Fungerende ekspedisjonssjef Janne Marie Larsen

Fungerende ekspedisjonssjef Janne Marie Larsen

Bilde av Janne Marie Larsen

Avdeling for styring og organisasjon

Adresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
E-post: Janne-Marie.Larsen@kdd.dep.no
Telefon: 22 24 72 16
Mobil: 930 24 965