Meld. St. 22 (2012–2013)

Verdens fremste sjømatnasjon

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Fiskeri- og kystdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet 22. mars 2013 om Verdens fremste sjømatnasjon blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside