Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Finnmark 3/2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Denne utgaven av Fylkesnytt fra Finnmark har et internasjonalt tilsnitt. Samarbeid over landegrensene i nord både mot øst og vest er spennende. I øst mot Russland med næringsutvikling som tema, i vest mot Grønland, Island og Færøyene med tanke på merkevarebygging.

Denne utgaven av Fylkesnytt fra Finnmark har et internasjonalt tilsnitt. Samarbeid over landegrensene i nord både mot øst og vest er spennende. I øst mot Russland med næringsutvikling som tema, i vest mot Grønland, Island og Færøyene med tanke på merkevarebygging.  

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Positivt for framtidas landbrukssamarbeid med Nordvest-Russland

Koordineringsansvar
Fylkesmannen i Finnmark v/landbruksavdelingen har fra årsskiftet 2010 overtatt ansvaret for koordinering av landbruksrelaterte prosjekter i Nordvest-Russland på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Denne funksjonen var tidligere plassert hos fylkesmannen i Troms v/Morten Furunes. Koordinator i Finnmark er Nedzad Zdralovic, og i tillegg til de tre nordligste fylkene, skal også Nord-Trøndelag være med i dette samarbeidet.

Som et ledd i dette reiste en delegasjon fra Nordland, Troms og Finnmark til Arkhangelsk i september i anledning norske dager der.

Samtidig som utenriksminister Jonas Gahr Støre var i Arkhangelsk og åpnet det norske konsulatet, var Finnmarks egen landbruksdirektør, Torhild Gjølme, i byen og undertegnet intensjonsavtalen som formaliserer samarbeid med landbruksmyndighetene i Arkhangelsk fylke.

Viseguvernør i Arkhangelsk fylke, Vladimir Vasiljevitsj Sjisjov, ansvarlig for naturforvaltning, landbruk og økologi, og fylkesmannen i Finnmark, Gunnar Kjønnøy innledet med hilsningstaler på landbrukskonferansen som resulterte i protokollunderskriving.

Underskriving avtale landbrukssamarbeid med Nordvest-Russland
Fra venstre: landbruks- og handelsminister i Arkhangelsk fylke, Vladimir Mihhajlovitsj Litsjnyj, landbruksdirektør Torhild Gjølme, Fylkesmann Gunnar Kjønnøy og viseguvernør i Arkhangelsk fylke Vladimir Sjisjov, ansvarlig for naturforvaltning, landbruk og økologi. Foto: Nedzad Zdralovic. 

Russland og Norge ønsker samarbeid innen følgende områder: 

 • Utveksling av landbruksstudenter fortsetter. Russiske studenter hospiterer i Norge og får praksisarbeid på norske gårder. Samtidig får de mulighet til å ta videreutdanning på høyere nivå. 
 • Forskning innen plantedyrkning fortsetter. 
 • Utveksling av erfaringer innen videreforedling av landbruksprodukter 
 • Utveksling av kompetanse innen bruk av tre i driftsbygninger.
   
 • Protokoll for intensjonsavtale 
  (pdf, 101 Kb) 
     Underskriving protokoll intensjonsavtale med Nordvest-Russland
Protokollen ferdig underskrevet. Fra venstre: landbruks- og handelsminister i Arkhangelsk fylke, Vladimir Mihhajlovitsj Litsjnyj, Lubov Zarubina fra departementet for sport, ungdom og turisme og landbruksdirektør Torhild Gjølme. Foto: Nedzad Zdralovic.

Kontaktperson:
Torhild Gjølme, togj@fmfi.no, tlf 78 95 05 94
Nedzad Zdralovic, ndz@fmfi.no, tlf 78 95 05 83.
 

Suksess i Arkhangelsk

Delegasjonen fra Nordland, Troms og Finnmark sørget for at Norges allsidige landbruk fikk oppmerksomhet på årets landbruks- og håndverksmesse i Arkhangelsk, Margaritinskaya Yarmarka, 17. og 18. september. Dette er en årlig messe som samler et opptil tusen lokale produsenter av mat og husflid. Med andre ord et stort arrangement.

Fylkesmannen i Finnmark hadde ansvaret for den nordnorske standen, og fikk vist fram allsidig gårdsdrift, Inn på tunet og lokale spesialiteter som kvann og rabarbra fra Tana, tørrfisk fra Kiberg og selskinnsprodukter fra Porsanger.

