Statsbudsjettet 2010

Forsvarssbudsjettet 2010
Regjeringen Stoltenberg la 13. oktober 2009, kl 10 frem forsvarsbudsjettet for 2010. På denne siden finner du lenker til budsjettproposisjonen, pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet og lenker til departementenes samleside og Finansdepartementets budsjettportal.

Fagproposisjon og pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet