Høring – Eiendomsmeglingsutvalgets utredning

Finansdepartementet sender med dette NOU 2021: 7 «Trygg og enkel eiendomsmegling. Evaluering av eiendomsmeglingsloven og forslag til en fremtidsrettet regulering» på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.10.2021