Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 14. november 2008

En rekke stortingsproposisjoner om endringer i statsbudsjettet for 2008 ble vedtatt i statsråd i dag. Det ble også vedtatt en odelstingsproposisjon om å endre loven om erstatning fra staten for personskade som skyldes straffbar handling.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. november 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 19 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 16 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

St.prp. nr. 25 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet 2008 under Barne- og likestillingsdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

St.prp. nr. 17 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet for 2008 m.m. under Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 28 (2008-2009)
Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 14 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet under Forsvarsdepartementet for 2008

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 13 (2008-2009)
Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Helse- og omsorgsdepartementet
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 20 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Justis- og politidepartementet (drift av redningshelikoptertenesta)
(Pressemelding)

St.prp. nr. 21 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 12 (2008-2009)
Om lov om endringar i lov om erstatning frå staten for personskade valda ved straffbar handling m.m. (valdsoffererstatningslova)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 13 (2008-2009)
Om lov om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.)

Kultur- og kirkedepartementet

St.prp. nr. 27 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur- og kyrkjedepartementet
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

St.prp. nr. 23 (2008-2009)
Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 22 (2008-2009)
Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

St.prp. nr. 15 (2008-2009)
Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 29 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet for 2008 under Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 26 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet for 2008 m.m. under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 24 (2008-2009)
Om endringar i statsbudsjettet for 2008 mv. under Samferdselsdepartementet
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 3. november 2008 til lov om endringer i helsepersonelloven og helseforskningsloven mv.
Besl. O. nr. 3 (2008-2009)  Lov nr. 80

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om årlig regulering av medlemspremien i pensjonstrygden for fiskere.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte vert fastsett.

4.      Klagesaker m.v.

Kunnskapsdepartementet

Klage fra Valle kommune av 3. juni 2008 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 14. mai 2008 om avslag på søknad om godkjenning av folkehøgskole. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Anne Kristin Lund utnevnes til ambassadør i Stockholm, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Hoffsjef Rolf Trolle Andersen utnevnes til ambassadør i Bern, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Santiago, Martin Tore Bjørndal, utnevnes tillike til ambassadør i Lima, Peru.

Hjemmebasert ambassadør for det karibiske området, Torbjørn Holthe, utnevnes tillike til ambassadør i Georgetown, Guyana.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Underdirektør Solgunn Marita Tverfjell utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Avdelingsdirektør Heidi Langaas konstitueres som ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert underdirektør Hans Petter Friestad Gravdahl utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Republikken Liberia om delvis ettergivelse av Liberias gjeld til Norge.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

Til toppen