Utvalg som skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer (anskaffelsesutvalget)

Utvalget skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og hovedmålet er at regelverket skal bli enklere, lettere tilgjengelig og styrke klima- og miljøhensyn.

Utvalget ble nedsatt 4. november 2022.

Utvalget skal levere sitt arbeid i form av en NOU til Nærings- og fiskeridepartementet. Første delleveranse skal overleveres 4. november 2023, og andre delleveranse 4. mai 2024.

Anskaffelsesutvalgets mandat

Nettside

Detaljer
Midlertidig

Underlagt

Nærings- og fiskeridepartementet – avdeling for konkurransepolitikk og næringsøkonomi

Type organ
Utvalg

Oppnevnt av
Kongen i statsråd

Hjemmel
Kongelig resolusjon

Sekretariatsordning
Eget sekretariat

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Ja

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departementet deltar ikke

Anskaffelsesutvalgets medlemmer

  • Professor Halvard Haukeland Fredriksen, Bergen. Leder

  • Advokat Jon Reidar Gresseth, Trondheim
  • Advokat Kjersti Holum Karlstrøm, Tromsø
  • Advokat Svein Terje Tveit, Oslo
  • Førsteamanuensis Malin Arve, Bergen
  • Professor Mads Greaker, Nesodden
  • Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
  • Rådgiver Marianne Breiland, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
  • Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng, Kommunesektorens organisasjon, Oslo