Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Finnmark 1/2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om ungdom som bygger nye fjøs til melkeku i Deanu gielda - Tana kommune.

Fylkesmannen i Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet en artikkel om ungdom som bygger nye fjøs til melkeku i Deanu gielda - Tana kommune.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Ungdom bygger nye fjøs til melkeku i Deanu gielda - Tana kommune

Nytt fjøs klart til innflytting hos Jelti.
Nytt fjøs klart til innflytting hos Jelti. (Foto: Stine M. Jelti)

Avgangen av melkeprodusenter har vært er betydelig større enn tilgangen de siste 15 årene i Norge. Mange har solgt eiendommens kvoter de senere åra. Men noen går mot melkestrømmen og ønsker å bidra til økt matproduksjon fremover. Om kort tid står to nye og moderne fjøs til melkeku ferdig i Deatnu – Tana. Fellestrekk ved de to utbyggingssakene er at det er unge mennesker som satser for framtida og at de har valgt et frivillig melkesystem for kyrne.
  

Jeltis Melk og Kjøtt DA

Stine Marie Jelti er 31 år og fra Fingervann på østsiden av Tanaelva. Fra 1. mars skal hun drive samdrift om melkeproduksjonen med foreldrene. Den dagen foreldrene slutter i jordbruket, er planen at Stines søster Trine skal som partner i samdrifta. Det nye fjøset er på 1 dekar (1000 m2) og har liggebåser til 54 kyr. Melkingen gjennomføres av en robot (automatisk melkesystem).

Samdrifta har i dag en grunnkvote på 350 tonn. Om et par år skal kvote og produksjon opp i 450 tonn. Det ligger også i sakens natur at kyrne får kalver av begge kjønn og Jelti satser sjøl på å fôre opp oksekalvene til slaktemoden alder i det gamle fjøset. Deltakerne i samdrifta disponerer til sammen 1200 dekar fulldyrka jord.

Nytt fjøs Jeltis Melk og Kjøtt DA.
Nytt fjøs Jeltis Melk og Kjøtt DA. (Foto: Stine M. Jelti)

Nytt melkefjøs også i Holmesund

Markus Heiberg er 29 år og bor i Holmesund som ligger på vestsiden av Norges største lakseelv. Her arbeides det for tiden på spreng med å ferdigstille fjøset. Målet er å flytte inn i begynnelsen av mars. Fjøset har en grunnflate på 918 m2, det er valgt en isolert bygningsløsning og også her skal kyrne melkes av robot. I planleggingen av fjøset har det vært spesielt fokus på plassering av småkalvene.

Heiberg høster til sammen 615 fylldyrka dekar. Halvparten av dette er leid areal. Driftplanen tilsier en melkeleveranse på 360 tonn om et par år, og oksekalvene skal selges til andre for oppfôring. Kvotetilgang er ikke utfordringen, men det er svært få kviger som omsettes og det er en utfordring for bruk som ønsker å utvide produksjonen i betydelig grad.
 

Finnmarkinger vil sage mer

Finnmarksfuru av den grove sorten i Alta
Finnmarksfuru av den grove sorten i Alta. (Foto: Helge Molvig)

Finnmark har ingen store sagbruk, men en rekke mindre bygdesager er i drift. Finnmark treforum er et skognæringsforum for alle som driver innen skogbruket i fylket. De vil i 2013 ha fokus på å få opp sagbruksaktiviteten. Derfor arrangeres det nå en studietur for sagbrukseiere i Finnmark til Hedmark, der formålet er å lære mer om drift av bygdesager. Turen arrangeres i samarbeid med Norsk Bygdesagforening.

Finnmark er mest kjent som bjørkeskogfylket. Landsskogtakseringa presenterte i 2012 tall for skogen som viser at nesten 10 millioner daa er lauvskog, mens 570 000 daa er produktiv furu. Furuskogen fordeler seg på de 4 kommunene Sør-Varanger, Karasjok, Porsanger og Alta. Virket som vokser her lengst nord i landet kjennetegnes av smale årringer og mye kjerneved, et ypperlig materiale til lafteprodukter, villmarkspanel og spesialprodukter av trelast.

