Offentlig utvalg for reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner (Reisemålsutvalget)

Offentlig utvalg for reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner ble satt ned 26. august 2021. Utvalget skal levere sin utredning i form av en NOU innen 30. mars 2023.

Målet med utredningen er å vurdere rammevilkårene for reiselivsaktivitet lokalt. Utvalget skal blant annet vurdere om reisemålene har tilstrekkelig eller for mye handlingsrom til å håndtere lokale utfordringer og utnytte potensielle muligheter knyttet til reiseliv. Dette kan for eksempel gjelde i forbindelse med cruisetrafikk og finansiering av fellesgoder.

Mandat for NOU om reisemålsutvikling og besøksforvaltning i norske kommuner

Nettside

Detaljer
Midlertidig, 2021-2022

Underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet - Næringspolitisk avdeling

Type organ
Utvalg

Oppnevnt av
Kongen

Hjemmel
Kongelig resolusjon

Sekretariatsordning
Eget sekretariat

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Nei

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departementet deltar ikke

Utvalget medlemmer:

 • Trine Skei Grande, leder, 26.08.2021 - 31.12.2022
 • Kari Aina Eik, 26.08.2021 - 31.12.2022
 • Truls Eric Johan Engström, 26.08.2021 - 31.12.2022
 • Preben Falck, 26.08.2021 - 31.12.2022
 • Richard Grov,  26.08.2021 - 31.12.2022
 • Ann Heidi Hansen, 26.08.2021 - 31.12.2022
 • Rolf A. Røtnes, 26.08.2021 - 31.12.2022
 • Gro Svarstad, 26.08.2021 - 31.12.2022
 • Marit Vorkinn, 26.08.2021 - 31.12.2022
 • Kirsten Indgjerd Værdal, 26.08.2021 - 31.12.2022
 • Trond Øverås, 26.08.2021 - 31.12.2022