Suppesuksess
Messa ble høytidelig åpnet av guvernøren i Arkhangelsk fylke, Ilja Mikhailtsjuk. Etter besøk på den norske standen fikk de prominente gjestene servert tørrfiskesuppe fra Kiberg. Nydelig suppe og muligheten til å sitte ned og bli kjent gjorde denne seansen til en suksess.

      Besøk på standen til Fylkesmannen i Finnmark i Arkhangelsk
Besøk på standen til Fylkesmannen i Finnmark. Til venstre fylkesmann Gunnar Kjønnøy. Til høyre guvernør i Arkhangelsk fylke Ilja Mikhailtssjuk. I midten tolk Julia Iordanova. Foto: Nedzad Zdralovic.

Individuelle møter/ønske om videre samarbeid
I løpet av messedagene ble det også arrangert individuelle møter mellom norske deltakere og russere som hadde sammenfallende interesser:

 • Mattilsynet møtte ledelsen for veterinærtilsynet i Arkhangelsk der de informerte hverandre om sine oppgaver og arbeidsmetoder. 
 • Gårdbrukerne fra Nordland holdt foredrag om gårdsturisme for en forsamling der temaet var turisme i Arkhangelskområdet. 
 • Tana videregående skole og Finnmark Bondelag møtte representanter for Arkhangelsk landbruksskole for å diskutere utveksling av studenter. 
 • Skinnhåndtverkere fra Nenets autonome område møtte norsk skinnhåndtverker og fikk vist sine kunster og produkter. Med på møtet var også en representant fra De Samiske samlinger i Karasjok 
 • Tre representanter fra Foreningen for ville vekster ”ØkoPomorje” presenterte videreforedla urteprodukter og fortalte hvordan de var organisert.

Disse individuelle møtene resulterte i ønsker om oppfølging og videre samarbeid, noe fylkesmannen i Finnmark har til hensikt i løpet av vinteren/våren 2011. Vi har mye å lære av hverandre. Så blir det ny messedeltakelse høsten 2011. 

Hele prosjektet har blitt mulig med støtte fra Barentssekretariatet.

Tre vakre damer i bunad på messe i Arkhangelsk
Fra venstre: Landbruksdirektør Torhild Gjølme, Trine Bolstad, gårdbruker Furuheim Gård og Gørill Hogseth, Mattilsynet, Distriktskontoret for Øst- Finnmark. Foto: Nedzad Zdralovic.

Kontaktperson: Åse Vøllestad, avo@fmfi.no, tlf 78 95 05 72.
 

Arctic Quality

Ny merkeordning for arktiske landbruksprodukter?

Fylkesmannen i Finnmark er med i et samarbeidsprosjekt med Island, Grønland og Færøyene  der hensikten er å se på om det er interesse for/mulig å løfte jordbruket i de arktiske områdene fram som en egen merkevare.

Oppdyrka elveslette på Grønland
Oppdyrka elveslette på Grønland. Foto: Åse Vøllestad

Bakgrunn
Bakgrunnen for prosjektet er at forbrukere og produsenter oppfatter landbruket i nord som rent, trygt og bærekraftig. Dette er karakteristika som forbindes med økologisk landbruk, men vi vet at økologisk drift er svært vanskelig under våre klimatiske forhold.

Forbrukerne ser ut til å foretrekke lokalprodusert kortreist mat framfor fjerntprodusert økologisk mat. Kan dette utnyttes i salgsøyemed til å løfte produkter fra arktiske områder?

Prosjektet skal se på alle de merkeordningene som allerede fins. Forhandlere og produsenter vil bli kontaktet, og resultatet skal legges fram høsten 2011.

Prosjektet er finansiert av NORA (www.NORA.fo) som igjen er finansiert av Nordisk ministerråd.

Gårdsbruk på Grønland
Gårdsbruk på Grønland. Foto: Åse Vøllestad

Kontaktperson: Åse Vøllestad, avo@fmfi.no, tlf 78 95 05 72.
 

