Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 10. Lovlighetskontroll. Statlig godkjenning av økonomiske forpliktelser. (§§ 59 - 60)