brudd på bestemmelsen kan straffes med potensielt svært høye bøter. Du finner  informasjon om selvisolering ved innreise på Coronavirus (Covid-19): how to self-isolate when you travel to the UK og på Coronavirus (Covid-19) and entering or returning to the UK.

Retten til fri bevegelse mellom Storbritannia og EU tok slutt 31. desember 2020. For mer informasjon, se ambassadens nettsideregjeringens side om brexit og informasjon fra britiske myndigheter.

***

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Storbritannia er ikke medlem av Schengen eller EU. Nordmenn trenger gyldig pass for innreise, og det må være gyldig under hele oppholdet. Norske turister trenger ikke visum for innreise til Storbritannia for opphold under seks måneder, men ved lengre opphold og bosetting er det innført krav om visum. Nærmere opplysninger finnes på Entering the UK.  

Dersom du reiser til Storbritannia med barn, kan du bli bedt om å dokumentere tilknytning til barnet. Nærmere opplysninger finnes på Entering the UK.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon fra britiske myndigheter finner man på Overview coronavirus (covid-19).

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Storbritannia har gått ut av EU. Fra og med 1. januar 2021 vil de færreste kunne benytte Europeisk helsetrygdkort der. Ambassaden anbefaler at man har gyldig reiseforsikring ved reise til Storbritannia.

For informasjon om nordmenn sine helserettigheter i Storbritannia, se følgende lenker:

Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett på helsetrygdekort eller dekking av helsetjenester på telefonnummer +47 23 32 70 00.

Dersom du arbeider i utlandet eller oppholder deg i utlandet mer enn 12 måneder, kan du miste medlemskapet ditt i folketrygden. Se informasjon om frivillig medlemskap i folketrygden.

Se nærmere opplysninger på NHS sin nettside og helsenorge.no.

For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning ved reiser til utlandet se Folkehelseinstituttet sine nettsider.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Storbritannia er +44. 

Storbritannia ligger i tidssone GMT.

Strømnettet er på 240 volt 50Hz. Elektrisk utstyr beregnet på 220 volt kan brukes, men man trenger adapter til britisk tre-pins stikkontakt.

London og de større byene har godt utbygde offentlige transportnett. I London er undergrunnen ('tube') det raskeste fremkomstmiddelet. Man kan benytte kontaktløst kredittkort eller eventuelt reisekortet Oyster card på offentlige transportmidler.

De svarte London-drosjene ('black cabs') er regnet som helt pålitelige og praies vanligvis på gaten. Såkalte 'mini-cabs' (vanlige biler med drosjelisens) dekker vanligvis lokale byområder og må forhåndsbestilles pr telefon. De kan variere litt i kvalitet. Pass på at de er godkjente ('licensed'). Det finnes i tillegg en rekke selskaper som tilbyr transport som bestilles via app.

Merk at drosjene på flere mindre steder kan foretrekke, eller kun akseptere, betaling med kontanter.

Forretninger er vanligvis åpne hver dag fra 10.00 til 17.30 eller 18.00. De store forretningene og varemagasinene holder som regel åpent på søn- og helligdager.