Storbritannia - reiseinformasjon

Storbritannia anses som et trygt land for nordmenn å besøke. Reiseforsikring anbefales, og vi oppfordrer reisende til å registrere reisen i appen Reiseklar.

Husk pass: Storbritannia er ikke medlem av Schengen eller EU. Nordmenn trenger gyldig pass for innreise, og passet må være gyldig for hele reisens varighet. Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Storbritannia for opphold inntil seks måneder. For opphold utover seks måneder er det krav om visum.

Det er den enkeltes ansvar å ha gyldige innreisedokumenter og gjøre seg kjent med gjeldende innreisebestemmelser (gov.uk).

Reise med ID-kort: Norsk ID-kort er kun gyldig for innreise dersom du har gyldig oppholdstillatelse i Storbritannia (EU Settlement Scheme), Jersey, Guernsey eller Isle of Man. Den enkelte har selv ansvar for å undersøke om en kan reise til Storbritannia med ID-kort. Nærmere opplysninger finnes på Entering the UK (gov.uk)

Innreise med barn: Dersom du reiser til Storbritannia med barn, kan du bli bedt om å dokumentere tilknytning til barnet. Nærmere opplysninger finnes på Entering the UK (gov.uk).

Mistet pass: Hvis du mister/frastjålet pass, nasjonalt id-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du kontakte ambassaden i London. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i London, og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.

De fleste reiser til Storbritannia går trygt og uten spesielle problemer. Man bør ta vanlige forholdsregler og sørge for å ha gyldig reiseforsikring for hele oppholdet.

Terror: De store byene i Storbritannia regnes generelt som trygge, og det samme kan sies om landet for øvrig. Det er imidlertid risiko for å bli rammet av terrorisme uansett hvor man reiser i verden.

Trusselnivå: Britiske myndigheter gjør en kontinuerlig vurdering av trusselnivået. Det er basert på sannsynligheten for et angrep. For informasjon om nåværende trusselnivå og hva dette betyr se Terrorism and national emergencies (gov.uk). Reisende oppfordres til å være oppmerksomme og å melde fra om mistenkelige gjenstander. Man bør følge med på lokale nyheter og rette seg etter pålegg og anbefalinger fra lokalt politi og myndigheter.

Europeisk helsetrygdkort: Europeisk helsetrygdekort er gyldig i Storbritannia. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EU/EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne borgere. I tillegg til tegning av egen reise- og sykeforsikring bør dette kortet tas med når du besøker Storbritannia. For informasjon om rett til helsehjelp se Helsenorges nettside om rett til helsehjelp i Storbritannia.

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes, men kan ha en bismak av klor.

Helsehjelp i Storbritannia:

Europeisk helsetrygdkort: Europeisk helsetrygdekort er gyldig i Storbritannia. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EU/EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne borgere. I tillegg til tegning av egen reise- og sykeforsikring bør dette kortet tas med når du besøker Storbritannia. For informasjon om rett til helsehjelp se Helsenorges nettside Rett til helsehjelp i Storbritannia.

 

Drikkevann: Vannet fra springen kan drikkes, men kan ha en bismak av klor.

Folkehelseinstituttet har informasjon og råd ved reiser til Storbritannia.

Turister bør være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri, særlig i store menneskemengder og på undergrunnen. Ved bruk av minibank bør man ta vanlige forholdsregler som å skjule koden, legge kontanter raskt bort, osv. Reiser i andre byer og på landsbygda er ikke forbundet med større risiko enn reiser i Norge.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det britiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Informasjon om natur og miljø på nettsiden Natural England.

Storbritannia har venstrekjøring. Det anbefales å orientere seg godt om britisk kjøremønster før man begir seg ut i trafikken.  

Lokalt nødnummer til politi, ambulanse, brann og redning: 999.

Nødnummer for døve og personer med nedsatt hørsel: Teksttelefon 18000 og EmergencySMS (relayuk.bt.com)

Ved behov for medisinsk hjelp eller råd (ikke-akutt): NHS (National Health Service) Non-emergency: 111.

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon til ambassaden

Kontaktinformasjon til generalkonsulatet i Edinburgh og de andre konsulatene

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller e post: UDops@mfa.no

 

Storbritannia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Storbritannia.