Storbritannia - reiseinformasjon

Storbritannia har innført krav om å fremvise negativ covid-19-test ved innreise fra alle land. I tillegg må alle reisende fylle ut skjemaet «Passenger locator form». Krav til karantene og videre testing avhenger av hvor man har oppholdt seg de siste ti dagene før ankomst. Alle som oppholder seg i Storbritannia forventes å følge gjeldende koronarestriksjoner. Merk at myndighetene i Wales, Skottland og Nord-Irland har innført egne restriksjoner. Under punktene Innreise og Helse er det lenker til de enhver tid gjeldende covid-19-restriksjonene i Storbritannia.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 26. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Kosovo, Moldova, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore og Taiwan. Merk at USA, Israel, Japan, Montenegro og Sør-Korea også er unntatt fra reiserådet selv om disse landene ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den enkeltes ansvar å ha gyldige innreisedokumenter og gjøre seg kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Husk pass: Storbritannia er ikke medlem av Schengen eller EU. Nordmenn trenger gyldig pass for innreise som må være gyldig under hele oppholdet. Norske borgere  trenger ikke visum for innreise til Storbritannia for opphold inntil seks måneder. For opphold utover seks måneder er det krav om visum. Nærmere opplysninger finnes på Entering the UK

Innreise med barn: Dersom du reiser til Storbritannia med barn, kan du bli bedt om å dokumentere tilknytning til barnet. Nærmere opplysninger finnes på Entering the UK.

Terror: De store byene i Storbritannia regnes generelt som trygge, og det samme kan sies om landet for øvrig. Det er imidlertid risiko for å bli rammet av terrorisme uansett hvor man reiser i verden, og man bør ta fornuftige forholdsregler.

Trusselnivå: Britiske myndigheter gjør en kontinuerlig vurdering av trusselnivået. Det er basert på sannsynligheten for et angrep. For informasjon om nåværende trusselnivå og hva dette betyr se Terrorism and national emergencies. Reisende oppfordres til å være oppmerksomme og å melde fra om mistenkelige gjenstander. Dessuten bør man følge med på lokale nyheter og rette seg etter pålegg og anbefalinger fra lokalt politi og myndigheter.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende må holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon fra britiske helsemyndigheter finner du på Coronavirus (covid-19).

Innreiserestriksjoner: Samtlige tilreisende, uavhengig fra hvilket land, må før innreise fylle ut skjemaet Passenger locator form.

Koronatest: Det er innført krav om å fremvise negativ covid-19-test ved innreise fra alle land, samt testing i løpet av karantenetiden. Avtale for testing må bestilles på forhånd. Mer informasjon er tilgjengelig på Entering the UK.

Karantene: Det er innført ulike krav om ti dagers selv-isolasjon eller karantehotell ved innreise til England, avhengig av hvilket land man kommer fra.

Lokale restriksjoner: Informasjon om restriksjoner i England er tilgjengelig på Coronavirus restrictions: what you can and cannot do.

I Storbritannia er helsespørsmål delegert myndighet.  Derfor har Wales, Skottland og Nord-Irland innført egne restriksjoner. 

Helsehjelp i Storbritannia: Storbritannia er ikke lenger medlem av EU/EØS. Det anbefales å ha en gyldig reiseforsikring ved reise til Storbritannia. For informasjon om rett til helsehjelp se Helsenorges nettside Rett til helsehjelp i Storbritannia.

Turister bør være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri, særlig i store menneskemengder og på undergrunnen. Ved bruk av minibank bør man ta vanlige forholdsregler som å skjule koden, legge kontanter raskt bort, osv. Reiser i andre byer og på landsbygda er ikke forbundet med større risiko enn reiser i Norge.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det britiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Informasjon om natur og miljø på nettsiden Natural England.

Lokalt nødnummer til politi, ambulanse, brann og redning: 999.

Nødnummer for blinde og personer med nedsatt syn: Teksttelefon 18000.

Ved behov for medisinsk hjelp eller råd (ikke-akutt): NHS (National Health Service) Non-emergency: 111.

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon til ambassaden

Kontaktinformasjon til generalkonsulatet i Edinburgh og de andre konsulatene

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller e post: UDops@mfa.no

 

Storbritannia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Storbritannia.