Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet

Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet (SSA) har ansvar for etatsstyringen av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten og skal ivareta det strategiske og langsiktige arbeidet mot underliggende virksomheter.