Forsiden

Historisk arkiv

Kulturlandskap: Åpnet de utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Med en godt nyslipt sauesaks erklærte HKH Kronprins Haakon de 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket for offisielt åpnet. Det er anslått at rundt 800 tilskuere hadde tatt veien inn i Vangrøftdalen i Os i Hedmark for å være med å markere åpningen av utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

Kulturlandskap: Med en godt nyslipt sauesaks erklærte HKH Kronprins Haakon de 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket for offisielt åpnet. Det er anslått at rundt 800 tilskuere hadde tatt veien inn i Vangrøftdalen i Os i Hedmark for å være med å markere åpningen av utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

HKH Kronprins Haakon ankommer festivalplassen i hestekarjol med ordfører i Os kommune, Arne Grue. Foto: LMD
HKH Kronprins Haakon ankommer festivalplassen i hestekarjol med ordfører i Os kommune, Arne Grue.

Vangrøftdalen og Kjurrudalen er preget av aktiv setring, men likevel betydelig gjengroing ikke minst av einer. Området er også preget av at hard skogshogst opp igjennom århundrene for å levere virke til Kongens gruve på Røros.

HKH Kronprins Haakon ble sammen med landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim vist rundt i et slåtte- og beitelandskap der grunneierne er i ferd med å bringe grasmarkene tilbake til den stand de var i. Det vil si å fjerne einer og tynne kraftig i bjørkeskogen i området for å få tilbake den sammensetningen av urter, gras og andre planter som var vanlig tidligere. De besøkte også flere av setrene i området som fortsatt er i aktiv drift.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk lovte grunneierne i Vangrøftdalen og Kjurrudalen om lag 1 million kroner som et økonomisk bidrag til å satse mer på pleie av kulturlandskapet.

- I dag har vi fått oppleve natur og kultur i særdeles skjønn forening. Dette er først og fremst takket være lokal vilje og innsats. Vi ser her et veldig godt eksempel på vern gjennom bruk, sa Brekk.

Gamle teknikker
Gjestene fikk se hvordan setereierne i det frodige området som ligger mellom 700 og 900 meter over havet, benytter seg av gamle metoder for å kultivere landskapet så det gir mest mulig beite og fôrgrunnlag. De fikk også demonstrert hvordan det er mulig å drive snekkerhåndverk etter skreddersømmetoden for å sette i stand gamle bygg som ellers ville stått i fare for å forfalle. Representanter for samtlige 20 landskaper var invitert til å delta under åpningen. De holdt fram hver sin snor som HKH Kronprins Haakon klippet over med en solid sauesaks da han erklærte de 20 utvalgte kulturlandskap for offisielt åpnet.

- De utvalgte kulturlandskapene har vært et viktig grunnlag for næring og inntekt, understreket Brekk i sin åpningstale. Men de metodene som er brukt for å skape det kulturlandskapet man ønsker å ta vare på, er såpass arbeidskrevende at det vanskelig lar seg gjennomføre uten ekstra økonomiske virkemidler. Derfor er det satt av penger i jordbruksavtalen. I år er det snakk om fem millioner kroner i tillegg til tre millioner over budsjettet til Miljøverndepartementet. For 2010 har partene i jordbruksoppgjøret løftet sin innsats fra 5 til 8 millioner. Hva Miljøverndepartementet velger å satse, blir klart når statsbudsjettet legges fram i oktober.

- For å opprettholde vernekvalitetene og status som utvalgt kulturlandskap i jordbruket, må området bevares gjennom aktiv bruk. Det krever en betydelig innsats, og jeg vil bidra til å sikre at om lag en million kroner tildeles Vangrøftdalen-Kjurrudalen neste år, sa Brekk.

De 20 landskapene
Landbruks- og matdepartmentet og Miljøverndepartementet har i fellesskap plukket ut et landskapsområde i hvert fylke her i landet som får statusen utvalgt kulturlandskap. Det spesielle med disse områdene er at de er plukket ut fordi grunneierne satser på å bevare dem som tradisjonelle kulturlandskaper. Det betyr å holde i hevd gamle metoder for slått og beiting og også en pietetsfull bevaring av bygningsmassen. Vangrøftdalen-Kjurrudalen er med sine 160 000 dekar det desidert største. I andre fylker er det snakk om atskillig mindre områder. I den grad det er mulig, skal de 20 områdene representere et tverrsnitt av kulturlandskapstyper i Norge.
 

HKH Kronprins Haakon mottar bukett med seterblomster fra Vangrøftdalen og hilser på blomsterbarna Eline Grue og Håkon Eggen. Foto: LMD
HKH Kronprins Haakon mottar bukett med seterblomster fra Vangrøftdalen og hilser på blomsterbarna Eline Grue og Håkon Eggen.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim ønsker HKH Kronprins Haakon velkommen til festivalplassen på Nygjeltvollen. Foto: LMD
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og miljøvern- og utviklingsminister Erik Solheim ønsker HKH Kronprins Haakon velkommen til festivalplassen på Nygjeltvollen.

HKH Kronprins Haakon ved åpningen av regjeringens utvalgte kulturlandskap i landbruket. Foto: LMD
HKH Kronprins Haakon ved åpningen av regjeringens utvalgte kulturlandskap i landbruket.

HKH Kronprins Haakon signerer seterboken på Nygjeltsetra hos Liv Erna og Helge Nygjelten, fulgt av Per Ousten. Foto: LMD
HKH Kronprins Haakon signerer seterboken på Nygjeltsetra hos Liv Erna og Helge Nygjelten, fulgt av Per Ousten.  

HKH Kronprins Haakon med følge på vandring på slåttemyr i Vangrøftdalen. Foto: LMD
HKH Kronprins Haakon med følge på vandring på slåttemyr i Vangrøftdalen.

Professor Reidar Elven fra Universitetet i Oslo orienterer HKH Kronprins Haakon og følget om botanikken på slettemyr i Vangrøftdalen og viser fram myrorkidéer. Foto: LMD
Professor Reidar Elven fra Universitetet i Oslo orienterer HKH Kronprins Haakon og følget om botanikken på slettemyr i Vangrøftdalen og viser fram myrorkidéer.

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og setereier Helge Nygjelten like før den offisielle åpningen av regjeringens 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Foto: LMD
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og setereier Helge Nygjelten like før den offisielle åpningen av regjeringens 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket.

HKH Kronprins Haakon møter setereiere Oddveig og Inge Eggen på setra Spellmovollen. Foto: LMD
HKH Kronprins Haakon møter setereiere Oddveig og Inge Eggen på setra Spellmovollen.

HKH Kronprins Haakon møter seterkyrne på Spellmovollen. Foto: LMD
HKH Kronprins Haakon møter seterkyrne på Spellmovollen.

HKH Kronprins Haakon får overrakt en særegen kubjelle av ordfører Arne Grue i Os kommune. Foto: LMD
HKH Kronprins Haakon får overrakt en særegen kubjelle av ordfører Arne Grue i Os kommune.

HKH Kronprins Haakon krysser bru over elva Snudda ved Utistuvollen. Foto: LMD
HKH Kronprins Haakon krysser bru over elva Snudda ved Utistuvollen.

Alle bilder foto: Astraea Antal, LMD. Klikk på bilde for å laste ned i stort format. Bildene kan fritt benyttes, fotograf krediteres. 

Kulturlandskap: Med en godt nyslipt sauesaks erklærte HKH Kronprins Haakon de 20 utvalgte kulturlandskap i jordbruket for offisielt åpnet. Det er anslått at rundt 800 tilskuere hadde tatt veien inn i Vangrøftdalen i Os i Hedmark for å være med å markere åpningen av utvalgte kulturlandskap i jordbruket.