Investeringskontrollutvalget

Investeringskontrollutvalget (opprinnelig «screeningutvalget») er er et offentlig utvalg som skal utrede behovet for screening av økonomisk aktivitet mot virksomheter som ikke er underlagt sikkerhetsloven. Utvalget ble nedsatt 28. oktober 2022.

Utvalget leverte NOU til Nærings- og fiskeridepartementet 4. desember 2023. 

Investeringskontrollutvalgets mandat

Underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet - Handelspolitisk avdeling

Type organ
Utvalg

Oppnevnt av
Kongen

Hjemmel
Kongelig resolusjon

Sekretariatsordning
Eget sekretariat

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Ja

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departementet deltar ikke

Investeringskontrollutvalgets medlemmer

  • Utvalgsleder: Samfunnsøkonom Per Sanderud, Oslo
  • Professor Berte-Elen Reinertsen Konow, Bergen
  • Advokat Ørjan Nilsen, Tromsø
  • Stipendiat Charlotte Hafstad Widerberg, Oslo
  • Professor Kjell Inge Bjerga, Oslo
  • Forskningsleder Erik Swendgaard, Trondheim
  • Investeringsdirektør Ann-Tove Kongsnes, Malvik
  • Spesialrådgiver Kjetil Staalesen, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
  • Direktør Kristin Hansen, Næringslivets Hovedorganisasjon, Bærum