Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2016

Fra statsråd 18. september og 25. september 2015 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2016.

Fra statsråd 18. september 2015 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2015-2016) – for budsjettåret 2016
(departementenes fagproposisjoner):      

Arbeids- og sosialdepartementet
            Utgiftskap.:    600-667, 2470, 2541-2542, 2620-2686
            Inntektskap.: 3600-3648, 5470, 5571, 5607, 5701-5705
            (Nyhetssak)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
            Utgiftskap.:    800-873, 2530
            Inntektskap.: 3821, 3822, 3842, 3847, 3855, 3856, 3858
            (Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
            Utgiftskap.:    1700-1795
            Inntektskap.: 4700-4799
            (Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
            Utgiftskap.:    700-783 og 2711-2790
            Inntektskap.: 3701-3750, 5572 og 5631
            (Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
            Utgiftskap.:    61, 400-491
            Inntektskap.: 3400-3490
            (Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
for budsjettåret 2016
Svalbardbudsjettet
(Nyhetssak)     

Klima- og miljødepartementet
            Utgiftskap.:    1400-1482
            Inntektskap.: 4400-4481 og 5578
            (Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
            Utgiftskap.:    1-2, 500-595, 2412, 2445, 2465
            Inntektskap.: 3500-3595, 5312, 5445-5446, 5615-5616
           (Nyhetssak)

Kulturdepartementet
            Utgiftskap.:    300-342
            Inntektskap.: 3300-3342-5568
            (Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
            Utgiftskap.:    200-288 og 2410
            Inntektskap.: 3200-3288, 5310 og 5617
            (Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
            Utgiftskap.:    1100-1161
            Inntektskap.: 4100-4162, 5576, 5651, 5652
            (Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
            Utgiftskap.:    900-953, 2421, 2426, 2429, 2460 og 2540
            Inntektskap.: 3900-3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5625,
            5629, 5656
            (Nyhetssak)  

Olje- og energidepartementet
            Utgiftskap.:    1800-1840, 2440 og 2490
            Inntektskap.: 4800-4840, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685
            (Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
            Utgiftskap.:    1300-1380
            Inntektskap.: 4300-4380, 5577, 5611, 5618, 5619, 5622, 5623
            og 5624
            (Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
            Utgiftskap.:   100-172
            Inntektskap.: 3100
            (Nyhetssak)

Fra statsråd 25. september 2015 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2015-2016)
for budsjettåret 2016
Statsbudsjettet
(Nyhetssak)

Prop. 1 LS (2015-2016)
for budsjettåret 2016
Skatter, avgifter og toll 2016
(Nyhetssak)

Meld. St. 1 (2015-2016)
Nasjonalbudsjettet 2016
(Nyhetssak)

Meld. St. 4 (2015-2016)
Bedre skatt
En skattereform for omstilling og vekst
(Nyhetssak)

Prop. 1 S (2015-2016) – for budsjettåret 2016
(departementets fagproposisjon):

Finansdepartementet
            Utgiftskap.:    20-51 og 1600-1670
            Inntektskap.: 3024-3051, 4600-4620, 5341, 5351, 5580, 5605 og
            5692-5693
            (Nyhetssak)

Statsministerens kontor
Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 2. oktober 2015:

Hans Majestet Kongens tale til det 160. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikes tilstand).