Sneskavla 4H-gård vant prisen for årets 4H-gård

Sneskavla 4H i Båtsfjord vant heder og ære, og 20 000 kroner for årets 4H-gård under 4H Norges årsmøte i Hedmark i juli. Espen Tiberg fra Båtsfjord var der for å ta i mot den gjeve prisen og høstet stor ros fra Forum for Norske 4H-gårder (FNG)
Juryens begrunnelse for prisen lød som følger:

”Sneskavla 4H-gård er et godt eksempel på hva dugnadsarbeid og fellesskap kan føre til. Gården har en god forankring i lokalsamfunnet, og de gir et stort og omfattende tilbud til mange barn og unge. Gården bidrar godt til det lokale fellesskapet ved å tilby handikapridning, være vertskap for barneskoler og barnehager og ved å dyrke fram blomster som de har ansvar for å plante i kommunens blomsterbed. Juryen ønsker med prisen å fremheve den store dugnadsinnsatsen som blir lagt ned i driften av gården.”

            Espen Tiberg tar imot prisen
Espen Tiberg tar imot prisen. Foto: Norske 4 H

Dette er kriteriene for å bli kåret til årets 4H-gård:

 • Gården må ha vært 4H-gård eller 4H-seter i minst 3 år.
 • Gården må ha en viss aktivitet sammen med 4H.
 • Gården må være synlig i media minst én gang per år.
 • Gården skal være villig til å formidle egne erfaringer med andre gårder

7 Fjordingen Støylsmøy på jobb
Fjordingen Støylsmøy på jobb. Foto: Finnmark 4H 

Kontaktperson: Marte Eliassen, marte.eliassen@fmfi.no, tlf 78 95 05 73.
 

Krabber, kunst og kalde dukkerter på Sjøbrukskurs i Finnmark 4H

Tjuetre 4Here i alt, fra Båtsfjord, Vadsø og Pasvik, fant den snirklete veien til Bugøynes da årets Sjøbrukskurs ble arrangert 17. - 19. september. Sjøbrukskurset er en årlig begivenhet for Finnmark sine 4Here der, kanskje ikke overraskende, sjøbruk står i fokus.

Deltakere på sjøbrukskurs
Deltakere på sjøbrukskurs. Foto: Marte Eliassen.  

Lørdag fikk deltakerne beskjed om at de skulle delta på ÅLVÅGS der oppdraget er ganske enkelt Å Lære Ved Å Gjøre Sammen. Sammen skulle de stelle i stand til fest, med alle dertilhørende komponenter: mat, dekorasjon og underholdning. Noen dro dermed ut på sjøen sammen med Edgar Olsen og båten hans Vesterelvjenta og dro torsk, hyse og kongekrabbe, som ble til et pikant festmåltid bestående av fiskesuppe, mexicansk torsk og gratinerte krabbeklør. Andre tok ansvar for dekorering av festsalen og tok derfor turen ned i fjæra for å sanke kunstmaterialer. Alt fra skjell og tang til gamle fiskehansker, sikringer og fortøyningsbøyer ble brakt inn i festsalen som fikk en maritim make-over. En tredje gruppe var også ute, med det formål å ordne underholdning til festen. De fikk hjelp av Ørnulf Abrahamsen fra Sør-Varanger fotoklubb til å forevige de gode motiver ved sjøen gjennom kameralinsa, og da 4Herne viste fram bildene på festen senere var det blant annet måker, dørhåndtak og regnbuefargete oljeflekker som utgjorde festens underholdning.    

Søndagen kom med et nydelig høstvær. Dagen startet med hinderløype, natursti og besøk av redningsskøyta Gjert Wilhelmsen. På redningskøyta fikk 4Herne omvisning og lært om mannskapets arbeid. Tross en liten skuffelse over å ikke få hoppe i havet med overlevelsesdrakt var det likevel en blid gjeng som gikk ned til stranda for å grille etterpå. Strålende solskinn, lokkende bølger og en langstrakt sandstrand var nok til at de tøffeste kastet klærne og hev seg uti, selv om det ikke akkurat vitnet om badetemperaturer i vannet. Så ble det hopping i havet likevel. Over bålet ble det grillet pølser, taco og krabbeklør, og der var også godt å varme kalde skrotter etter en kald dukkert i bølgene.

Kontaktperson: Marte Eliassen, marte.eliassen@fmfi.no,  tlf 78 95 05 73.

         

Grilling av krabbeklør i fjæra
Grilling av krabbeklør i fjæra.

Sjøbrukskunst
Sjøbrukskunst.
Alle foto: Marte Eliassen.