Seksjon for domstol, advokat og rettshjelp

Seksjon for domstol, advokat og rettshjelp (DAR) har ansvaret for domstolfaglige spørsmål, herunder organiseringen av domstolene, og tilknyttet regelverk som domstolloven, domssognsforskriften og forskrift om elektronisk samhandling med domstolene (ELSAM-forskriften). Seksjonen har ansvaret advokatregelverket, rettshjelpsregelverket og salærregelverket.

Seksjonen ledes av avdelingsdirektør Jostein Haug Solberg.