Klar for 55-pakken lagt fram

Av Tom O. Johnsen, miljøråd ved Norges delegasjon til EU.

I dag la Europakommisjonen fram en pakke med tolv lovforslag som skal bidra til at EU når sitt oppdaterte klimamål for 2030. Pakken kalles Fit for 55 (Klar for 55) ettersom EUs stats- og regjeringssjefer 11. desember 2020 ble enige om å øke EUs klimamål for 2030 fra minst 40 prosent reduserte utslipp til minst 55 prosent reduserte nettoutslipp, sammenlignet med 1990.

Europakommisjonen har i dag lagt fram forslag til:

Kommisjonen har i dag sendt regelverksforslagene til Rådet for Den europeiske union og Europaparlamentet. Først vil Rådet og Europaparlamentet utforme egne posisjoner. Deretter vil de, sammen med kommisjonen, avholde såkalte trilogforhandlinger hvor partene skal bli enige om endelig EU-regelverk. Et unntak er energiskattedirektivet som omhandler skatt- og avgiftspolitikk der medlemsstatene er mer suverene. Det er ikke uvanlig at beslutningsprosesser som dette tar mer enn to år, selv om enkeltforslag kan tas stilling til raskere. Deretter vil norske myndigheter måtte foreta en vurdering av blant annet EØS-relevans av de vedtatte regelverkene. Etter dette vil det eventuelt bli en prosess knyttet til innlemmelse av regelverk i Norges avtaleverk med EU.

Les klima- og miljødepartementets og samferdselsdepartementets nyhetssaker om pakken.