Meld. St. 14 (2020–2021)

Perspektivmeldingen 2021

Perspektivmeldingen 2021 drøfter viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et langsiktig perspektiv.

Les dokumentet

Scenarioer for økt sysselsetting i Perspektivmeldingen 2021 – Arbeidsnotat 2021/2 (PDF)
Tallene bak figurene

 

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget