Styrings- og FoU-seksjonen

Styrings- og FoU-seksjonen (SFS) har ansvar for koordinering av etatsstyring og riksrevisjonssaker, samt departementets arbeid med FoU og intern styring i departementet og samfunnssikkerhet i sektoren.