Finn aktuelt

Viser 141-160 av 23497 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vil hindre utflagging av skip

  06.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår endringer i sjøloven og NIS-loven, og vil åpne for bareboat-registrering av skip.

 • Vil gi gebyr for brudd på fartsområdebegrensninger

  06.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen vil innføre gebyr for skip registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) som trosser begrensningene for hvor de kan seile.

 • Vil redusere byrden for aksjeselskaper

  06.12.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Beløpsgrensen for nærstående transaksjoner i aksjeselskaper heves til 100 000 kroner, etter nye endringer i aksjelovgivningen.

 • Endringer i referanserenteloven

  06.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Stortingets vedtak 26. november til lov om endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) ble 6. desember sanksjonert av Kongen i statsråd.

 • Ny verdipapirsentrallov trer i kraft 1. januar 2020

  06.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag, 6. desember 2019, besluttet at ny lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør (verdipapirsentralloven) skal tre i kraft 1. januar 2020.

 • Aktuelle rettsakter for EØS-komiteen 6. desember

  06.12.2019 Nyhet Utenriksdepartementet

  Vedlagt følger en omtale av rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 6. desember.

 • Entreprenørar skal tidlegare inn i Statens vegvesen sine prosjekt

  06.12.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa jobbar for å få meir veg igjen for pengane. Ein av suksessane har vore forretningsmodellen til selskapet Nye Veier. No ønsker vi å gi Statens vegvesen den same moglegheita til å involvere entreprenørar tidleg i prosessen. Statens

 • Søk UNESCO-midler

  06.12.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Nå lyser den norske UNESCO-kommisjonen ut tilskudd til UNESCO-formål for 2020.

 • Forlenger muligheten til å gjøre unntak fra lærernormen fram til 1. august 2020

  06.12.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Lærernormen ble innført i 2018 og skjerpet i 2019. Noen skoler får ikke kvalifiserte søkere når normen skal oppfylles. Derfor forlenges nå muligheten for å gjøre unntak frem til 1. august 2020. - Det er nå færre elever per lærer enn på noe tidspunkt

 • Presseinformasjon: Utenriksminister Eriksen Søreide til Berlin

  06.12.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide reiser til Berlin på menneskerettighetsdagen 10. desember for å delta på konferansen «Advocating Human Rights in the 21st Century».

 • Nett-tv

  Fagseminar om kulturskolen

  06.12.2019 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS arrangerer nasjonalt fagseminar om kulturskolen i Oslo 10. desember kl. 09.00-12.30 på Nationaltheatret konferansesenter (KS-huset).

 • Tryggere netthandel for forbrukerne

  06.12.2019 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  EU har vedtatt nye regler som styrker forbrukernes rettigheter på en rekke nye områder. - Reglene er et viktig framskritt, særlig for forbrukervernet på nett, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

 • EUs kapitalkravsregelverk trer i kraft i EØS-avtalen ved årsskiftet

  05.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  EUs kapitalkravsregelverk CRR/CRD IV ble innlemmet i EØS-avtalen i mars i år, med konstitusjonelle forbehold. Alle EØS/EFTA-statene har nå hevet sine konstitusjonelle forbehold. EØS-komitébeslutningen som innlemmer regelverket, trer derfor i kraft

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Finansministeren mottar rapport fra OECD

  05.12.2019 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen mottar mandag 9. desember rapporten "OECD Economic Survey of Norway".

 • Endringer i forsikringsforetakenes kapitalkrav for boliglån

  05.12.2019 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i Solvens II-regelverket som vil bidra til at forsikringsforetakenes kapitalkrav for boliglån blir likere bankenes.

 • Verdens jorddag

  05.12.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  5. desember er blitt utpekt av FN til Verdens jorddag (World Soil Day) for å øke bevisstheten rundt jord, hva den har å si for våre liv, og hvordan vi tar vare på den.

 • Prisforhandlinger sikrer migrenemedisin på blå resept

  05.12.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Prisforhandlingene mellom Sykehusinnkjøp og legemiddelprodusenten Novartis har gitt lavere pris på legemidlet Aimovig som nå kommer inn i blåreseptordningen. Forhandlingene gjør at pasientene raskere får tilgang på Aimovig enn gjennom de ordinære

 • Ingen skal tape bostøtte som følge av NAV-sakene

  05.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken er i tett dialog for å kartlegge hvilke konsekvenser NAV-sakene kan ha for bostøtten til berørte brukere. - Ingen skal tape bostøtte på at det offentlige har gjort feil, sier kommunal- og

 • Presseinvitasjon: Bent Høie besøker Tune Ridesenter og "Idretten skaper sjanser" 12. desember

  05.12.2019 Nyheit Helse- og omsorgsdepartementet

  Helseminister Bent Høie deltek på julelunsj i regi av "Idretten skaper sjanser" og Norges idrettsforbund.

 • Ragnar Ulstein blir æret med begravelse på statens bekostning

  05.12.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  - Med sorg har jeg mottatt meldingen om at krigshelt, forfatter og historiker, Ragnar Ulstein, har gått bort. Under krigen kjempet han for vår frihet, for demokratiet og for våre felles verdier, sier statsminister Erna Solberg.

Til toppen