Seksjon for økonomi og styring

Seksjon for økonomi og styring (SØS) har ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettprosessene, etatsstyring av underliggende og tilknyttede virksomheter, økonomiske analyser, FoU og bygg. Seksjonen har også ansvar for faglig oppfølging av den sentrale vergemålsmyndigheten etter vergemålsloven, rettsgebyrloven og den sivile rettspleien på grunnplanet (herunder forliksrådene). Seksjonen koordinerer i tillegg oppfølgingen av avdelingens Riksrevisjonssaker og annen intern administrasjon.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Sven Olav Gunnerud.