Statsforvaltningsavdelingen

Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor og ansvaret for sikring av regjeringsbyggene med unntak av Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets lokaler. Avdelingen har også ansvar for fellestjenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leder arbeidet med gjenreising av det nye regjeringskvartalet. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Cathrin Sætre. Ledergruppen består i tillegg av avdelingsdirektør Bjørg Helene Holen (fylkesmannsseksjonen), avdelingsdirektør Åste Marie Skullerud (personvernseksjonen), avdelingsdirektør Anne Line Wold (seksjon for bygg og fellestjenester) og avdelingsdirektør Knut Syvertsen (sikkerhetsseksjonen).

Avdelingen har videre ansvar for organisering og inndeling av regional statsforvaltning og ansvaret for deler av personvernpolitikken, med blant annet personopplysningsforskriften og administrativt ansvar for Personvernnemnda.

Etatsstyring er en viktig oppgave. Avdelingen har ansvaret Fylkesmannsembetene, Statsbygg, Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon og Datatilsynet. I sum omfatter styringsansvaret 20 virksomheter med totalt rundt 4 300 ansatte. I tillegg har avdelingen budsjettansvaret for apanasjen og det Kongelige Hoff, samt ansvar for staten sine kongelige eiendommer.

Til toppen