Seksjon for utlevering, påtale og straffeprosess

Seksjon for utlevering, påtale og straffeprosess (UPS) har sentralmyndighetsfunksjon for både strafferettslige- og sivilrettslige rettsanmodninger, det overordnede ansvaret for internasjonale barnebortførings- og samværssaker, regelverket og saker om utlevering av lovbrytere til og fra Norge og apostille. Videre har seksjonen ansvaret for regelverket om voldsoffererstatning samt øvrige erstatningsordninger. Regelverket om vaktvirksomhet ligger også under seksjonens ansvarsområde.

Seksjonen ledes av konstituert avdelingsdirektør Liv Christina Houck Egseth.