Budsjett- og økonomiseksjonen

Budsjett- og økonomiseksjonen (BØS) har ansvar for oppgaver knyttet til statsbudsjettet, økonomistyring i departementet og koordinering av høringssaker.