18.-20. februar reiser 10 finnmarkinger og 2 fra Nord-Troms sørover for å lære sagbruk av hedmarkingene. Det er Leif Grøndahl i Norsk Bygdesagforening som står ansvarlig for opplegget og skal lære deltakerne om sagtyper, høvler, tørking og logistikk på sagtomta. Målet er at deltakerne etterpå skal være bedre rustet til å etablere sagbruk eller utvide den saga man har i dag.

Sagbruk i Pasvik.
Sagbruk i Pasvik. (Foto: Helge Molvig)

Mer informasjon hos leder i Finnmark treforum Erik Malterud, tlf, 932 36 967.
 

Finnmarksmat på alle fat i Berlin

Joachim Förster, Åse Vøllestad og Liv Halvorsen byr på rein på Grüne Woche 2013.
Joachim Förster, Åse Vøllestad og Liv Halvorsen byr på rein på Grüne Woche 2013. (Foto: Erle Larsen)

Joachim Förster fra Østlia Gård i Kautokeino har vært i Berlin og solgt reinsdyrssalami og andre matopplevelser. Han var én av syv mat- og reiselivsbedrifter fra Finnmark på Grüne Woche. ”Vi fikk vist frem våre produkter og fortalt om opplevelsene du får når du kommer til Finnmark”, sier prosjektleder for den nordnorske delegasjonen, Åse Vøllestad.

Produkter av reinkjøtt vekket både tyskernes begeistring, og fristet Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum til prøvesmaking. I Kautokeino produserer Joachim Förster fra Østlia Gård fantastiske produkter som reinsdyrsalami og reinsdyrsplomme.  

Grüne Woche er den største mat- og landbruksmessen i Europa. Messen har over 400 000 besøkende. Her møtes forbrukere, produsenter og politikere for å selge mat og bli inspirert av nye matopplevelser. På den nordnorske standen samarbeider matprodusenter i de tre nordligste fylkene om å vise fram særegne kvalitetsprodukter fra Arktis.

Andre mat- og reiselivsprodusenter fra Finnmark på Grüne Woche var Nordnorsk Reiseliv, Verdde AS, Norway Sea Urchin, Sorrisniva, Hammerfest Turist og Mikkelgammen.

Kontaktperson: Stina Nordbak, tlf: 78 95 05 74.
 

Nord-Norge samarbeider om mat og reiseliv

Nord-Norge stilte med felles stand under Grüne Woche i Berlin.

Fylkesmannen i Finnmark ved Åse Vøllestad er prosjektleder for Nord-Norge delegasjonen på Grüne Woche. Arbeidet har gått ut på å koordinere deltakere og matopplevelser på en felles stand for Nordland, Troms og Finnmark. I løpet av 10 dager har Nord-Norge profilert seg gjennom salg av smaksprøver basert på våre særegne kvalitetsprodukt fra sjø, land og fjell. Smaksopplevelsene publikum får skal gi dem et hint om hva de kan smake og oppleve dersom de kommer som turister til Nord-Norge. Nordlysopplevelser, kystliv, arktisk klima, snø og samisk kultur er elementer som ble profilert på messa i Tyskland.

I løpet av dagene i Berlin tok Fylkesmannen i Finnmark initiativ til møte mellom næringslivet og fylkespolitikere med tema; Arktisk mat- og matopplevelser, hvordan kan vi utvikle mat- og matopplevelser i vår region?

Representantene fra Nord-Norge fikk informasjon og innspil fra næringsaktørene, Innovasjon Norge og prosjektleder Åse Vøllestad. Oppsummert ble det enighet om å satse videre på møteplassen Grüne Woche som en fellessatsing for Nord- Norge. Det ble fremmet ønske om å få til et seminar i Nord-Norge, med tema fremtidig samarbeidsform i region Nord-Norge med fokus på reiseliv, mat og opplevelser.

