Forsiden

Ekspertgruppe gir samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak

Ekspertgruppen ble oppnevnt 13. januar 2022. Gruppen skal belyse og vurdere de samfunnsmessige konsekvensene av smitteverntiltakene i forbindelse med covid-19-pandemien.

En av gruppens hovedoppgaver er å vurdere de samfunnsøkonomiske konsekvensene av tiltakspakkene som utarbeides av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Gruppen skal også al bidra med innspill og vurderinger både til den pågående håndteringen av koronapandemien og til strategien for å leve med koronaviruset SARS-CoV-2 i samfunnet.

Ekspertgruppen skal levere endelige rapport senest innen utgangen av mars.

Innspill og delleveranser fra ekspertgruppen:

Les mandatet

Medlemmer i ekspertgruppen 

  • Steinar Holden, professor, økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Oona Dunlop, leder for klinisk etikk-komité (KEK), og overlege dr. med., CBRNE-senteret, Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus.
  • Styrk Fjærtoft Vik, kommuneoverlege Kristiansand
  • Ingrid Hjort, postdoktor, institutt for samfunnsøkonomi, BI
  • Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
  • Hans Olav Melberg, professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved UiT
  • Anne Spurkland, professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Underviser i anatomi og forsker innenfor immunologi og autoimmune sykdommer.
  • Thomas von Brasch, forsker, økonom, SSB
  • Karen Walseth Hara, lege, Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
  • Katrine Vellesen Løken, økonom, professor ved Norges handelshøyskole