Historisk arkiv

Kulturlandskap: Øya - Nordre Eik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Øya - Nordre Eik.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene. I dag kan du lese om Øya - Nordre Eik.

Fakta om det utvalgte kulturlandskapet Øya - Nordre Eik
Sted: Nannestad kommune, Akershus
Jordbruksregion: Østlandets og Trøndelags lavlandsbygder
Områdetype: Ravinelandskap langs Leira, med gårdstun og åkrer på ravineryggene,  beitemarker på innmark og beiteskog i ravinedalene
Areal: 8 000 dekar

Kulturlandskap: Øya - Nordre Eik. Foto: Gunnar Engan.
Kulturlandskap: Øya - Nordre Eik. Foto: Gunnar Engan.

Området Øya - Nordre Eik ligger i Nannestad kommune, rett sørvest for Gardermoen. Området omfatter 20 gårdsbruk. Dette er kjerneområdet i et sammenhengende ravinelandskap langs elva Leira. Raviner er V-formete, mindre daler utformet av rennende vann i leirområder. Ravineformene i dette området er sjeldent godt bevart, og blant de største ravineområdene i leiravsetninger i Nord- Europa. Ravinene er også spesielle og særegne ved å være brattere, krappere og i mindre skala enn ellers på Østlandet. På Romerike ellers er størstedelen av ravineområdene planert, med korndyrking som vanligste landbruksproduksjon.

På det flate platået over ravinene ligger gårdene slik de har ligget i 1000 år, med åkerland rundt i et klassisk kulturlandskap. Tradisjonelle driftsformer og byggeskikk er holdt i hevd. Den ene delen, som kalles Øya på folkemunne, kan ha vært et kultsted i jern alderen, og ligger med vid utsikt over nabobygdene. Med hovedbruk og tidligere plasser gir Øya et rikt og variert bilde av typiske gårdshus av ulike typer og aldre, blant annet laft a tømmerlåver som nå er sjeldne. I sør ligger Eik, - en del av et annet platå. Kulturlandskapet på Eik og Øya er jordbruksmiljøer med gaml vegfar og andre kulturminner. De gamle gårdstuna ligger på ryggen av ravinene, med åkrene på flatene rundt.

Ravinedalene er åpne, terrasserte beitebakker som er omkranset av frodig blandingsskog. Vekslinga mellom tun, åker, beitebakker og skog skaper et spennende, vakkert og variert landskap.

Brosjyre om utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Utvalgte kulturlandskap i jordbruket viser hvordan jordbruksdrift i generasjoner har formet verdifulle landskap med kulturminner og naturmangfold. Hele landet er representert med 20 utpekte jordbrukslandskap som finner vi langs kysten, ved fjorden, på fjellet og i innlandet. En frivillig og langsiktig forvaltning og skjøtsel av områdene skal sikres basert på samarbeid med berørte kommuner og grunneiere. Områdene skal tas godt vare på, vises fram, og alle kan være stolte av dem. Ta turen ut i jordbruksnaturen!

Statens landbruksforvaltning, Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning har i forbindelse med åpningen av Regjeringens spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket gitt ut en brosjyre som presenterer de 20 utvalgte kulturlandskapene.

Kulturlandskap: Regjeringen har utpekt 20 spesielt utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Gjennom juli måned presenterer Landbruks- og matdepartementet de ulike 20 utvalgte kulturlandskapene.