Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 28541-28550 av 28566 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statens Pensjonskasseloven

  28.07.1949 Lov Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Statens pensjonskasse er en statsgarantert kasse til dekning av de pensjoner som skal utbetales av kassen. Loven omhandler blant annet hva som gir medlemskap i Statens pensjonskasse.

  Se loven på lovdata.no

 • Dobbeltbeskatningsavtaleloven

  28.07.1949 Lov Finansdepartementet

  Under forbehold av gjensidighet kan Kongen med Stortingets samtykke ved overenskomst med fremmed stats regjering med omsyn til offentlige skatter og avgifter fastsette regler for deling av skattefundamentene og herunder innrømme slik lempning i

  Se loven på lovdata.no

 • Riksteaterlova

  13.12.1948 Lover Kultur- og likestillingsdepartementet

  Riksteatret har til føremål å fremja arbeidet med å føra dramatisk kunst ut til folket i bygd og by og på andre tenlege måtar å auka kjennskapen til god dramatisk kunst.

  Se loven på lovdata.no

 • Sjømannspensjonstrygdloven - sjømptrl.

  03.12.1948 Lov Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig tjenestepensjon. Sjømannspensjonstrygdloven har som hovedformål å yte «tidlig alderspensjon» til sjøfolk mellom 60 og 67 år som oppfyller visse vilkår. Det at sjømenn har pensjonsalder 60 år, innebærer at

  Se loven på lovdata.no

 • Kunstavgiftsloven

  04.11.1948 Lov Kultur- og likestillingsdepartementet

  Ved all offentlig omsetning, og ved slike erverv som etter denne lov er likestilt med offentlig omsetning, av kunstverk av norsk eller fremmed opphav, skal kjøperen i tillegg til kjøpesummen betale en avgift på inntil 5 prosent av denne.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om ulykkestrygd på Svalbard.

  27.06.1947 Lov Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Loven gjelder ulykkestrygd for arbeidere ved norske bedrifter på Svalbard.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om 1 og 17 mai.

  26.04.1947 Lov Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Loven regulerer arbeid og lønn for høytidsdagene 1. og 17. mai

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om krigspensjon for militærpersoner.

  13.12.1946 Lov Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Denne loven gjelder pensjonering av militærpersoner som har fått mén som følge av skade eller sykdom som de er påført under tjenstgjøring i krig. Likeså omfatter loven pensjonering av etterlatte til militærpersoner som er død av skade eller sykdom

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om krigspensjon for sivile m.v.

  13.12.1946 Lov Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Denne loven gjelder for norske statsborgere som ikke kommer inn under loven om krigspensjonering for militærpersoner, og som er påført skade ved krigsulykke.

  Se loven på lovdata.no

 • Deponeringslova

  17.02.1939 Lover Finansdepartementet

  Har nokon ei gjeld i pengar eller verdpapir, som han ikkje får oppfylla av ein grunn som ligg hjå kravshavaren, kann han fri seg med å deponera i Noregs bank i samhøve med reglane i denne lov.

  Se loven på lovdata.no