Dagligvaretilsynet

Dagligvaretilsynet ble etablert 1. januar 2021 og har ansvaret for håndhevingen av Lov om god handelsskikk, vedtatt av Stortinget 12. mars 2020.

Formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen gjennom å fremme ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene. Dette vil gi mer effektive løsninger som gjennom konkurransen mellom dagligvarekjedene kommer forbrukerne til gode.

En hovedoppgave for tilsynet er å drive veiledning og informasjonsarbeid overfor aktørene i dagligvaremarkedet, men tilsynet har også hjemmel for å nedlegge forbud eller påbud om praksis i dagligvarebransjen som strider mot god handelsskikk.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.dagligvaretilsynet.no/