Seksjon for elektronisk kommunikasjon

Seksjon for elektronisk kommunikasjon har det overordnede ansvaret for ekom-sektoren. Seksjonsleder: Avdelingsdirektør Heidi Kvalvåg.