Ekspedisjonssjef Yngve Torgersen

Yngve Torgersen

E-post: yngve.torgersen@nfd.dep.no

Havbruksavdelingen