Budsjett- og styringsavdelingen

Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet

Seksjon for strategi og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet (SSA) har ansvar for etatsstyringen av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten, og skal ivareta det strategiske og langsiktige arbeidet mot underliggende virksomheter. Seksjonen har  budsjettansvaret for virksomhetenes driftskapitler og koordinerer departementets budsjettarbeid overfor de to virksomhetene. Koordinering av Riksrevisjonens saker overfor Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten ligger også i seksjonen.