Mer informasjon kan fås hos prosjektleder Åse Vøllestad, tlf 78 95 05 72.

Odd Eriksen og Knut Werner Hansen fylkespolitikere fra Nordland som er opptatt av arktisk mat.
Odd Eriksen, fylkesrådsleder fra Nordland fylke og Knut Werner Hansen, fylkesordfører fra Troms fylke er opptatt av arktisk mat. (Foto: Erle Larsen)

Nordlyskatedralen trer ut av skogen

I Alta ferdigstilles i disse dager den nye kirka, som har fått navnet Nordlyskatedralen. Kirka er bygd i en form som minner om nordlyset, noe som passer bra i Nordlysbyen Alta. Rundt den nye kirka vokser imidlertid skogen tett, og det har vært vanskelig å få øye på bygget fra hovedveien gjennom Alta. Dette har kommunen nå løst ved at skogbrukssjef i Finnmark, Tor Håvard Sund, holdt en skogdag der deltakerne var med i trekningen om hver sin vedteig.

Skogbrukssjefen hadde i forkant merket opp 10 vedteiger. Disse vedteigene ble loddet ut under skogdagen der 26 håpefulle vedhoggere møtte opp. 10 heldige vinnere fikk hver sin vedteig som nå skal tynnes. Dette bidrar til å skape sikt til katedralen samtidig som vedhoggerne får ved som er lett tilgjengelig.   

Hoggerne fikk også en grundig veiledning om hvordan hogsten skal utføres og sikkerhet ved skogarbeid. Ei dongeribukse og ei vernebukse fikk smake motorsaga, noe som ga de frammøtte en grei beskjed om viktigheten av verneutstyr. Flere dro til Felleskjøpet for å skaffe seg riktig utstyr etter skogdagen. Bålkaffe og noe å spise ble servert sammen med generell informasjon om skogen i Alta og skogens betydning både som næring, i klimasammenheng og rekreasjon. Men det som trakk publikum var utlodding av vedteiger. 

Hver hogger betaler kr 300,- for teigen, og disse pengene går til innkjøp av stoler til kirka. Inntekten bidrar til 1½ stol til den nye kirka. Hogsten gir dermed et lite, men kanskje like viktig symbolsk bidrag til den nye Nordlyskatedralen i Alta.

Nordlyskatedralen i Alta.
Nordlyskatedralen i Alta. (Foto: Tor Håvad Sund)
 

Inn på tunet landskonferanse i Alta

9. og 10. april inviterer Fylkesmannen i Finnmark til Inn på tunet landskonferanse i Alta. Konferansen har fått tittelen Tenk nytt! – om velferds-, omsorgs- og utdanning i naturbaserte tjenester. Målgruppen for konferansen er politikere, rådmenn, ledere, mellomledere, NAV-ansatte og andre ansatte i offentlig sektor samt tilbydere av Inn på tunet tjenester.

Dette er konferansen for deg som ser på nye muligheter og nye arenaer for å skape gode velferds-, omsorgs- og utdanningstilbud til barn, unge og eldre der målet er en meningsfull hverdag med opplevelse av mestring, trivsel og utvikling.

Konferansen kan friste med spennende innlegg fra blant andre statssekretæren Kjell Erik Øye i Helse- og omsorgsdepartementet, Riche Vestby i Kommunens Sentralforbund og Christine Øverli Eriksen i Nasjonalforeningen for folkehelse. I tillegg får vi presentasjoner fra kommuner som har gode erfaringer med Inn på tunet og fra tilbydere med erfaring med velferdstjenester i naturbaserte næringer.

Kontaktperson hos Fylkesmannen i Finnmark er Lise Aanesen, tlf: 78 95 03 76.

Alt jeg ønsker meg er et lam... Mamma!
Alt jeg ønsker meg er et lam... Mamma! (Foto: Fylkesmannen i Finnmark)