Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 341-360 av 103208 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lars Øye Brandsås utnevnt som ny statssekretær

  17.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Kongen har i statsråd i dag konstituert politisk rådgiver Lars Øye Brandsås (V) som statssekretær for næringsminister Iselin Nybø (V) fra 17. september 2021. Brandsås er 23 år og blir dermed den yngste statssekretæren som har blitt utnevnt av

 • Vil erstatte tollova med ny vareførsellov og ny tollavgiftslov

  17.09.2021 Nyheit Finansdepartementet

  Regjeringa har i dag lagt fram forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift. Dei to nye lovene skal erstatte dagens tollov, og sikre at lovverket er oppdatert og betre tilpassa Tolletaten sine ansvarsområde.

 • Forlengelse av permitteringsordningen og midlertidige dagpengeregler

  17.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen vedtok i statsråd fredag å forlenge enkelte særregler om permittering og dagpenger frem til 1. november 2021.

 • Høstens reinsdyrkjøtt er nå i butikk

  17.09.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Slaktesesongen på reinsdyr i gang, og ferskt reinsdyrkjøtt er nå tilgjengelig i butikk. Tilbakemeldingene fra reindriften er at årets rein har svært god kvalitet.

 • Endringar blant statssekretærane

  17.09.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag gitt statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem avskil i nåde som statssekretær for næringsminister Iselin Nybø.

 • Regjeringen åpner for fireårige studier i kinesisk, japansk og arabisk

  17.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  - I vår globale verden trenger vi flere med høy kompetanse i kinesisk, japansk og arabisk. Dette er krevende studier og språk det tar lang tid å beherske godt. Ofte må studentene tilbringe lange perioder i utlandet etter utdanningen eller ta hele

 • Gir om lag 3 millionar kroner for å auke sjømatgleda

  17.09.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  16 aktørar får til saman 2 980 000 kroner til prosjekt som skal gi barn og unge smaken på sjømat.

 • To arrangementer på energisamarbeidet mellom Norge og EU

  16.09.2021 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Norge arrangerer et seminar om CCS, og en konferanse om Europas grønne giv og 'Fit for 55'-pakken i Brussel 30. september og 1. oktober.

 • Utreder konkrete traséer for Nord Norge-banen

  16.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Det er særlig viktig at vi får en skikkelig utredning av Nord-Norgebanen, slik at vi har et godt beslutningsgrunnlag. Det har vi nå presisert overfor Statens vegvesen, som har det overordnede ansvaret for å utrede fremtidens transportløsninger i

 • Ny samfunnskontrakt skal hindre diskriminering i rekruttering av lærlinger

  16.09.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  En ny avtale med partene i arbeidslivet skal sikre flere ungdommer læreplass og jobb etter endt læretid.

 • Ny dato for Statsbudsjettet 2022: 12. oktober 2021

  16.09.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Statsbudsjettet 2022 blir lagt frem tirsdag 12. oktober 2021.

 • Foreslår endringar i pensjonstrygda for fiskarar

  16.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  I dag sender regjeringa på høyring eit forslag til endringar i lov om pensjonstrygd for fiskarar.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om koronasituasjonen 17. september

  16.09.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Invitasjon til pressekonferanse om koronasituasjonen fredag 17. september kl. 13.00 med helse- og omsorgsminister Bent Høie, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

 • DAT tildeles kontrakt på flyruten Stord–Oslo

  16.09.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet har tildelt kontrakt for drift av flyruten Stord - Oslo i perioden 1. oktober til 31. desember til DAT A/S og UAB DAT LT. Selskapene var eneste tilbyder i konkurransen

 • Undertegnet kraftutvekslingsavtale med Storbritannia

  16.09.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Lars Andreas Lunde og den britiske ambassadøren Richard Wood undertegnet torsdag 16. september en avtale mellom Norge og Storbritannia om grensekryssende krafthandel og overføringsforbindelser for kraft.

 • Foreslår nye regler for regulering av pensjon

  16.09.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Fra og med neste år skal alderspensjon under utbetaling få en årlig regulering som tilsvarer et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten.

 • Professor Anne-Mette Magnussen skal lede utvalget om rolleforståelse i politiet

  16.09.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet nedsetter et utvalg som skal vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). - Dette gjør vi for å sikre befolkingens

 • Ankar tingrettsdommen om fellinga av ulveflokk

  15.09.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Oslo tingrett kom i sommar til at vedtaket frå 2019 om felling av ulvane i Letjenna-flokken er ugyldig. Staten ved Klima- og miljødepartementet ankar no dommen til lagmannsretten innan fristen 15. september.

 • Ny 3-årig bibliotekvederlagsavtale

  15.09.2021 Nyhet Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har de siste månedene gjennomført forhandlinger sammen med 28 bransjeorganisasjoner og har nå sikret ny bibliotekvederlagsavtale for 2022 - 2024.

 • Beitestatistikk for sau i utmark

  15.09.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  NIBIO har laga ei nettside som viser dyretal og tap på utmarksbeite for sau organisert i beitelag under tilskotsordninga Organisert beitebruk (OBB). Dette omfattar om lag 75 prosent av all sau sleppt i norsk utmark.