Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 341-360 av 72658 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Foreslår å stanse offentlige ytelser og barnebidrag ved barnebortføring

  04.10.2013 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår en ny lov som gjør det mulig å stanse utbetalingen av offentlige ytelser og barnebidrag når en av foreldrene har bortført et barn til utlandet i strid med foreldreansvaret. – Offentlige ytelser og barnebidrag skal ikke

 • Utvalg nedsatt for å gjennomgå pelsdyrnæringen

  04.10.2013 Pressemelding Miljøverndepartementet

  I statsråd i dag ble det nedsatt et utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen. Utvalget har ni medlemmer og skal ledes av fylkesmann Anne Karin Hamre.

 • Klart for ny utbygging i Nordsjøen

  04.10.2013 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Kongen i statsråd anbefalte i dag utbyggingen av olje- og gassfunnet Oseberg Delta 2 i Nordsjøen. Utbyggingen utløser investeringer på nærmere åtte milliarder kroner.

 • Presseinvitasjon: 7. -8. oktober besøker forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Finnmark

  04.10.2013 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Mandag 7. oktober vil hun både besøke Banak flystasjon og Porsangmoen (GP). Tirsdag 8. oktober besøker Strøm-Erichsen grensevakten ved Garnisonen i Sør-Varanger (GSV).

 • Utdrag frå Utanriksdepartementets program i veke 41, 2013

  03.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 41, 2013.

 • Satte fokus på regionalt samarbeid i Arktis

  03.10.2013 Nyhet Europaportalen

  Statssekretær Eli Blakstad i Kommunal- og regionaldepartementet deltok nylig på en konferanse i Brussel om den arktiske dimensjon, en prosess som tar sikte på å bedre samarbeidet mellom regionale aktører i nordområdene.

 • Nasjonalt Internet Governance Forum 2013

  03.10.2013 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Post- og teletilsynet (PT) arrangerer nasjonalt Internet Governance Forum (IGF) om norsk internettpolitikk. Konferansen finner sted i Oslo 9. oktober.

 • Miljøvernministeren godkjenner regional planstrategi for Vestfold

  03.10.2013 Nyhet Miljøverndepartementet

  Miljøvernministeren godkjenner regional planstrategi for Vestfold

 • Endringer i underholdskravet

  03.10.2013 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt endringer i utlendingsforskriften om underholdskravet. Endringen gjør det mulig å dokumentere tidligere inntekt på et tidligere tidspunkt.

 • God nok kompetansepolitikk for regional utvikling?

  03.10.2013 Nyhet Kommunal- og regionaldepartementet

  Tilgang, videreutvikling og bruk av kompetanse er en forutsetning for vekst og verdiskaping i hele landet.

 • Ny jury for Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar

  03.10.2013 Pressemelding Kulturdepartementet

  Håkon Haugsbø, kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp og tidlegare NRK-journalist, Agnes Ravatn, forfattar og journalist i Dag og Tid, og Svend Arne Vee, redaktør i Firdaposten, har takka ja til å sitte i juryen for Kulturdepartementet sin

 • Opnar for fleire unntak frå fjordlinjene

  03.10.2013 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Fiskeri- og kystdepartementet opnar for fleire unntak frå forbodet mot å fiske innanfor fjordlinjene med fartøy over 15 meter.

 • Tilskudd har satt fart på grøftinga i Vestfold

  03.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet fastsatte i juni i år en ny forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord. I Vestfold var det lange ventelister for grøfting hos entreprenørene da tilskuddet til drenering kom.

 • Tilskudd til tiltak for å styrke informasjon og kunnskap på omsorgsfeltet i 2013

  03.10.2013 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Som del av Omsorgsplan 2015 lyses det ut 1 mill. kroner i tilskudd til tiltak for å styrke informasjon og kunnskap på omsorgsfeltet.

 • FNs høynivåuke: Generaldebatten avsluttet

  03.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Som forventet var det Syria, fredsprosessen i Midtøsten og arbeidet med nye utviklingsmål for perioden etter 2015 som var de klart dominerende temaene da generaldebatten på FNs 68. generalforsamling ble avsluttet.

 • Ny fordelingsmetode for tollkvoter

  03.10.2013 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt endringer i forskrift av 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer.

 • NEFCO skal kjøpe klimakvoter for Norge

  03.10.2013 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet og det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO har inngått avtale om at NEFCO skal kjøpe klimakvoter for staten i den andre Kyotoperioden (2013-2020). Avtalen gjelder kjøp av inntil 30 millioner kvoter fra FN-godkjente

 • Gledelig FN-uttalelse om den humanitære krisen i Syria

  02.10.2013 Pressemelding Utenriksdepartementet

  -Norge er glad for at FNs sikkerhetsråd endelig har blitt enige om en sterk uttalelse som fordømmer de alvorlige bruddene på den internasjonale humanitærretten og menneskerettighetene i Syria, og som krever full humanitær tilgang, sier

 • Tillatelse til sammenslåing av sparebanker

  02.10.2013 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag gitt tillatelse til sammenslåing av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank.

 • Bedrifter må lytte til grupper de berører

  02.10.2013 Nyhet Utenriksdepartementet

  Bedrifter bør ha kontakt med og ta hensyn til grupper som berøres av deres næringsvirksomhet. Temaet som går under betegnelsen «interessentengasjement» var utgangspunkt for to møter KOMpakt - regjeringens konsultasjonsorgan for næringslivets