Nasjonalt geodataråd

Nasjonalt geodataråd skal sikre et godt samarbeid mellom forvaltere og brukere av geografisk informasjon.

Tilgang til geografisk informasjon er viktig for hver og en av oss, næringslivet og offentlig forvaltning. Vi trenger geografisk informasjon for å ferdes trygt, ha kunnskap om naturen, for planlegging og forvaltning av arealer, for næringsutvikling og sikring av eiendomsretten.

Nasjonalt geodataråd består av 16 medlemmer fra offentlig og privat sektor. Rådet skal følge norsk geodatapolitikk og gi råd om oppfølging av nasjonale strategier for samfunnets felles geografiske infrastruktur. Rådet skal bidra til samarbeid om og bruk av geodata.

Nasjonalt geodataråd oppnevnt for perioden 15.01.2024 – 31.12.2027. Leder for rådet er Arne Bjørn Mildal, direktør IKT- og informasjonsforvaltning i Norges Vassdrags- og energidirektorat.

Rådet har følgende sammensetning

 • Arne Bjørn Mildal, leder av Nasjonal geodataråd, direktør IKT- og informasjonsforvaltning Norges Vassdrags- og energidirektorat
 • Camilla Brekke, direktør Norsk Polarinstitutt
 • Johnny Welle, direktør Kartverket
 • Øistein Knudsen Jr., sjef Sivilforsvaret
 • Jorunn Kragset, leder Geomatikkbedriftene
 • Hildegunn Norheim, direktør kart og statistikk Norsk institutt for bioøkonomi
 • Guri Kaspara Lande, direktør digital strategi og samhandling Digitaliseringsdirektoratet
 • Heri Ramampiaro, instituttleder ved NTNU og leder Norwegian Open AI-Lab
 • Torfinn Sørensen, direktør vann- og kunnskapsavdelingen Miljødirektoratet
 • Ingrid Dahl Hovland, direktør Statens vegvesen
 • Mariann Hornnes, assisterende helsedirektør Helsedirektoratet
 • Trygve Sparr, forskingsdirektør sensor- og overvåkingssystemer Forsvarets forskingsinstitutt
 • Elise Bakke, direktør digitalisering og innovasjon Kystverket
 • Tristan Rolstad, fagsjef digitalisering KS
 • Venke Moe, plan- og bygningssjef Kristiansand kommune
 • Torgeir Stordal, direktør Sokkeldirektoratet