Storbritannia - reiseinformasjon

Storbritannia er generelt et trygt land for nordmenn å besøke. Det kan forventes flere korte streiker i sommer som kan påvirke offentlig transport og helsevesenet. Gyldig reiseforsikring anbefales ved reise til Storbritannia.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den enkeltes ansvar å ha gyldige innreisedokumenter og gjøre seg kjent med gjeldende innreisebestemmelser.

Husk pass: Storbritannia er ikke medlem av Schengen eller EU. Nordmenn trenger gyldig pass for innreise, og passet må være gyldig for hele reisens varighet. Norske borgere trenger ikke visum for innreise til Storbritannia for opphold inntil seks måneder. For opphold utover seks måneder er det krav om visum.

Reise med ID-kort: Norsk ID-kort er kun gyldig for innreise dersom du har gyldig oppholdstillatelse i Storbritannia (EU Settlement Scheme), Jersey, Guernsey eller Isle of Man. Vennligst undersøk om du kan reise til Storbritannia med ID-kort. Nærmere opplysninger finnes på Entering the UK

Innreise med barn: Dersom du reiser til Storbritannia med barn, kan du bli bedt om å dokumentere tilknytning til barnet. Nærmere opplysninger finnes på Entering the UK.

Terror: De store byene i Storbritannia regnes generelt som trygge, og det samme kan sies om landet for øvrig. Det er imidlertid risiko for å bli rammet av terrorisme uansett hvor man reiser i verden, og man bør ta fornuftige forholdsregler.

Trusselnivå: Britiske myndigheter gjør en kontinuerlig vurdering av trusselnivået. Det er basert på sannsynligheten for et angrep. For informasjon om nåværende trusselnivå og hva dette betyr se Terrorism and national emergencies. Reisende oppfordres til å være oppmerksomme og å melde fra om mistenkelige gjenstander. Dessuten bør man følge med på lokale nyheter og rette seg etter pålegg og anbefalinger fra lokalt politi og myndigheter.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende må holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Informasjon fra britiske helsemyndigheter finner du på Coronavirus (covid-19).

Innreiserestriksjoner: Det er for tiden ingen innreiserestriksjoner knyttet til covid-19. Dette er uavhengig av den enkeltest vaksinestatus. Se Travel to England for oppdatert innreiseinformasjon.

I Storbritannia er helsespørsmål delegert myndighet. Mer informasjon tilgjengelig her for Skottland , Wales og Nord-Irland

Helsehjelp i Storbritannia: Storbritannia er ikke lenger medlem av EU/EØS. Det anbefales å ha en gyldig reiseforsikring ved reise til Storbritannia. For informasjon om rett til helsehjelp se Helsenorges nettside Rett til helsehjelp i Storbritannia.

Turister bør være oppmerksomme på en viss risiko for lommetyveri, særlig i store menneskemengder og på undergrunnen. Ved bruk av minibank bør man ta vanlige forholdsregler som å skjule koden, legge kontanter raskt bort, osv. Reiser i andre byer og på landsbygda er ikke forbundet med større risiko enn reiser i Norge.

Dersom en krisesituasjon oppstår, er det britiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Informasjon om natur og miljø på nettsiden Natural England.

Lokalt nødnummer til politi, ambulanse, brann og redning: 999.

Nødnummer for blinde og personer med nedsatt syn: Teksttelefon 18000.

Ved behov for medisinsk hjelp eller råd (ikke-akutt): NHS (National Health Service) Non-emergency: 111.

Ambassadens hjemmeside

Kontaktinformasjon til ambassaden

Kontaktinformasjon til generalkonsulatet i Edinburgh og de andre konsulatene

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller e post: UDops@mfa.no

 

Storbritannia. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Storbritannia.