Nasjonalt eksportråd

Nasjonalt eksportråd skal gi råd og innspill til Regjeringen ved næringsministeren om eksport og eksportarbeidet med mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, samt foreslå større nasjonale eksportfremmesatsinger.

Mandat

Nettside

 

Medlemmene i Nasjonalt eksportråd

  • Arvid Moss (Norsk Hydro ASA)
  • Kathrine Myhre (Patenstyret)
  • Ole Erik Almlid (NHO)
  • Peggy Hessen Følsvik (LO)
  • Helle Moen (Entendo AS)
  • Sonja Djønne (Heymat)
  • Brage W. Johansen (Heimdall Power)
  • Anniken Fjelberg (Identio)
  • Eirik Fadnes (Cambi ASA)
  • Tonje Foss (FRØY AS)

Det er etablert et sekretariat for Nasjonalt eksportråd bestående av representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet, Energidepartementet, Utenriksdepartementet, NHO og LO. Sekretariatet ledes av Tore Myhre (NHO).

Rådets sekretariat kan kontaktes på eksport-sekretariatet@nho.no.