Norge støtter britiskledet Ukraina-fond med om lag 1,5 mrd. kroner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

-  Regjeringen legger opp til å bidra med om lag 1,5 mrd. kroner til det britiskledede fondet, International Fund for Ukraine. Norge har tidligere bidratt med 400 mill. kroner som er omsatt i droner, dronejammesystemer og artilleriammunisjon, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Norsk og britisk forsvarsminister (Gram og Wallace)
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram med sin britiske kollega Ben Wallace. Foto: UK MoD

Bidraget kommer i tillegg til de 400 mill kroner som Norge tidligere har bidratt med, og er en del av de 3 mrd. kroner som ble bevilget gjennom Prop. 142 S (2021-2022) tidligere i år.

Forsvarsministeren møtte 10. november sin britiske kollega Ben Wallace i forbindelse med møtet i Joint Expeditionary Force (JEF). Gjennom det britiske fondet kan ulike land bidra med penger for å anskaffe forsvarsmateriell som Ukraina trenger, direkte fra forsvarsindustrien. Norsk industri er invitert til å delta med tilbud til fondet.

Midlene i fondet er hovedsakelig britiske, men også andre land inviteres til å delta.

Regjeringen har satt av 4,4 mrd. kroner til militær støtte til Ukraina i 2022 og 2023. Ukrainas behov er omfattende og tidskritisk.

-  Dette fondet donerer materiell som er anskaffet direkte fra forsvarsindustrien. Norge har en verdensledende forsvarsindustri innen særskilte områder, og produserer systemer som kan imøtekomme konkrete ukrainske behov. Jeg er derfor fornøyd med at også norsk forsvarsindustri kan konkurrere seg til kontrakter gjennom fondet, sier Gram. 

- Norge har vært urokkelig i sin støtte til Ukraina. Dette betydelige nye bidraget til det internasjonale fondet for Ukraina vil utgjøre en vesentlig forskjell for å bidra med ytterligere militær støtte til landet. Jeg takket forsvarsminister Bjørn Arild Gram hjertelig da vi møttes i Edinburgh i morges,  på et møte med forsvarsministerne i JEF, sier den britiske forsvarsministeren Ben Wallace.

Se oversikt over norsk støtte til Ukraina og nabolandene her.

Fellesuttalelse fra forsvarsministrene i JEF 10.11.2022

Ukrainsk badge
Illustrasjonsfoto. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret