Programstyre for Merkur

Merkur er et kompetansehevingsprogram for dagligvarebutikker i utkantstrøk. Målet er å bidra til at lokalbefolkningen i distriktene sikres tilgang til varer og lokal service der de bor eller like i nærheten av hjemstedet.

Programstyret avgjør hvilke prosjekter som skal støttes og hvor stort beløp som gis til det enkelte regionale kompetanseutviklingsprosjekt. Styret fremmer budsjettforslag overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som finansierer driften av MERKUR. 

 

Om Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene

Opprettet: 1995

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: MERKUR-programmet, Distriktssenteret, Ogndalsveien 2, 7713 Steinkjer

Eget nettsted: https://www.merkur-programmet.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

MERKUR - et kompetansehevingsprogram for dagligvarebutikker i utkantstrøk. Målet er å bidra til at lokalbefolkningen i distriktene sikres tilgang til varer og lokal service der de bor eller like i nærheten av hjemstedet. Programstyret avgjør hvilke prosjekter som skal støttes og hvor stort beløp som gis til det enkelte regionale kompetanseutviklingsprosjekt. Styret fremmer budsjettforslag overfor KMD, som finansierer driften av MERKUR. Programstyret er ansvarlig for at KMD får rapport om programmets virksomhet hvert halvår.

Full mandattekst Programstyre for MERKUR - Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker i regionene

Aktive medlemmer (pr. 3/7/2019)