Velg land

Storbritannia - reiseinformasjon

Storbritannia har fjernet alle innreiserestriksjoner som følge av covid-19. Det er ikke lenger krav om test før og etter innreise uavhengig av den enkeltes vaksinestatus. Mer utfyllende informasjon under Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den enkeltes ansvar å ha gyldige innreisedokumenter og gjøre seg kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass: Storbritannia er ikke medlem av Schengen eller EU. Nordmenn trenger gyldig pass for innreise som må være gyldig under hele oppholdet. Norske borgere  trenger ikke visum for innreise til Storbritannia for opphold inntil seks måneder. For opphold utover seks måneder er det krav om visum. Nærmere opplysninger finnes på nettsiden Visiting the UK as an EU, EEA or Swiss citizen (www.gov.uk).

Innreise med barn: Dersom du reiser til Storbritannia med barn, kan du bli bedt om å dokumentere tilknytning til barnet. Nærmere opplysninger finnes på nettsiden Visiting the UK as an EU, EEA or Swiss citizen - (www.gov.uk).

Terror: De store byene i Storbritannia regnes generelt som trygge, og det samme kan sies om landet for øvrig. Det er imidlertid risiko for å bli rammet av terrorisme uansett hvor man reiser i verden, og man bør ta fornuftige forholdsregler.

Trusselnivå: Britiske myndigheter gjør en kontinuerlig vurdering av trusselnivået. Det er basert på sannsynligheten for et angrep. For informasjon om nåværende trusselnivå og hva dette betyr se Terrorism and national emergencies. Reisende oppfordres til å være oppmerksomme og å melde fra om mistenkelige gjenstander. Dessuten bør man følge med på lokale nyheter og rette seg etter pålegg og anbefalinger fra lokalt politi og myndigheter.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende må holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon fra britiske helsemyndigheter finner du på Coronavirus (covid-19).

Innreiserestriksjoner: Informasjon om gjeldende regler for innreise til Storbritannia finner du på Travel to England from another country during coronavirus (Covid-19).

Lokale restriksjoner: Informasjon om restriksjoner i England er tilgjengelig på Coronavirus restrictions: what you can and cannot do.

I Storbritannia er helsespørsmål delegert myndighet. Derfor har Wales, Skottland og Nord-Irland innført egne restriksjoner.

Helsehjelp i Storbritannia: Storbritannia er ikke lenger medlem av EU/EØS. Det anbefales å ha en gyldig reiseforsikring ved reise til Storbritannia. For informasjon om rett til helsehjelp, se Helsenorges nettside Rett til helsehjelp i Storbritannia.

Turister bør være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri, særlig i store menneskemengder og på undergrunnen. Ved bruk av minibank bør man ta vanlige forholdsregler som å skjule koden, legge kontanter raskt bort, osv. Reiser i andre byer og på landsbygda er ikke forbundet med større risiko enn reiser i Norge.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det britiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Informasjon om natur og miljø på nettsiden Natural England.

Lokalt nødnummer til politi, ambulanse, brann og redning: 999.

Nødnummer for blinde og personer med nedsatt syn: Teksttelefon 18000.

Ved behov for medisinsk hjelp eller råd (ikke-akutt): NHS (National Health Service) Non-emergency: 111.

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon til ambassaden

Kontaktinformasjon til generalkonsulatet i Edinburgh og de andre konsulatene

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller e post: UDops@mfa.no

 

Storbritannia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Storbritannia.