Storbritannia - reiseinformasjon

På grunn av koronaviruset er det innført strenge begrensninger på bevegelsesfriheten i Storbritannia, og alle som oppholder seg i Storbritannia forventes å følge disse reglene. «Lock down» med oppdaterte covid-19-restriksjoner innføres i England fra og med 5. november. Myndighetene i Wales, Skottland og Nord-Irland har innført egne restriksjoner. Det er innført 14 dagers selvisolasjon ved ankomst for reisende fra flere land og områder. Per i dag er reisende fra Norge unntatt fra kravet. Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Under punktene om Innreise og Helse er lenker til de enhver tid gjeldende covid-19-restriksjonene i Storbritannia.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 28. NOVEMBER - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende områder i Norden:

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Satakunta, Syd-Österbotten, Södra Karelen, Centrala Tavastland, Norra Savolax, Östra Savolax og Lappland, samt Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. januar.

Snarveier:

Det gjøres oppmerksom på at nåværende regler for innreise og helsebehandling er regulert av EØS-avtalen. Dette kan endres fra 2021. Forhandlingene mellom Storbritannia og EU/EØS-landene pågår. For mer informasjon, se ambassadens nettsideregjeringens side om brexit og informasjon fra britiske myndigheter.

Sikkerhet

De store byene i Storbritannia regnes generelt som trygge, og det samme kan sies om landet for øvrig. Det er imidlertid risiko for å bli rammet av terrorisme uansett hvor man reiser i verden, og man bør ta fornuftige forholdsregler.

Britiske myndigheter gjør en kontinuerlig vurdering av trusselnivået. Det er basert på sannsynligheten for et angrep. For informasjon om nåværende trusselnivå og hva dette betyr se Terrorism and national emergencies. Reisende oppfordres til å være oppmerksomme og å melde fra om mistenkelige gjenstander. Dessuten bør man følge med på nyheter og rette seg etter pålegg og anbefalinger fra lokalt politi og myndigheter.

Turister bør være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri, særlig i store menneskemengder og på undergrunnen. Ved bruk av minibank bør man ta vanlige forholdsregler som å skjule koden, legge kontanter raskt bort, osv. Reiser i andre byer og på landsbygda er ikke forbundet med større risiko enn reiser i Norge.

Det er ikke registreringsplikt for norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Storbritannia, men det oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og ta med seg sitt europeiske helsetrygdekort som utstedes av Helfo.

  • Lokale nødnumre, politi, ambulanse, brann og redning: 999.
  • Nødnummer for blinde og personer med nedsatt syn: Teksttelefon 18000.
  • NHS Non-emergency: 111 (Kan benyttes hvis du har behov for medisinsk hjelp eller råd).

I krise og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden i London på følgende kontaktinformasjon:

Royal Norwegian Embassy
25 Belgrave Square
London SW1X 8QD
Telefon: 020 7591 5500
E-post: emb.london@mfa.no

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller e post: UDops@mfa.no


Innreise

Koronavirus (covid-19): Alle som velger å reise til Storbritannia må følge gjeldende regler for innreise og smittevern. Myndighetene legger listen lavt for å innføre lokale restriksjoner.  Alle innreisende pålegges 14 dagers selvisolasjon ved ankomst.

Før ankomst må en også oppgi reisedetaljer, kontaktinformasjon og informasjon om hvor en vil oppholde seg under selvisolasjonen via et digitalt skjema: Public health passenger locator form. Skjemaet kan fylles ut 48 timer før innreise. Det vil bli utført stikkprøver for å sikre at selvisolasjon overholdes. Brudd på bestemmelsen kan straffes med potensielt svært høye bøter. Per i dag er reisende fra Norge unntatt fra kravet om selvisolasjon.

Du kan finne informasjon om selvisolering ved innreise på Coronavirus (Covid-19): how to self-isolate when you travel to the UK og på Coronavirus (Covid-19) and entering or returning to the UK. Liste over unntak fra karanteneplikt kan finnes på Coronavirus (Covid-19): travellers exempt from border rules in England, Scotland and Northern Ireland. Informasjon om øvrige smittevernregler finner du på www.gov.uk/coronavirus.

"Lock down" med oppdaterte covid-19-restriksjoner innføres fra og med 5. november i England. Mer informasjon finnes på New National Restrictions from 5 November.  Myndighetene i Wales, Skottland og Nord-Irland har innført egne restriksjoner.

***

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Storbritannia er ikke medlem av Schengen, og nordmenn trenger derfor gyldig pass for innreise. Passet må være gyldig under hele oppholdet. Nordmenn trenger ikke visum for innreise til Storbritannia. Nærmere opplysninger finnes her.  

Dersom du reiser til Storbritannia med barn kan du bli bedt om å dokumentere tilknytning til barnet. Nærmere opplysninger finnes her.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Informasjon fra britiske myndigheter finner man på Overview coronavirus (covid-19).

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***

Helse- og mathygiene i Storbritannia er omtrent som i Norge. Etter EØS-avtalen får nordmenn i Storbritannia behandling under National Health Service (NHS) på lik linje med britiske borgere. Slik behandling er gratis, bortsett fra resepter som betales med et lite gebyr. Det finnes i tillegg gode private behandlingstilbud, men disse er dyre. Norske borgere er pliktige til å ha med europeisk helsetrygdekort ved bruk av NHS-tjenester. Ambassaden anbefaler også å ha gyldig reiseforsikring ved reise til Storbritannia.

For informasjon om nordmenn sine helserettigheter i Storbritannia, se følgende lenker:

Ta kontakt med Helfo dersom du lurer på om du har rett på helsetrygdekort eller dekking av helsetjenester på telefonnummer +47 23 32 70 00.

Dersom du arbeider i utlandet eller oppholder deg i utlandet mer enn 12 måneder, kan du miste medlemskapet ditt i folketrygden. Se informasjon om frivillig medlemskap i folketrygden.

Se nærmere opplysninger på NHS sin nettside og helsenorge.no.

For offisielle helsefaglige reiseråd og helsefaglig veiledning ved reiser til utlandet se Folkehelseinstituttet sine nettsider.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Storbritannia er +44. 

Storbritannia ligger i tidssone GMT.

Strømnettet er på 240 volt 50Hz. Elektrisk utstyr beregnet på 220 volt kan brukes, men man trenger adapter til britisk tre-pins stikkontakt.

London og de større byene har godt utbygde offentlige transportnett. I London er undergrunnen ('tube') det raskeste fremkomstmiddelet. Man kan benytte kontaktløst kredittkort eller eventuelt reisekortet Oyster card på offentlige transportmidler.

De svarte London-drosjene ('black cabs') er regnet som helt pålitelige og praies vanligvis på gaten. Såkalte 'mini-cabs' (vanlige biler med drosjelisens) dekker vanligvis lokale byområder og må forhåndsbestilles pr telefon. De kan variere litt i kvalitet. Pass på at de er godkjente ('licensed'). Det finnes i tillegg en rekke selskaper som tilbyr transport som bestilles via app.

Merk at drosjene på flere mindre steder kan foretrekke, eller kun akseptere, betaling med kontanter.

Forretninger er vanligvis åpne hver dag fra 10.00 til 17.30 eller 18.00. De store forretningene og varemagasinene holder som regel åpent på søn- og helligdager.