Ekspedisjonssjef Camilla Bretteville Froyn

Ekspedisjonssjef Camilla Bretteville Froyn

Avdeling for konkurransepolitikk og næringsøkonomi

Adresse: Kongens gate 8, Oslo
E-post: cbf@nfd.dep.no