Finn aktuelt

Viser 141-160 av 25753 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 48 millionar kroner til tiltak som hindrar ungdom i å falle utanfor

  06.07.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Fleire tiltak over heile landet får no om lag 48 millionar kroner til oppfølgings- og losfunksjonar for ungdom. Tiltaka rettar seg mot ungdom i ein vanskeleg situasjon og skal hindre fråfall i skulen og betre sjansane på arbeidsmarknaden.

 • Norge inngår ny låneavtale med IMFs lavinntektslandsordninger

  06.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  En ny låneavtale på 400 millioner SDR - tilsvarende 5,2 milliarder kroner - mellom Norge og IMFs låneordninger for lavinntektsland (PRGT) trådte i kraft 1. juli. Midlene vil bidra til å gi lavinntektslandene bedre finansiell støtte.

 • Regjeringen vil prioritere flyktninger som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

  05.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  For første gang skal overføringsflyktninger som er lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBTIQ+) prioriteres både som gruppe og som individ ved uttak av overføringsflyktninger.

 • Ny kartlegging av tenestene til sårbare barn og unge

  04.07.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  For sjette gong sidan koronakrisa inntraff har ei koordineringsgruppe kartlagt tilbodet til sårbare barn og unge. Rapporten viser at langt fleire tenester enn tidlegare er tilbake i normal drift. Samtidig er det færre enn vanleg som oppsøker

 • Rollag er årets trafikksikkerhetskommune 2020

  03.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Rollag er utnevnt til Årets trafikksikkerhetskommune 2020. Kommunen driver et velfungerende, bredt og langsiktig trafikksikkerhetsarbeid. Rollag ble godkjent som trafikksikker kommune i 2016, og jobber systematisk med både holdningsskapende og

 • Tre finalister til Statens pris for byggkvalitet

  03.07.2020 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen vil legge til rette for at boliger og uteområder har de kvalitetene som trengs for at de kan brukes gjennom hele livet. I år går Statens pris for byggkvalitet til boligprosjekter som møter behovene våre gjennom et langt liv. Tre

 • Arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere

  03.07.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving for pelsdyroppdrettere.

 • Presseinvitasjon: Monica Mæland besøker ankomstsenteret i Råde

  03.07.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsminister Monica Mæland vil mandag besøke Nasjonalt ankomstsenter.

 • Styrker internasjonalt arbeid for ytrings- og pressefrihet

  03.07.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge styrker det internasjonale arbeidet for ytrings- og pressefrihet ved å forlenge samarbeidet med International Media Support med fire år. Innsatsen skal styrke tilgangen til pålitelig informasjon, spesielt i krisetider, fremme

 • 6 millioner kroner til å rekruttere flere mannlige lærere og lærere med innvandrerbakgrunn

  03.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Høgskulen på Vestlandet (HVL) får 6 millioner kroner for å lede det nasjonale arbeidet med å få flere menn til å velge lærerutdanningen for de yngste elevene. I tillegg utvides målgruppen til å omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning, og

 • Ønsker flere ladestasjoner for elbiler

  03.07.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det blir flere elbiler og vi trenger flere ladestasjoner. Da er det viktig at saksbehandlingen blir så enkel som mulig. Derfor har vi laget et rundskriv som klargjør reglene for etablering av ladestasjoner, sier kommunal- og moderniseringsminister

 • Noreg betaler 530 millionar for redusert avskoging i Indonesia

  03.07.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Etter 10 år med hardt arbeid går avskoginga i Indonesia ned. Utsleppa frå avskoging og skogforringing i Indonesia var lågare i 2016-17 enn i tiåret før. Difor vil Noreg no for første gong betale inntil 530 millionar kroner for dei gode resultata.

 • Åpnes for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser

  03.07.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter innspill fra Norges Bondelag åpnes det nå opp for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser for lokalmat for å stimulere til økt salg.

 • Eldre kyrkjer vert sikra for 27 millionar

  03.07.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  40 kyrkjer frå før år 1800 får no pengar til å skifte ut gamle el-anlegg og varmeomnar og moglegheita til å sikre tak, veggar og tårn mot vêr og vind.

 • Nå kommer masterutdanningen for lærere i praktiske og estetiske fag

  03.07.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Undervisningen i kroppsøving, kunst og håndverk og andre praktiske og estetiske fag i skolen gjøres i over halvparten av tilfellene av lærere uten faglig fordypning i faget. - De praktiske og estetiske fagene er viktige fag i skolen. Det er et

 • Foreslår høyhastighetssertifikat

  03.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis. Det kommer frem i en utredning direktoratet har sendt næringsminister Iselin Nybø. Et av tiltakene i sjøsikkerhetsmeldingen var å vurdere om det bør innføres et slikt sertifikat.

 • Øker satsning på salg av Norge som filmlokasjon

  03.07.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Som et ledd i regjeringens målrettede satsning på å få flere utenlandske filmproduksjoner til Norge har Kulturdepartementet vedtatt å skille Filmkommisjonen ut av Norsk filminstitutt (NFI) og etablere den nye virksomheten i Bergen.

 • Europakommisjonen ønsker innspill til revisjonen av Solvens II-direktivet

  03.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Europakommisjonen har lagt ut en høring om mulige endringer i det regulatoriske rammeverket for forsikringsforetak (Solvens II-direktivet).

 • Utsatte barn og unge skal få bedre hjelp fra det offentlige

  03.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen vil at blant andre barnevernet, skolehelsetjenesten, NAV, sosialtjenesten og skolene skal samarbeide tettere og hjelpe hverandre til å gi et godt tilbud til utsatte barn og unge. Kommunen skal samordne tjenestene og familier og barn med

 • Ungdom gir innspel for å hjelpe lavinntektsfamiliar

  03.07.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Eit ungdomspanel har laga sin eigen rapport med innspel til kva som skal til for at barn og unge som veks opp med dårleg råd, kan få det betre. Rapporten er no overlevert til barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse.

Til toppen