Tilrådning om uttrekk av selskapet Elbit Systems Ltd

Elbit leverer et overvåkningssystem som er en del av separasjonsbarrieren som israelske myndigheter bygger mot Vestbredden. Byggingen av barrieren kan anses som ulovlig, og Elbit er, med sine leveranser, med på å understøtte ulovlig virksomhet. Etikkrådet anser at fondets investering i Elbit utgjør en uakseptabel risiko for medvirkning til grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Til Finansdepartementet

Tilrådning 15. mai 2009

(Tilrådningen i pdf-format)

 

Etikkrådet tilråder utelukkelse av det israelske selskapet Elbit Systems Ltd (”Elbit”) fra Statens pensjonsfond – Utland.

Elbit leverer et overvåkningssystem som er en del av separasjonsbarrieren som israelske myndigheter bygger mot Vestbredden. Byggingen av barrieren kan anses som ulovlig, og Elbit er, med sine leveranser, med på å understøtte ulovlig virksomhet. Etikkrådet anser at fondets investering i Elbit utgjør en uakseptabel risiko for medvirkning til grove brudd på grunnleggende etiske normer.

Pr. 31.12.08 hadde fondets aksjeinvesteringer i Elbit Systems Ltd en markedsverdi tilsvarende 35,8 millioner NOK.

Les hele tilrådningen her