Finn aktuelt

Viser 141-160 av 28459 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utvalg skal vurdere lederlønnssystemet i staten

  26.03.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lederlønnssystemet i staten skal sikre at statlige virksomheter kan rekruttere og utvikle gode ledere. Det er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne.

 • Foreslår nytt regelverk for utlevering av flypassasjerinformasjon

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  For å bekjempe terrorisme og annen alvorlig kriminalitet vil regjeringen sikre at PST, politiet og tolletaten får informasjon om passasjerer som flyselskapene er i besittelse av. Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor forslag til et nytt

 • Forsvarets museer skal overføres til Kulturdepartementet innen 2024

  26.03.2021 Pressemelding Kulturdepartementet, Forsvarsdepartementet

  Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har i fellesskap gått i bresjen for en prosess for overføring av Forsvarets museer fra forsvarssektoren til Kulturdepartementets museumsportefølje.

 • 35 millionar kroner i auka tilskot til ni museum

  26.03.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  For å oppretthalde museumsaktivitet og sikre at museumstilsette kan være i arbeid fordeler regjeringa 35 millionar kroner i auka tilskot til ei rekkje museum under Kulturdepartementet sitt budsjett.

 • Nett-tv

  Nye mål for musea

  26.03.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  I dag la kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja fram stortingsmeldinga "Musea i samfunnet: Tillit, ting og tid".

 • Tydeligere bestemmelser i utlendingsloven om utvisning ved endret oppholdsstatus

  26.03.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har lagt fram forslag til nye regler i utlendingsloven om hvilke utvisningsbestemmelser som skal brukes i de tilfellene hvor utlendingen har oppholdstillatelse på gjerningstidspunktet, men hvor tillatelsen er

 • Endringer i kapitalkravsregelverket (EUs bankpakke) vil ikke tre i kraft i Norge i juni

  26.03.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Endringer i kapitalkravsforordningen for banker (CRR2), som i EU gjelder fra 28. juni 2021, vil ikke tre i kraft i EØS-avtalen på samme tidspunkt. Finansdepartementet vil komme tilbake til når reglene vil bli tatt inn i avtalen og satt i kraft i

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 13

  26.03.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 13, 2021.

 • Vil forlenge lov om innreiserestriksjoner

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fremmer i dag forslag for Stortinget om forlengelse av den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Den midlertidige loven har varighet frem til 1. juni 2021, men foreslås nå forlenget til 10

 • Regjeringen stanser salget av Bergen Engines

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har gjennom en kongelig resolusjon i dag pålagt Rolls Royce å stanse salget av det norske selskapet Bergen Engines AS til selskaper i Transmashholding Group.

 • Søknadsordning for grøntnæringen

  26.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er i dag fastsatt forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen.

 • Lite laks kan gi stans i fisket i Tanavassdraget

  26.03.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Lave bestandar av laks i Tanavassdraget bekymrar både finske og norske styresmakter. Resultatet kan bli stans i laksefisket i Tanavassdraget kommande sesong.

 • Nytt lovforslag om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Covid-19 har krevd særskilte tiltak for å redusere faren for smittespredning i fengsel og ta høyde for redusert kapasitet i kriminalomsorgen. Etter flere perioder med midlertidige regler, foreslås det nå varige regler som kan komme til anvendelse

 • Regjeringen legger frem Likeverdsreformen

  26.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Statsministerens kontor

  For å gjøre livet enklere for familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester, legger regjeringen frem en ny reform. Likeverdsreformen skal bidra til et samfunn som stiller opp og hvor det er bruk for alle.

 • Norge skal skape flere arbeidsplasser med data som ressurs

  26.03.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fremveksten av dataøkonomien forventes å bli en viktig driver for økonomisk vekst i Norge. Data er en ressurs med et enormt verdiskapingspotensial, og offentlige og private virksomheter må derfor ikke la data ligge ubrukt. Regjeringen vil at Norge

 • Tre vindkraftverk får ikke utsatt frist for idriftsettelse

  26.03.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i klagesakene om utsatt frist for idriftsettelse for Kvinesheia, Remmafjellet og Havsul I vindkraftverk. Departementet opprettholder NVEs vedtak om å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse for

 • Ny stortingsmelding om videregående opplæring: Videregående opplæring skal reformeres

  26.03.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Statsministerens kontor

  Med Fullføringsreformen vil regjeringen endre innholdet i videregående opplæring slik at flere fullfører og består. - Med denne reformen gjennomfører vi de største endringene av videregående opplæring siden Reform-94. Vi går bort fra A4-tankegangen

 • Endrer kravet til oppholdstid for statsborgerskap

  26.03.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet foreslår å heve kravet til oppholdstid fra syv til åtte år etter hovedregelen om erverv av statsborgerskap etter søknad.

 • Kulturdepartementet vil gi bedre tilgang til litteratur for personer med funksjonsnedsettelser

  26.03.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen la i dag frem en proposisjon med forslag til endringer i åndsverkloven, om samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme Marrakechdirektivet i EØS-avtalen.

 • Regjeringen foreslår å styrke studentenes rettigheter i universitets- og høyskoleloven

  26.03.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen legger frem de største endringene i universitets- og høyskoleloven siden 2005. To sensorer på eksamen, fortsatt blind sensur, forbud mot gjengjeldelse ved varsling og bedre tilrettelegging er blant forslagene.