Høring — Forslag om endringer i forskrift om opptakskrav til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler § 8 Spesielle opptakskrav

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html


Akademikerne
Alta kommune
Asker kommune
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Buskerud fylkeskommune
Datatilsynet
Elevorganisasjonen
Fitjar kommune
Foreldreutvalget for grunnskolen
Forsvarsdepartementet
Frydenlund videregående skole
Fylkesmannen i Finnmark
Gaular kommune
Hamar kommune
Handelshøyskolen BI
Helsedepartementet
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Hå kommune
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruksdepartementet
Larvik kommune
Likestillingsombudet
Meråker kommune
Miljøverndepartementet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Nesseby kommune
Nord-Odal kommune
Norges Forskningsråd
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk forskerforbund
Norsk lektorlag
Norsk lærerakademi Lærerhøgskolen
Norsk Studentunion
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Nærøy kommune
Oslo kommune utdanningsetaten
Oslo kommune rådet for funksjonshemmede
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Re kommune
Ringerike videregående skole
Rogaland fylkeskommune
Rudolf Steinerhøyskolen
Røyken videregående skole
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samisk Høgskole
Samordna opptak
Siviløkonomene
Skolenes landsforbund
Sogndal kommune
Sosialdepartementet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå
Stavanger kommune
Stor-Elvdal kommune
Studentenes Landsforbund
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitet- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
Utsira kommune
Vefsn kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Vik kommune
Våler kommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Østfold fylkeskommune
Ålesund kommune
Årstad videregående skole